ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. március 26-i rendkívüli ülésére3. változat
2008.03.26. 13:48
Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:

 

Előterjesztés a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról, és Kaposvár Városközpont Funkcióbővítő Város-rehabilitációjának Akcióterületi Tervéről

  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - címlap
  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - 1.fejezet
  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - 2.fejezet
  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - 3.fejezet
  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - 4.fejezet
  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - 5.fejezet
  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - 6.fejezet
  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - 6.fejezet - mellékletek
  - Integrált Városfejlesztési Stratégia - 7.fejezet
  - Akcióterületi terv
  - Akcióterületi terv - 1. melléklete
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. részére a 2008/2009-es bajnoki évadban nyújtandó jegykompenzáció egy részének megelőlegezéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására kiírt GKM pályázatról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés kulturális program támogatásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés kulturális tanácsadói feladatkör betöltéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Garanciaalapba tartozó ingatlanok bővítésérőlBizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2008. március 25.
(kedd)
1300T103. Meghívó
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2008. március 26.
(szerda)
1000T103. Meghívó
Népjóléti Bizottság 2008. március 25.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2008. március 25.
(kedd)
0800T103. Meghívó
Pénzügyi Bizottság 2008. március 26.
(szerda)
0900T103. Meghívó
Sportbizottság 2008. március 25.
(kedd)
0900T103. Meghívó
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2008. március 25.
(kedd)
1000T103. Meghívó
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2008. március 25.
(kedd)
1100T103. Meghívó
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2008. március 25.
(kedd)
1500díszterem Meghívó
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2008. március 25.
(kedd)
1500díszterem Meghívó
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2008. március 25.
(kedd)
1500díszterem Meghívó
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2008. március 25.
(kedd)
1500díszterem Meghívó
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2008. március 26.
(szerda)
0800T103. Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2008. március 25.
(kedd)
1400díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2008. március 25.
(kedd)
1500díszterem Meghívó