ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. december -i üléséreKözgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:

<-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x-->
<-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x-->
<-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x-->
<-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x-->
<-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x--> <-- x-->
<-- x--> <-- x-->

<-- --> <-- -> <-- ->
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosításáról
 - 2006. évi költségvetési rendelet módosítás
 - 1 sz. táblázat - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
 - 1 sz. táblázat - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - 1/a sz. táblázat - normatív kötött támogatás
 - 1/b sz. táblázat - központi támogatás
 - 1/c sz. táblázat - átvett pénzeszközök
 - 1/c1 sz. táblázat - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök- panel
 - 1/d sz. táblázat - egyéb bevételek
 - 1/e sz. táblázat - építési telek
 - 2 sz. táblázat - intézményi bevételek
 - 2/a sz. táblázat - élelmezési támogatás
 - 3 sz. táblázat - intézményi kiadások
 - 3/a sz. táblázat - létszám
 - 4 sz. táblázat - önkormányzati kiadások
 - 4/a sz. táblázat - egyéb szervezetek támogatása
 - 4/b sz. táblázat - szociálpolitikai kiadások
 - 5 sz. táblázat - intézmény felújítások
 - 6 sz. táblázat - lakás és nem lakás felújítás
 - 6/a sz. táblázat - lakás és nem lakás felújítás- panel
 - 7 sz. táblázat - ú- hí- járdafelújítások
 - 8 sz. táblázat - víziközmű felújítások
 - 9 sz. táblázat - felhalmozási kiadások
 - 10 sz. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (cigány, német)
 - 10 sz. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (horvát, lengyel)
 - 1 sz. melléklet- bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
 - 1 sz. melléklet- működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - 1/a sz. melléklet- normatív kötött támogatás
 - 1/b sz. melléklet- központi támogatás
 - 1/c sz. melléklet- átvett pénzeszközök
 - 1/c1 sz. melléklet- pályázott támogatások és átvett pénzeszközök- panel
 - 1/d sz. melléklet- egyéb bevételek
 - 1/e sz. melléklet- építési telek
 - 2 sz. melléklet- intézményi bevételek
 - 2/a sz. melléklet- élelmezési támogatás
 - 3 sz. melléklet- intézményi kiadás
 - 3/a sz. melléklet- létszám
 - 4 sz. melléklet- önkormányzati kiadások
 - 4/a sz. melléklet- egyéb szervezetek támogatása
 - 4/b sz. melléklet- szociálpolitikai feladatok
 - 4/b1 sz. melléklet- közcélú foglalkoztatás
 - 4/c sz. melléklet- pótigények
 - 4/d sz. melléklet- kiadáson belüli átcsoportosítás felügyeleti hatáskörben
 - 5 sz. melléklet- intézmény felújítások
 - 6 sz. melléklet- lakás és nem lakás felújítás
 - 6/a sz. melléklet- lakás és nem lakás felújítás- panel
 - 7 sz. melléklet- ú- hí- járdafelújítások
 - 8 sz. melléklet- víziközmű felújítások
 - 9 sz. melléklet- felhalmozási kiadások
 - 10 sz. melléklet- céltartalékok előirányzata
 - 11 sz. melléklet- kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (cigány, német)
 - 11 sz. melléklet- kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (horvát, lengyel)
 - 12 sz. melléklet- kötelezettségvállalások
 - 13 sz. melléklet- EU támogatással megvalósuló programok, projektek
 - 1 sz. kimutatás- intézményi hatáskörű átcsoportosítás
 - 1/a sz. kimutatás- kiadások közötti átcsoportosítás
 - 2 sz. kimutatás- hitelképesség felső határa
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről
 - rendelet tervezet
 - 1. melléklet- bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
 - 1. melléklet 3.oldal- működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - 1.a melléklet- normatív, kötött felhasználású támogatások
 - 1.b melléklet- központi támogatások
 - 1.c melléklet- Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök
 - 1.c.1. melléklet- Pályázott támogatások és átvett pénzeszközö-panel
 - 1.d melléklet- egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
 - 1.e melléklet- építési tele- és ingatlan értékesítés
 - 2. melléklet- intézmenyek bevételei
 - 2.a melléklet- élelmezés támogatása
 - 3. melléklet- intézmenyek kiadásai
 - 3.a melléklet- létszám
 - 4. melléklet- önkormányzati gazdálkodás kiadásai
 - 4.a melléklet- egyéb szervezetek támogatása
 - 4.b melléklet- szociálpolitikai feladatok
 - 4.c melléklet- Pótigények
 - 4.d melléklet- zárolás
 - 5. melléklet- Intézmény felújítások
 - 6. melléklet- Lakás-nem lakás felújítás
 - 6.a melléklet- laká-,nem lakás ingatlanok felújítás-panel
 - 7. melléklet- Ú-hí-járdafelújítások
 - 8. melléklet- Víziközmű felújítások
 - 9. melléklet- Felhalmozás
 - 10. melléklet- céltartalékok
 - 11. melléklet- Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata
 - 12. melléklet- több éves kötelezettségvállalások
 - 13. melléklet 1.oldal- előirányzat felhasználási ütemterv bevételek
 - 13. melléklet 2.oldal- előirányzat felhasználási ütemterv kiadások
 - 14. melléklet- Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
 - 1. kimutatás- normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó bevételek alakulása
 - 2. kimutatás- Támogatott pályázatok
 - 3. kimutatás- Források
 - 4. kimutatás- adósságszolgálat
 - 5. kimutatás- évi hitelképesség felső határa
 - 6. kimutatás- közvetett támogatások
 - 7. kimutatás- Egytagozatú vidéki kőszínházak 2006. évi adatai
 - 1. függelék- Oktatási intézmények
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
Képviselői módosító indítvány
ELŐTERJESZTÉS az SzMSz felülvizsgálatáról
Bizottsági vélemények
1. Képviselői módosító indítvány
2. Képviselői módosító indítvány
 

Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének -III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról

 - rendelet tervezet
 - 01 sz.mellékle-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
 - 01 sz.mellékle-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - 01 a sz. mellékle-normatív támogatás
 - 01 b sz. mellékle-központi támogatás
 - 01 c sz. mellékle-átvett pénzeszközök
 - 01 c1.sz.mellékle-átvett pénzeszkö-panel
 - 01 d sz. mellékle-egyéb bevételek
 - 01 e sz. mellékle-építésitelek
 - 02 sz.mellékle-önálló int.bevételek
 - 02.a.sz.melléklet részben önálló int.bevételek
 - 02.b.sz.mellékle-élelmezés támogatás
 - 03 sz.mellékle-önálló int.kiadások
 - 03.a.sz.mellékle-részben önálló int.kiadások
 - 03.b.sz.mellékle-önálló int.létszám
 - 03.c.sz.melléklet részben önálló int.létszám
 - 04 sz.mellékle-önkormányzati kiadások
 - 04 a mellékle-egyéb szervezetek támogatása
 - 04 b mellékle-szociálpolitikai feladatok
 - 04 b.1.sz.mellékle-közcélu munkavégz.re átcs.
 - 04 c mellékle-Pótigények2007.
 - 05.sz.mell. Intézményfelújítás
 - 06 sz.mell. Laká-, nem lakás ingatlan felújítás
 - 06 a sz. mellékle-laká- és nem lakás ingatlan felújítá- panel
 - 07.sz.mell. Ú-, hí-, járdafelújítás
 - 08.sz.mell. Víziközmű koncessziós felújítás
 - 09.sz.mell. Felhalmozási kiadások
 - 10.sz.mellékle-céltartalékok előirányzata
 - 11.sz.mellékle-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Cigány, Német)
 - 11.sz.mellékle-Kisebbségi Önkormányzatok leőirányzata(Horvát, Lengyel)
 - 12.sz.mellékle- több éves kötelezettségvállalás
 - 13.sz.mellékle-Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
 - k01.sz.kimutatá-saját hatáskörű átcsoportosítás
 - k01a.sz.kimutatá-kiemelt ei.átcsoportosítások
 - k02 sz. kimutatá-évihitfehat
 - t01 sz.tábláza-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
 - t01 sz.tábláza-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - t01 a sz. tábláza-normatív támogatások
 - t01 b sz. tábláza-központi támogatások
 - t01 c sz. tábláza-átvett pénzeszközök
 - t01 c1.sz. tábláza- Átvett pénzeszközö-panel
 - t01 d sz. tábláza-egyéb bevételek
 - t01 e sz. tábláza-építésitelek
 - t02 sz.tábláza-önálló int.bev.
 - t02.a.sz.tábláza-részben önálló nt.bev.
 - t02.b.sz.tábláza-élelm.tám.
 - t03 sz.tábláza-önálló int.kiad.
 - t03.a.sz.tábláza-részben önálló int.kiad.
 - t03.b.sz.tábláza-létszám
 - t04 sz.tábláza-önkormányzati kiadások
 - t04 a tábláza-egyéb szervezetek támogatása
 - t04 b tábláza-szociálpolitikai feladatok
 - t05.sz.táblázat Intézményfelújítás
 - t06.sz.táblázat Laká-, nem lakás ingatlanok felújítása
 - t06a tábláza-Laká-és nem lakás ingatlanok felújítás-panel
 - t07.sz.táblázat Ú-, hí-, járdafelújítás
 - t08.sz.táblázat Víziközmű koncessziós felújítás
 - t09.sz.táblázat Felhalmozási kiadások
 - t10.sz.tábláza-Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (Cigány, Német)
 - t10.sz.tábláza-Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai(Horvát, Lengyel)
 - Független könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a 2008. évi költségvetési koncepcióról

