ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. december -i ülését megelőző ülésre

Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság


Közgyűlési napirendi pontok:
01.   Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének -III. negyedévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról
02.   Előterjesztés a 2008. évi költségvetési koncepcióról
03.   Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
04.   Előterjesztés egyes önkormányzati intézményekben alkalmazott belépődíjak, jeg-és bérletárak módosításáról
05.   Előterjesztés a közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
06.   Előterjesztés az általános iskolák működését érintő változásokról a 2007/0-as tanévben
07.   Előterjesztés KMJV felada-ellátási, intézményhálóza-működtetési és fejlesztési tervének soron következő közgyűlésen történő tárgyalásáról
08.   Előterjesztés a közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodások módosításáról
09.   Előterjesztés szakközépiskolák és szakiskolák szakmai gyakorlati oktatási szervezésében a duális képzésről
10.   Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról