KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


Tanácsnok


{dr. Giber Vilmos}
dr. Giber Vilmos
(FIDESZ-KDNP)

1952-ben született Marcaliban. Nős, egy fiú- és egy leánygyermeke van. Az ének-zene tagozatos általános iskolát és gimnáziumot is szülőfalujában végezte el. 1971-ben érettségizett, majd a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia–testnevelés szakán folytatta tanulmányait. 1975. december 16-tól a Pécsi Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában kezdett tanítani. 1977-ben elkezdte tanulmányait a Magyar Testnevelési Főiskolán. 1978-ban a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumba jött dolgozni. 1980-ban középiskolai tanári oklevelet kapott. 1982-ben teljesítette édesapjának tett ígéretét, és ács-állványozó szakmában szakmunkás-bizonyítványt szerzett. 1984-ben testnevelési doktori címet ért el. 1986-ban részt vett a Nemzetközi Olimpiai Akadémia nyári ülésszakán Olympiában. 1988-ban elkezdte feldolgozni Somogy megye sportmúltját. 1991-ben megjelent „Somogy megye sport- és olimpiai kronológiája, 1945–1988” című kiadványa. Az 1990/91-es tanévet Amerikában, Pennsylvania állam Clarion egyetemén töltötte. 1994-től a Somogy Megyei Pedagógiai Intézetben dolgozott. 1996-ban egyéves szakértői mentorképzőt végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1997-ben ugyanott közoktatási vezetői szakirányú képzésben vett részt. 1997. november 15-től megkapta a főtanácsosi kinevezést. 2000 szeptemberétől a Kaposvári Egyetem Társadalmi Tanácsának tagja. 2001 novemberében az oktatási miniszter felkérésére állandó tagként vesz részt a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságban. 2000-től a Kaposvári Egyetemhez tartozó Pedagógus Továbbképző és Szolgáltató Intézet osztályvezetője volt. 2003-tól a Klebelsberg Középiskolai Kollégium igazgatója. 1998 és 2010 között önkormányzati képviselő, az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság elnöke. 2011. március 18-án újból önkormányzati képviselővé választják. 2012-ben a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával tüntették ki. 2013. szeptember 1-től miniszteri megbízatással tagja lesz a Magyar Pedagógus Kar háromtagú előkészítő bizottságának. 2014-ben az önkormányzati választás után a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság elnökévé választják. Ugyanabban az évben több évtizedes pedagógiai tevékenységéért megkapta az Eötvös József-díjat.

Fogad: minden hónap első hétfő, 17.00–18.00, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Telefon: +36 (82) 555 900

Tagok


{Bereczki Dávid}
Bereczki Dávid
(Független)

1999-ben született Budapesten. Alap, illetve középfokú tanulmányait is Kaposváron végezte. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett 2019-ben, jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának tanulója. 2018-tól a Momentum kaposvári alapszervezetének elnöke, a Momentum ifjúsági szervezetének a TizenX-nek az országos pártigazgatója, majd alelnöke. 2019-ben szerzett képviselői mandátumot, a Marketing és Turisztika Bizottság tanácsnoka.{Czimmermanné Németh Andrea}
Czimmermanné Németh Andrea
(FIDESZ-KDNP)

1960-ban született Kaposváron. 1979-ben Kaposváron, a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. 1983-ban a Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógia szakán szerzett diplomát. Első munkahelye a Szántó Imre utcai óvoda tagóvodájában volt. Azt követően a Rét utcai óvodában folytatta munkáját. Gyermeke születése után, 1990-től saját családi vállalkozásukban kezdett el dolgozni. A vállalkozás Igalban működött, sokrétű tevékenységet végzett. Éttermeket üzemeltettek, később szállodát is. Mára leszűkült a vállalkozás, Kaposváron működik. Közben bekapcsolták a rendszerbe az idegenforgalmat, turizmust, rendezvényszervezést is. Üzletvezetőként, szervezőként dolgozott. 1993-ban német nyelviskolát, 2000-ben angol nyelviskolát végzett el. Asztrológus-asztrozófusként dolgozik. A mai napig fejlesztő tanfolyamokon, előadásokon vesz részt. A politika igazán 2002 után került előtérbe az életében. 2007 óta a Fidesz–KDNP tagja. Férjezett, két lánya és egy unokája van.

Fogad: minden hónap első szerda, 17.00–18.00, Gárdonyi Géza Tagiskola
Telefon: +36 (30) 936 8719{Kukuly Sándor Mihály}
Kukuly Sándor Mihály
(Kaposváriakért Egyesület-DK-JOBBIK-LMP-MOMENTUM-MSZP)

1965. február 23-án született Kaposváron. Nős, 4 gyermek (Viktória, László, Sándor Mihály, Zsuzsanna Diána) édesapja, valamint (Kíra Viktória) nagypapája. Általános iskolai tanulmányait a Pécsi utcai általános iskolában végezte, majd a Gépészeti Szakközépiskolában érettségizett 1983-ban, valamint könnyűszerkezet lakatos és ív-lánghegesztő szakmát szerzett. 1983. augusztus 01-től, a Kaposvári Cukorgyárban kezdett dolgozni, majd 1985 februárjában vonult be katonának, és tovább szolgálatosként dolgozott, 1989. április 30-ig a magyar honvédségnél. A leszerelést követően, 1989. decemberétől egyéni vállalkozóként dolgozik. 2010-2014 között a Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat tagja volt. 2017-től 2019-ig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság külső szakértő tagja volt. 2013-ban lett tagja az MSZP Kaposvári Szervezetének, amelynek 2014-től az alelnöke, majd 2022-től elnöke.{Nagy Attila}
Nagy Attila
(FIDESZ-KDNP)

1963. október 5-én született Kaposfüreden. Az óvodát és az általános iskola alsó tagozatát Kaposfüreden, a felsőt a kaposvári Petőfi Sándor Általános Iskolában végezte. A központifűtés- és csőhálózatszerelő-szakmát az 503-as Ipari Szakmunkásképző Intézetben szerezte meg. 1982-ig a Tanácsi Építőipari Vállalatnál, majd a Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott. 1986 októberétől vállalkozóként dolgozik. 1983-ban nősült meg, felesége a helyi óvodában dolgozik dajkaként. Két felnőtt leánygyermekük és négy unokájuk van. Hobbija a horgászat, a kirándulás és a természet. Szereti a jó társaságot, a közösséget. 2002–2014-ig a kaposfüredi részönkormányzat tagja volt.

Fogad: telefonos egyeztetés alapján a megbeszélt helyen és időben
Telefon: +36 (30) 927 0189
Külső szakértő tagok:


{Nyári Lászlóné}
Nyári Lászlóné

1965-ben született Kaposváron. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában végezte, ott szerzett középfokú óvónői képesítést. 1983 augusztusától szülőfalujában, a Somogyszili Napközi Otthonos Óvodában tölti pályakezdő éveit. 1998-ban felvételt nyert a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus karára, ahol 1990-ben kiváló minősítéssel okleveles óvodapedagógussá nyilvánítják. 1990 szeptemberétől folyamatosan a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda Honvéd utcai Tagóvodájában dolgozik. Óvodapedagógusként, több mint három évtizedes csoportban végzett munkája mellett megbízták egyéb szakmai és közösségi feladatok végzésével. Többek között tevékenykedett munkaközösség vezetőként, általános helyettesként. Szakvezetői feladatokat látott el a Tanítóképző Főiskola hallgatói számára folytatott gyakorlati képzés során, vezetője volt az integrált intézmény Minőség Irányítási Csoportjának és aktív szerepet vállalt a helyi Pedagógus Szakszervezet munkájában. 2003-ban az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettséget szerzett. 2009-től tagintézmény-vezető. 2002-ben a Pedagógus Szakszervezetben végzett közösségi munkájáért Eötvös József Emlék érmet, 2003-ban a gyermekek nevelése, oktatása terén kifejtett kiemelkedő pedagógiai munkájáért K. M. J. V. Polgármesterétől Dicsérő Oklevelet kapott. 2020-ban, több évtizedes, kiemelkedő, szakmai tevékenysége elismeréseként az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter - Elismerő Oklevelet, 2023-ban K. M. J. V. Közgyűlése, a város ünnepnapja alkalmából "Kaposvár Szolgálatáért" kitüntetést adományozott számára. Férjezett, két nagykorú fiú gyermeke van.{prof. Dr. Rosta István}
prof. Dr. Rosta István

