KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


{Minnőségdíj}
{EDEN Akadálymentes turizmus}


{dr. Csillag Gábor jegyző}
Dr. Csillag Gábor
jegyző

Kaposváron született 1976-ban. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte. 2000-ben jogász diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Előbb ügyvédjelöltként, majd a jogi szakvizsga letételét követően ügyvédként dolgozott. 2011-től a Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának vezetője, majd 2015-től a Somogy Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának vezetője. 2015. október 15. napjától a Humánszolgáltatási és Titkársági Igazgatóság igazgatója. 2016. január 1-től Kaposvár Megyei Jogú Város jegyzője. Nős, három gyermek édesapja.

 
{Bálizsné dr. Heizler Krisztina aljegyző}
Bálizsné dr. Heizler Krisztina
aljegyző

1979-ben született Kaposváron. A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatán szerzett diplomát. A jogi szakvizsgát 2011-ben tette le. 2004. június 1-től dolgozik Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. 2007 és 2011 között az Igazgatási Iroda vezetője volt, mely munkakörben 2015. január 1-től 2021. július 14-ig dolgozott ismételten.

2021.július 15-től Kaposvár Megyei Jogú Város aljegyzője.

 
 
Gelencsér Péter
adóügyi irodavezető
Közigazgatási Igazgatóság, Adóügyi Iroda

1971-ben született Kaposváron. A kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett 1990-ben. A Szolnoki Főiskolán 2006-ban végzett kereskedelmi közgazdászként, terület- és vidékfejlesztés kiegészítő szakon, majd a Kaposvári Egyetemen végzett 2011-ben okleveles közgazdászként pénzügy szakon. Jelenleg a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának doktorandusza. 2007. június 1-től dolgozik Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. 2020. szeptember 18-tól az Adóügyi Iroda vezetője.

{Gelencsér Péter adóügyi irodavezető}
 
 
Kis Szabolcs
közterület-felügyelet vezető
Közigazgatási Igazgatóság, Közterület-felügyelet

1980-ban született Kaposváron. A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett 2007-ben igazgatásszervezőként. A Közterület-felügyeleten 2002. óta dolgozik, 2016-tól annak vezetője. Két gyermek édesapja.

{Kis Szabolcs közterület-felügyelet vezető}
 
 
Sovány Tamás Tiborné Varga Anita
szociális irodavezető
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda

Kaposváron született 1968-ban. A kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1986-ban. Óvónői diplomát szerzett a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán 1988-ban. 1998-ban kezdett dolgozni a kaposvári Polgármesteri Hivatalban gyámügyi ügyintézőként, majd 2016. szeptemberétől a hivatal Szociális Irodájának irodavezetője. Férjezett, egy gyermeke van.

{Sovány Tamás Tiborné Varga Anita szociális irodavezető}
 
 
Visnyei Gabriella
igazgatási irodavezető
Közigazgatási Igazgatóság, Igazgatási Iroda

1972-ben született Kaposváron. A barcsi Széchényi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán szerzett Igazgatásszervező diplomát. 2000. július 1-től dolgozik Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Irodáján. 2021. július 15. napjától az Iroda vezetője.

{Visnyei Gabriella igazgatási irodavezető}
 
{Balogh Beáta gazdasági igazgató}
Balogh Beáta
gazdasági igazgató

1979-ben született Kaposváron. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 2004-ben szerzett közgazdász diplomát. 2010-2015 között Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának gazdasági vezetőjeként dolgozott. Gazdasági irodavezető-helyettesként 2016. január 1-jétől dolgozik Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, 2017. májusától gazdasági igazgató.

 
 
Ráczné Varga Mária
pénzügyi irodavezető
Gazdasági Igazgatóság, Pénzügyi Iroda

Kaposváron született 1967-ben. A kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett 1986-ban. Üzemgazdász diplomát szerzett 1991-ben a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán pénzügyi szakon. 1999-ig az ÁB-AEGON Általános Biztosító RT-nél belső ellenőrként, 1999-2001-ig az OTP-Garancia Biztosító RT-nél pénzügyi vezetőként dolgozott. Költségvetési főmunkatársként 2001. július 16-tól dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. 2004 februárja óta látja el az irodavezetői teendőket.
Férjezett, két gyermeke van.