 - 1. melléklet- bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
 - 1. melléklet 3.oldal- működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
 - 2. melléklet- normatívák
 - 3. melléklet- normatív kötött felh. támogatások
 - 4. melléklet- központi támogatások
 - 5. melléklet- átvett pénzeszközök
 - 6. melléklet- egyéb bevételek
 - 7. melléklet- rendelkezésre álló pályázatok és egyéb támogatások
 - 8. melléklet- több éves kötelezettségvállalás
 - 9. melléklet- adósságszolgálat
 - 10. melléklet- évi hitelfelvétel felső határa
 - Független könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a lakossági szemétszállítási díjfizetési rendszer visszaállításáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek, valamint a közületi szemétszállítási díj és az ártalmatlanítási díj módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jeg-és bérletárak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 15/1999.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodások módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Sántossal kötött Társulási Megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának informatikai stratégiájáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az általános iskolák működését érintő változásokról a 2007/0-as tanévben

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programjának átdolgozásáról és oktatási szerkezetének módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a 2008. évi kiemelt városi rendezvényekről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés szakközépiskolák és szakiskolák szakmai gyakorlati oktatási szervezésében a duális képzésről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés KMJV felada-ellátási, intézményhálóza-működtetési és fejlesztési tervének soron következő közgyűlésen történő tárgyalásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a versenysporttal foglalkozó sportegyesületek rendkívüli támogatási kérelmeiről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a KASI rendkívüli sportcélú támogatási kérelméről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Öthalom Invest Kft. és a Takács Invest 2007. Kft. között létrejött megállapodásról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár, Sávház alatt levő helyiségcsoport használatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. részvényeinek vásárlásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kisgát III. ütem ú-és közműépítés határidő-módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a kaposvári 67/2. hrs-ú Budai N. A. utcai üzletház területkorrekciójáról és a 67/1. hrs-ú ingatlanon lévő parkolók üzemeltetési szerződéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 2. szám alatti ingatlan mélygarázsa megépítésének feltételeiről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Raktár utcai körforgalmi csomópontban szökőkút építéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Bástya utca megközelíthetőségét biztosító területrész megvásárlásának lehetőségéről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár, Bástya utcát érintő szabályozási terve- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet- módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet- módosításához szükséges igényről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a 24001 hrs-ú és 24016 hrs-ú ingatlanok átsorolási lehetőségéről a Zselic kertvárosban

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár, Kossuth Lajos utcát érintő szabályozási terv módosításával kapcsolatos változtatási tilalom elrendeléséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai által fizetendő társulási hozzájárulásról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2008. évi teljestíménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról
 

Előterjesztés a Kaposvár, Szilárdhulladé-lerakó mellett lévő külterületi 0135 hrs-ú ingatlan törzsvagyonból való kivonása
 

Előterjesztés a teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról
 

Tájékoztató a címzetes főjegyző 2007. évi teljesítményértékeléséről
 

Előterjesztés a Közgyűlés 2008. évi munkatervéről
 

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról
 

Tájékoztató a 2007. évi költségvetés -X. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

 - Bevételi hátralékok
 - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
 

Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a PRAKTIKUM Rehabilitációs Kft , valamint az Önkormányzat között a Stíltex Szociális Foglalkoztató megszüntetésével kapcsolatban kötött együttműködési megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a hatósági együttműködésről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés november -e helyi emléknappá nyilvánításáról és a XX. század magyar áldozatai emlékhelyének kialakításáról
 

Csatlakozó előterjesztés a november -e helyi emléknappá nyilvánításáról és a XX. század magyar áldozatai emlékhelyének kialakításáról
 

Előterjesztés kiemelt sportegyesületek részére kölcsön nyújtásáról, illetve önkormányzati támogatás megelőlegezéséről
 

Előterjesztés pénzügyi kötelezettségvállalásról
 

Előterjesztés a Kaposvár, Nemzetőrsor 5. sz. alatt lévő helyiségcsoport használatáról
 

Előterjesztés oktatás- nevelési intézmények magasabb vezetői megbízásáról szóló pályázati kiírásról
 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásáról
 

ElőterjesztésBizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2007. november 28.
(szerda)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. november 29.
(csütörtök)
1530I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2007. november 27.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. november 27.
(kedd)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. november 29.
(csütörtök)
1230T103. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2007. november 27.
(kedd)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. november 29.
(csütörtök)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. november 28.
(szerda)
1500T103. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2007. november 28.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2007. november 26.
(hétfő)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2007. november 27.
(kedd)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2007. november 28.
(szerda)
1300   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. november 27.
(kedd)
1300Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2007. november 29.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2007. november 27.
(kedd)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2007. november 28.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2007. november 28.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2007. november 28.
(szerda)
1600díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2007. november 28.
(szerda)
1600díszterem Meghívó