Dr. Rosta István 1946. október 12-én született Kaposváron. 1965-ben érettségizett Pécsett, kitűnő minősítéssel. Egyetemi diplomáit (gépészmémöki, mémök-tanári, energetikus szakmérnöki) a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1970-ben, és az azt követő években. Egyetemi évei alatt a tudományos diákkörben (és egy ideig még ezt követően később is) atomfizikával foglalkozott. 1974-ben doktorált bölcsészettudományokból. 1997-ben lett a történelemtudomány kandidátusa. 1998-ban mérnöki tudományokból PhD doktorátust szerzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szintén megszerezte a PhD fokozatot. 2004-ben habilitált doktor lett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Szűkebb szakterülete a tudománytörténet. A felsőoktatásban 1972 óta tanít. Politikai pártnak sohasem volt tagja, jelenleg is pártonkívüli. Vezetői megbízásokat a rendszerváltoztatás után kapott. Az 1990-es évektől volt tanszéki csoportvezető, tanszékvezető, intézetigazgató, főigazgató-helyettes, és főigazgató. 2005-től a Kaposvári Egyetem professzora. Kitüntették a Szent-Györgyi Albert, a Príma Primissima és a Kaposvár Városért díjjal. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének és a Professzorok Batthyány Körének. Elnöke a Pécsi Akadémiai Bizottság Tudománytörténeti Munkabizottságának és a Somogyi Tudósklubnak. A Kaposvári Egyetemen, illetve ennek jogelőd intézményeiben 36 év óta tanít. 450 publikációja és egyetemen kívüli előadása van, 12 kötetnek a szerzője.{Szabóné Kudomrák Zsuzsanna}
Szabóné Kudomrák Zsuzsanna

1966-ban született Tabon. Csurgón szerzett középfokú óvónői képesítést. Érettségi után a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára nyert felvételt. 1987-ben tanító-technika szaktanítói diplomát kapott. 1987-től 1991-ig a Kaposvári Petőfi Általános Iskolában dolgozott. 1991. októberétől a Kaposvári Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola közalkalmazottja. 1994-től szaktanácsadó, 1999-től közoktatási szakértő. 1998-ban közoktatás-szervezői diplomát szerzett a BME Társadalomtudományi Karán. 1998 és 2000 között igazgató-helyettes, majd 2001-től igazgató a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskolában. 2006. júniusában földrajz tanári diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 2009-től főigazgató a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában. Férjezett, egy nagykorú leánygyermeke van.{Vargáné Friss Judit}
Vargáné Friss Judit

Vargáné Friss Judit, Kaposváron született. Tősgyökeres kaposvári. Édesanya és nagymama. Gyermekei felnőttek, Krisztián és Balázs, három unokája van. A Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, majd képesítés nélküli nevelőként dolgozott Kaposfőn, majd Somogysárdon az Általános Iskolában tanított. Pécsett a Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakát végezte. Kaposváron,14 évig az 503-as Szakmunkásképzőben tanított, és munkaközösség-vezetői feladatokat látott el. 18 évet töltött el magyar-történelem szakosként, és munkaközösség-vezetőként a Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Elvégezte a Műszaki Egyetem közoktatás vezetői, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem, média-és mozgóismeret szakát. 2006 óta a Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesületének elnöke, rendszeresen vesz részt a város közéletében, a Turisztikai és Marketing Bizottság tagja volt. Egyesületével jelentős szerepet tölt be a lakótelepi emberek életében, ill. programjainak szervezésében. Jelenleg nyugdíjas, de a Duráczky József Általános Iskola óraadó tanáraként dolgozik.Bizottsági ülések jegyzőkönyvei