ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. július 20-i ülésére


Közgyűlési meghívó


Tervezett napirendi pontok:

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár Kártyáról szóló - többször módosított - 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az állatok tartásáról szóló 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a temetőkről és temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet és a hozzá kapcsolódó szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 4. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár-Répáspuszta 15. sz. alatti 13935 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Ady E. u. 15. sz. alatt lévő 111/1/A/4 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Ady E. u. 15. sz. alatt lévő 111/1/A/3 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Parkoló területére megkötött telekalakítási szerződéssel vegyes ingatlan-adásvételi szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Szent I. u. 14. sz. alatt lévő irodaépület I. emeletén lévő üresen álló irodahelyiség hasznosításáról

ELŐTERJESZTÉS
az élményfürdő kialakításához kapcsolódó szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Fő u. 84. szám alatti 30 lakásos társasház építésére pályázat benyújtásáról a Norvég Alap terhére

ELŐTERJESZTÉS
a Raktár utcai körforgalmi csomópont kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Petőfi téri üzletház és a hozzá kapcsolódó út, járda, közműberuházás óvadéki és letéti szerződés szerinti teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS
a nevelési-oktatási intézmények 2006. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak kötött felhasználású támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS
az Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Kollégiumban akkreditált felsőfokú gépipari mérnökasszisztens szak indításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Szimfonikus Zenekarral kötendő hosszútávú közszolgáltatási szerződésről

ELŐTERJESZTÉS
emléktábla állításáról dr. Kaposváry Vétek György, Kaposvár volt polgármestere tiszteletére

ELŐTERJESZTÉS
a Rákóczi FC emléktábla állításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Mikrokozmosz Alapítvány kérelméről

ELŐTERJESZTÉS
szúnyogirtás gyakoriságának növelésére

ELŐTERJESZTÉS
javaslatról vis maior támogatási kérelem benyújtására

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő által biztosított balneoterápiás kezelés orvosszakmai személyi feltételeinek biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Fenyves utca járdafelújításáról

ELŐTERJESZTÉS
a kiemelt egyesületek támogatásáról szóló 176/2006. (VI. 15.) önkormányzati határozat módosításáról

ELŐTERJESZTÉS
a Térségfejlesztési Segítő Hálózat létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS
települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújításáról

ELŐTERJESZTÉS
a panelpályázatok feldolgozásához szükséges létszámbővítésről

ELŐTERJESZTÉS
az Élményfürdő területén épülő vendéglátóhelyek kivitelezésével kapcsolatos kötbérfizetés elengedéséről

ELŐTERJESZTÉS
a Kapos Televízió és Rádió Kht. kölcsönkérelméről

ELŐTERJESZTÉS
a Kaposvár, Fő u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ
a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2006. II. negyedév)

TÁJÉKOZTATÓ
a 2006. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

JELENTÉS
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ELŐTERJESZTÉS
alapítványi támogatásokról


ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár Kártyáról szóló - többször módosított - 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az állatok tartásáról szóló 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a temetőkről és temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet és a hozzá kapcsolódó szabálysértésekről szóló 33/2005. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Berzsenyi D. u. 4. sz. alatti üzlethelyiségek értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár-Répáspuszta 15. sz. alatti 13935 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Ady E. u. 15. sz. alatt lévő 111/1/A/4 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Ady E. u. 15. sz. alatt lévő 111/1/A/3 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Somogy Parkoló területére megkötött telekalakítási szerződéssel vegyes ingatlan-adásvételi szerződés módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szent I. u. 14. sz. alatt lévő irodaépület I. emeletén lévő üresen álló irodahelyiség hasznosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az élményfürdő kialakításához kapcsolódó szerződések módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Fő u. 84. szám alatti 30 lakásos társasház építésére pályázat benyújtásáról a Norvég Alap terhére
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Raktár utcai körforgalmi csomópont kialakításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Petőfi téri üzletház és a hozzá kapcsolódó út, járda, közműberuházás óvadéki és letéti szerződés szerinti teljesítéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a nevelési-oktatási intézmények 2006. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak kötött felhasználású támogatásáról
  1-6. mellékletek
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Kollégiumban akkreditált felsőfokú gépipari mérnökasszisztens szak indításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Szimfonikus Zenekarral kötendő hosszútávú közszolgáltatási szerződésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS emléktábla állításáról dr. Kaposváry Vétek György, Kaposvár volt polgármestere tiszteletére
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Rákóczi FC emléktábla állításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Mikrokozmosz Alapítvány kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS szúnyogirtás gyakoriságának növelésére
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS javaslatról vis maior támogatási kérelem benyújtására
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő által biztosított balneoterápiás kezelés orvosszakmai személyi feltételeinek biztosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Fenyves utca járdafelújításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a kiemelt egyesületek támogatásáról szóló 176/2006. (VI. 15.) önkormányzati határozat módosításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Térségfejlesztési Segítő Hálózat létrehozásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújításáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a panelpályázatok feldolgozásához szükséges létszámbővítésről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Élményfürdő területén épülő vendéglátóhelyek kivitelezésével kapcsolatos kötbérfizetés elengedéséről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kapos Televízió és Rádió Kht. kölcsönkérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Fő u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről
Bizottsági vélemények
TÁJÉKOZTATÓ a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2006. II. negyedév)
TÁJÉKOZTATÓ a 2006. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
  - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - Kimutatás a bevételi hátralékok alakulásáról
JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról


Rendkívüli bizottsági ülések:
1.2006. július 20.
(csütörtök)
13 00Fszt. 15. Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
2.2006. július 20.
(csütörtök)
13 00Fszt. 15. Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
Meghívó
Előterjesztések


Bizottsági ülések:
1.2006. július 10.
(hétfő)
18 00 Töröcskei Településrészi Önkormányzat Meghívó
Előterjesztések
2.2006. július 11.
(kedd)
08 00Díszterem Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
3.2006. július 11.
(kedd)
16 00Noszlopy
utca 5.
Népjóléti Bizottság Meghívó
Előterjesztések
4.2006. július 12.
(szerda)
15 00Fszt. 15. Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
5.2006. július 12.
(szerda)
15 00Díszterem KIÉT Meghívó
Előterjesztések
6.2006. július 12.
(szerda)
15 30Díszterem Érdekegyeztető Fórum Meghívó
Előterjesztések
7.2006. július 12.
(hétfő)
16 00 Toponári Településrészi Önkormányzat Meghívó
Előterjesztések
8.2006. július 13.
(csütörtök)
08 00Fszt. 15. Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
Meghívó
Előterjesztések
9.2006. július 13.
(csütörtök)
13 00Fszt. 15. Pénzügyi Bizottság Meghívó
Előterjesztések
10.2006. július 13.
(csütörtök)
15 30I./118. Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
Meghívó
Előterjesztések