{Ráczné Varga Mária pénzügyi irodavezető}
 
 
Gyönyörűné Pleck Krisztina
üzemeltetési irodavezető
Gazdasági Igazgatóság, Üzemeltetési Iroda

1977-ben született Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban végezte. 2006-ban közgazdász diplomát szerzett a zalaegerszegi Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán. A Kaposvári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság Gondnoksági Irodáján dolgozik 2007 óta, melynek irodavezetője 2015. július 25-én lett. Férjezett, két gyermek édesanyja.

{Gyönyörű Zsoltné üzemeltetési irodavezető}
 
 
dr. Kaposvölgyi Lívia
vagyongazdálkodási irodavezető
Gazdasági Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Iroda

1987-ben született Kaposváron. 2010-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozatán szerzett jogász diplomát, majd 2020-ban közgazdász diplomát a Szent István Egyetem pénzügy és számvitel szakán. 2010. július 19-től dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, kezdetben a Szociális Iroda, majd 2012. május 10-től a Vagyongazdálkodási Iroda ügyintézője. 2015. február 16. napjától a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője. Férjezett, két gyermek édesanyja.

{dr. Kaposvölgyi Lívia vagyongazdálkodási irodavezető}
 
{}

Titkársági igazgató

 
 
dr. Gróf Regina
törzskari irodavezető
Titkársági Igazgatóság,
Törzskari Iroda

Kaposváron született 1973-ban. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán 2000-ben igazgatásszervező, majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2006-ban jogász végzettséget szerzett. 2016/2017-ban választási szakirányú továbbképzésen vett részt és választási szaktanácsadóként végzett. 2008. július 1-től szakmai tanácsadó, 2015. szeptember 1-től a Törzskari Iroda vezetője. Férjezett, egy gyermek édesanyja.

{dr. Gróf Regina törzskari irodavezető}
 
 
Kiss Brigitta
ellenőrzési irodavezető
Ellenőrzési Iroda

1977-ben született Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában végezte. 2000-ben közgazdász diplomát szerzet Zalaegerszegen a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán. Ezt követően a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (MSC) szerzett egyetemi diplomát. 2001. szeptemberétől a Honvéd Utcai Általános Iskola gazdasági vezetője volt. A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodáján 2004. szeptember 1-től dolgozik, melynek irodavezetője 2015. október 15-én lett. Férjezett, egy gyermek édesanyja.

{Kiss Brigitta ellenőrzési irodavezető}
 
{Szirják Imréné műszaki, pályázati és környezetfejlesztési igazgató}
Szirják Imréné
műszaki, pályázati és környezetfejlesztési igazgató

Kaposváron született 1965-ben. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte, majd Pécsett a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Magasépítési Szakán 1986-ban magasépítő mérnöki diplomát szerzett. 1986 szeptemberétől a Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott közvetlenül a termelésben, majd 1991-től a RENOVA Kft.-nél volt műszaki vezető. 2003 májusától dolgozik a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságán. 2011 márciustól a Műszaki és Pályázati Igazgatóság irodavezetője, 2013 februártól igazgató. Férjezett, két gyermeke van.

 
 
Bagó László
környezetfejlesztési irodavazető
Környezetfejlesztési iroda

Lajosmizsén született 1983-ban. Középiskolai tanulmányait a dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában végezte. 2008-ban környezetmérnök diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán, Környezetmérnök szakon. 2010-től a KVG Zrt-nél beszerzési vezetőként, majd a jogutód vállalatoknál 2017 év végéig hulladékgazdálkodási területen dolgozott. 2017 decemberétől a Kaposvár Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási referense, majd 2022. március 1-től a környezetfejlesztési iroda vezetője. Nős, négy gyermek édesapja.

{Bagó László környezetfejlesztési irodavazető}
 
 
Halászné Jakab Eszter
városi főépítész
Főépítészi iroda

{Halászné Jakab Eszter városi főépítész}
 
 
Komor Zoltán
műszaki irodavazető
Műszaki iroda

Kaposváron született 1974-ben. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Építőipari Szakközépiskola és Technikumban végezte. 1993-tól építőipari vállalkozásban dolgozott 2013-ig. A Pécsi Tudomány Egyetem Pollack Mihály Műszaki Karán 2009-ben szerzett építőmérnök diplomát. 2014 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságán. Kezdetben beruházási ügyintézőként, majd csoportvezetőként végezte munkáját, 2022 óta irodavezetői feladatokat lát el. Nős, egy gyermek édesapja.

{Komor Zoltán műszaki irodavazető}