ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. december -i ülését megelőző ülésre

Pénzügyi Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének -III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról
02.   Előterjesztés a 2008. évi költségvetési koncepcióról
03.   Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
04.   Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
05.   Előterjesztés a lakossági szemétszállítási díjfizetési rendszer visszaállításáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek, valamint a közületi szemétszállítási díj és az ártalmatlanítási díj módosításáról
06.   Előterjesztés az általános iskolák működését érintő változásokról a 2007/0-as tanévben
07.   Előterjesztés a 2008. évi kiemelt városi rendezvényekről
08.   Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról
09.   Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról
10.   Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai által fizetendő társulási hozzájárulásról
11.   Előterjesztés Sántossal kötött Társulási Megállapodás módosításáról
12.   Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a PRAKTIKUM Rehabilitációs Kft , valamint az Önkormányzat között a Stíltex Szociális Foglalkoztató megszüntetésével kapcsolatban kötött együttműködési megállapodás módosításáról
13.   Előterjesztés egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jeg-és bérletárak módosításáról
14.   Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának informatikai stratégiájáról
15.   Előterjesztés a Bástya utca megközelíthetőségét biztosító területrész megvásárlásának lehetőségéről
16.   Előterjesztés Kaposvár, Sávház alatt levő helyiségcsoport használatáról
17.   Előterjesztés a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. részvényeinek vásárlásáról
18.   Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 2. szám alatti ingatlan mélygarázsa megépítésének feltételeiről
19.   Előterjesztés a Raktár utcai körforgalmi csomópontban szökőkút építéséről