ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. december -i ülését megelőző ülésre

Népjóléti Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének -III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról
02.   Előterjesztés a 2008. évi költségvetési koncepcióról
03.   Előterjesztés a lakossági szemétszállítási díjfizetési rendszer visszaállításáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek, valamint a közületi szemétszállítási díj és az ártalmatlanítási díj módosításáról
04.   Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
05.   Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról
06.   Előterjesztés Kaposvár, Sávház alatt levő helyiségcsoport használatáról
08.   Előterjesztés Sántossal kötött Társulási Megállapodás módosításáról
09.   Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a PRAKTIKUM Rehabilitációs Kft, valamint az Önkormányzat között a Stíltex Szociális Foglalkoztató megszüntetésével kapcsolatban kötött együttműködési megállapodás módosításáról