ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. június 3-i rendkvüli ülését megelőző ülésre

Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
1.   Előterjesztés a Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával kapcsolatos kiegészítő igényekről
2.   Előterjesztés a lonkahegyi út déli oldalán fekvő ingatlanok belterületbe vonásáról
3.   Előterjesztés az Ady Endre utca északi tömbjében telekvásárlásról
4.   Előterjesztés a városközpont projekt megvalósításához szükséges telekvásárlásokról
5.   Előterjesztés a Taszár Airport Kft. társasági szerződésének módosításáról