ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. december -i ülését megelőző ülésre

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének -III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról
02.   Előterjesztés a 2008. évi költségvetési koncepcióról
03.   Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
04.   Előterjesztés a lakossági szemétszállítási díjfizetési rendszer visszaállításáról és az azzal kapcsolatos önkormányzati rendeletek, valamint a közületi szemétszállítási díj és az ártalmatlanítási díj módosításáról
05.   Előterjesztés Kaposvár, Bástya utcát érintő szabályozási terve- 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet- módosításáról
06.   Előterjesztés Kaposvár, Kossuth Lajos utcát érintő szabályozási terv módosításával kapcsolatos változtatási tilalom elrendeléséről
07.   Előterjesztés a 24001 hrs-ú és 24016 hrs-ú ingatlanok átsorolási lehetőségéről a Zselic kertvárosban
08.   Előterjesztés a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 15/1999.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
09.   Előterjesztés a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosításáról
10.   Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosításáról
11.   Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodások módosításáról
12.   Előterjesztés a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
13.   Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
14.   Előterjesztés az általános iskolák működését érintő változásokról a 2007/0-as tanévben
15.   Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
16.   Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról
17.   Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai által fizetendő társulási hozzájárulásról
18.   Előterjesztés Sántossal kötött Társulási Megállapodás módosításáról
19.   Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a PRAKTIKUM Rehabilitációs Kft , valamint az Önkormányzat között a Stíltex Szociális Foglalkoztató megszüntetésével kapcsolatban kötött együttműködési megállapodás módosításáról
20.   Előterjesztés a Pécsi utcában létesítendő Egészségházról
21.   Előterjesztés az Öthalom Invest Kft. és a Takács Invest 2007. Kft. között létrejött megállapodásról
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó napirendi pontok:
22. Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 2007. évi tevékenységéről
23. Előterjesztés a Kaposvá-Kaposfüred É-i ltp. Építőközösség úthibákkal kapcsolatos felelősségéről