ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. június 3-i rendkvüli ülését megelőző ülésre

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
1.   Előterjesztés a különböző iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energi-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.   Előterjesztés az Ady Endre utca északi tömbjében telekvásárlásról
3.   Előterjesztés a városközpont projekt megvalósításához szükséges telekvásárlásokról
4.   Előterjesztés a lonkahegyi út déli oldalán fekvő ingatlanok belterületbe vonásáról
5.   Előterjesztés a Kaposvár Szabályozási Tervének III/A ütem módosításával kapcsolatos kiegészítő igényekről