ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. június 3-i rendkvüli ülését megelőző ülésre

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
1.   Előterjesztés a különböző iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energi-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.   Előterjesztés a Taszár Airport Kft. társasági szerződésének módosításáról
3.   Előterjesztés a Patalom Községi Önkormányzat csatlakozási kérelméről