ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. június 30-i rendkívüli ülésére1. változat
2008.05.27. 14:00
Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:

 

Előterjesztés a különböző iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

Előterjesztés a Taszár Airport Kft. társasági szerződésének módosításáról

  - melléklet - Társasági szerződés - egységes szerkezetben
  - melléklet - Társasági szerződés - módosítás
 

Előterjesztés az Ady Endre utca északi tömbjében telekvásárlásról
 

Előterjesztés a városközpont projekt megvalósításához szükséges telekvásárlásokról
 

Előterjesztés a lonkahegyi út déli oldalán fekvő ingatlanok belterületbe vonásáról
 

Előterjesztés a Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával kapcsolatos kiegészítő igényekről
 

Előterjesztés a Patalom Községi Önkormányzat csatlakozási kérelméről
 

Előterjesztés az alapítványi támogatásokról
 

Előterjesztés a Kaposvári Hulladéklerakó bővítése többletköltségeinek finanszírozásárólBizottsági ülések:

Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. június 30.
(hétfő)
1830T103. Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. június 30.
(hétfő)
1530T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. június 30.
(hétfő)
1830T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. június 30.
(hétfő)
1730T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. június 30.
(hétfő)
1730T103. Meghívó
Előterjesztések