ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. január 30-i ülését megelőző ülésére

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
 

 
2. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások felülvizsgálatárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások felülvizsgálatáról  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kaposvár Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai között kötött megállapodások felülvizsgálatáról
 

 
3. 
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásárólElőterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról  Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról és további módosítási szándékok elfogadásáról
 

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
4. 
Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2020. évi munkatervéről