ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. június 15-i ülésére


Közgyűlési meghívó


Tervezett napirendi pontok:

ELŐTERJESZTÉS
az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról

ELŐTERJESZTÉS
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló - többször módosított - 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló - többször módosított - 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár kártyáról szóló - többször módosított - 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a temetőkről és temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 17/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról alkotott 20/2006. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 17/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a volt SÁÉV-telep északi oldalán kialakítandó kereskedelmi, szolgáltató terület értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Töröcskei 16267 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételéről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, 4773/28 hrsz-ú ingatlan felépítményének tulajdonjogi bejegyzéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Eger u. 25/B. szám alatti ingatlan telekhatár rendezéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Honvéd u. 16/b. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő udvari faház hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Kanizsai u. 19-21. sz. alatti ingatlanok hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Gilice u. 3. sz. alatt lévő 9006 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár 19153 hrsz-ú útból 24 m2 területrész értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár-Répáspuszta 15. sz. alatti 13935 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a kaposvári 15118/1. hrzs-ú önkormányzati tulajdonú út területének változásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Toponári SE sportpályán kút építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Bercsényi utca hatósági útigénybevétellel történő meghosszabbításáról

ELŐTERJESZTÉS
belterületbe vonásról (a Bartók Béla utca végén lévő 22608, 22610, 22612/2 és 22613/1 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Lonkahegyi út 0118/11, 0118/17, 0118/18 és a 0118/19 hrsz-ú ingatlanok)

ELŐTERJESZTÉS
a nem önkormányzati beruházásban épülő közművek átvételéről

ELŐTERJESZTÉS
utcanév-ismertető táblák elhelyezésének engedélyezéséről

ELŐTERJESZTÉS
dr. Szaplonczay Manó emléktáblájának állításáról

ELŐTERJESZTÉS
Trianoni emléktábla állításáról Kaposváron

ELŐTERJESZTÉS
emlékszobor állításáról az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára

ELŐTERJESZTÉS
elővásárlási jog gyakorlásáról a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. részvényeinek értékesítésével kapcsolatban

ELŐTERJESZTÉS
a 2006/2007. tanév előkészítéséről

ELŐTERJESZTÉS
olimpiai részvételi esélyes kaposvári sportolók támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Megyei Jogú Város esélyegyenlőségi programjáról

ELŐTERJESZTÉS
a Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyszámának emeléséről

ELŐTERJESZTÉS
a Széchenyi István Kereskedelemi és Vendéglátóipari SZKI címzett támogatással megvalósult tanétterem, tanszálló beruházásához fel nem használt támogatás lemondásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposfüred északnyugati lakóterületen építendő út- és közműberuházás átvételéről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposváry Gy. utcában lévő Mercedes-szalon mellett lévő út- és parkolóépítés tulajdonosi hozzájárulásáról, valamint az út használati jogáról

ELŐTERJESZTÉS
a 390/2002. (XII. 22.) önkormányzati határozat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi rendelők és a velük egybeépített szolgálati lakások értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
Kaposvár Szabályozási tervének módosítási kérelméről

ELŐTERJESZTÉS
a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Szondi utca nyugati oldalán lévő 5735/12 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Maros utca nyugati oldalán lévő kereskedelmi funkciójú ingatlan hasznosításáról

TÁJÉKOZTATÓ
a költségvetés 2006. I-IV. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kapos-Fürdő Kft. átvételéről

ELŐTERJESZTÉS
a Taszár Airport Kht társasági szerződésének módosításáról, és ezzel összefüggésben elővásárlási jogról való rendelkezésről

ELŐTERJESZTÉS
a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességéről

JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Közgyűlés 2006. évi munkatervének felülvizsgálatáról

BESZÁMOLÓ
Kaposvár Megyei Jogú Város 2005. évi közbiztonságáról és a 2006. évi feladatokról

ELŐTERJESZTÉS
Polgármester jutalmáról

ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS a Kapos-Fürdő Kft átvételéről


ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról
  - 2006 költségvetési rendmód1
  - 1.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1.sz. melléklet 3.oldal-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1 a melléklet-normkötött tám
  - 1 b melléklet-központi támogatások
  - 1 c melléklet-átvett pénzeszköz
  - 1 c 1melléklet-átvett pénzeszközök-ip.technológiával épült lakóépületek
  - 1 d melléklet-egyéb bevétel
  - 1 e melléklet-éptelek
  - 2.sz.melléklet-int.bev.
  - 2.a.sz.melléklet-élelmezés
  - 3.sz.melléklet-int.kiad.
  - 3.a.sz.melléklet-létszám
  - 4.sz.melléklet- önkormányzati kiadások
  - 4 a melléklet- egyéb szervezetek támogatása
  - 4 b melléklet- szociálpolitikai kiadások
  - 4.c.melléklet-Pótigények2006.
  - 4.d.sz.melléklet-átcsop.igény
  - 05.mell.Intézmény felújítások
  - 06.mell.Lakás -nem lakás felújítás
  - 6 a melléklet-iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása
  - 07.mell.Út-híd-járdafelújítások
  - 08.mell.Víziközmű felújítások
  - 9. sz.melléklet Felhalmozás
  - 10.sz.melléklet-céltartalékok előirányzata
  - 11.sz.melléklet 1.oldal- kisebbségi önkormányzatok előirányzata
  - 11.sz.melléklet 2.oldal- kisebbségi önkormányzatok előirányzata
  - 12.sz.melléklet-több éves kötelezettségvállalások
  - 13.sz.melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
  - 1.sz.kimutatás-int.hat.
  - 1.a.kimutatás-pénzm.
  - 2.sz.kimutatás-évihitfehat
  - Függelék: Feljegyzés az új kutak vállalkozói szerződésének módosításáról
  - Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló - többször módosított - 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló - többször módosított - 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 34/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kiegészítés a rendeletmódosításhoz
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár kártyáról szóló - többször módosított - 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
  - a rendelet mellékletei
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
  - a 41/1994.(X. 6.) sz. önkormányzati rendelet
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a temetőkről és temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 17/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról alkotott 20/2006. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 17/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a volt SÁÉV-telep északi oldalán kialakítandó kereskedelmi, szolgáltató terület értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Töröcskei 16267 hrsz-ú ingatlan térítésmentes átvételéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, 4773/28 hrsz-ú ingatlan felépítményének tulajdonjogi bejegyzéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Eger u. 25/B. szám alatti ingatlan telekhatár rendezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Honvéd u. 16/b. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatt lévő udvari faház hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Kanizsai u. 19-21. sz. alatti ingatlanok hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Gilice u. 3. sz. alatt lévő 9006 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár 19153 hrsz-ú útból 24 m2 területrész értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár-Répáspuszta 15. sz. alatti 13935 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kaposvári 15118/1. hrzs-ú önkormányzati tulajdonú út területének változásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Toponári SE sportpályán kút építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Bercsényi utca hatósági útigénybevétellel történő meghosszabbításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS belterületbe vonásról (a Bartók Béla utca végén lévő 22608, 22610, 22612/2 és 22613/1 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Lonkahegyi út 0118/11, 0118/17, 0118/18 és a 0118/19 hrsz-ú ingatlanok)
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a nem önkormányzati beruházásban épülő közművek átvételéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS utcanév-ismertető táblák elhelyezésének engedélyezéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS dr. Szaplonczay Manó emléktáblájának állításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Trianoni emléktábla állításáról Kaposváron
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS emlékszobor állításáról az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS elővásárlási jog gyakorlásáról a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. részvényeinek értékesítésével kapcsolatban
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 2006/2007. tanév előkészítéséről
  - 01. melléklet óvodában maradt tankötelesek
  - 02. melléklet óvodai beíratkozási létszámok
  - 03. melléklet 2006 elsős létszámok 2000-től
  - 04. melléklet 2006 osztály változás
  - 05. melléklet 2006 napközi
  - 06. melléklet Báczis létszámok
  - 07. melléklet álláshelyek számítása
  - 08. melléklet 2006 középfok
  - Ellenőrzési szempontok
  - Rét Utcai Óvoda 2006 ellenőrzés
  - Szentjakabi Óvoda 2006 ellenőrzés
  - Gárdonyi 2006 ellenőrzés
  - Kodály 2006 ellenőrzés
  - Pécsi 2006 ellenőrzés
  - Rákóczi 2006 ellenőrzés
  - Építőipari 2006 ellenőrzés
  - Iparművészeti 2006 ellenőrzés
  - Közlekedési 2006 ellenőrzés
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS olimpiai részvételi esélyes kaposvári sportolók támogatásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város esélyegyenlőségi programjáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Gyöngyfa Napközi Otthon férőhelyszámának emeléséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Széchenyi István Kereskedelemi és Vendéglátóipari SZKI címzett támogatással megvalósult tanétterem, tanszálló beruházásához fel nem használt támogatás lemondásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposfüred északnyugati lakóterületen építendő út- és közműberuházás átvételéről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposváry Gy. utcában lévő Mercedes-szalon mellett lévő út- és parkolóépítés tulajdonosi hozzájárulásáról, valamint az út használati jogáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a 390/2002. (XII. 22.) önkormányzati határozat módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő háziorvosi rendelők és a velük egybeépített szolgálati lakások értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási tervének módosítási kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub támogatásáról
  - mellékletek
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Szondi utca nyugati oldalán lévő 5735/12 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Maros utca nyugati oldalán lévő kereskedelmi funkciójú ingatlan hasznosításáról
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a költségvetés 2006. I-IV. havi teljesítéséről és az önkormányzati hátralékok alakulásáról
  1. melléklet
  2. melléklet
ELŐTERJESZTÉS a Kapos-Fürdő Kft. átvételéről
ELŐTERJESZTÉS a Taszár Airport Kht társasági szerződésének módosításáról, és ezzel összefüggésben elővásárlási jogról való rendelkezésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességéről
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés 2006. évi munkatervének felülvizsgálatáról
BESZÁMOLÓ Kaposvár Megyei Jogú Város 2005. évi közbiztonságáról és a 2006. évi feladatokról
ELŐTERJESZTÉS Polgármester jutalmáról
ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról
ELŐTERJESZTÉS a Kapos-Fürdő Kft átvételéről


