ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. június 3-i rendkvüli ülését megelőző ülésre

Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
1.   Előterjesztés a Patalom Községi Önkormányzat csatlakozási kérelméről