ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. január 30-i ülését megelőző ülésére

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
 

 
2. 
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásárólElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról  Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról
 

 
3. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi Programjának módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi Programjának módosításáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi Programjának módosításáról
 

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
4. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságának 2020. évi munkatervéről