Bizottsági ülések:
1.2006. június 6.
(kedd)
13 00fszt. 15. Sportbizottság Meghívó
Előterjesztések
2.2006. június 6.
(kedd)
16 00Noszlopy
utca 5.
Népjóléti Bizottság Meghívó
Előterjesztések
3.2006. június 7.
(szerda)
08 00Noszlopy
utca 5.
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
4.2006. június 7.
(szerda)
11 00fszt. 15. Európai Uniós és
Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága
Meghívó
Előterjesztések
5.2006. június 7.
(szerda)
13 30 Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
6.2006. június 7.
(szerda)
15 00fszt. 15. Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
7.2006. június 7.
(szerda)
15 00díszterem KIÉT Meghívó
8.2006. június 7.
(szerda)
16 00díszterem Érdekegyeztető Fórum,
Gazdasági Kamarák
Meghívó (É.F.)
Meghívó (G.K.)
9.2006. június 7.
(szerda)
16 00 Toponári
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
10.2006. június 7.
(szerda)
16 00 Német
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
11.2006. június 7.
(szerda)
18 00 Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
12.2006. június 7.
(szerda)
18 00 Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
13.2006. június 8.
(csütörtök)
08 00díszterem Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
14.2006. június 8.
(csütörtök)
09 00 Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
15.2006. június 8.
(csütörtök)
13 00fszt. 15. Pénzügyi Bizottság Meghívó
Előterjesztések
16.2006. június 8.
(csütörtök)
15 00 Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések
17.2006. június 8.
(csütörtök)
15 30I./118. Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
18.2006. június 8.
(csütörtök)
17 00 Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
Meghívó
Előterjesztések