KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2002. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
000030 Főpolgármester, Polgármester (10) 6000 0 0 0 0 0 6000 3700 1
000040 Főpolgármester-helyettes, Alpolgármester (11) 5200 0 0 0 0 45089 50289 6800 1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+13) (14) 11200 0 0 0 0 45089 56289 10500 2
140040 Jegyző, Aljegyző (60) 9800 0 0 0 0 0 9800 3000 2
140060 Főosztályvezető-helyettes (61) 25000 0 0 0 0 0 25000 5000 7
140070 Osztályvezető (62) 40541 0 0 0 0 0 40541 9000 13
1-2. Pozíció:14 I. Besorolási osztály összesen (63) 123235 0 0 0 0 0 123235 22102 65
1-2. Pozíció:14 II. Besorolási osztály összesen (64) 136309 0 0 0 0 0 136309 28000 102
Önkormányzati tisztségviselők összesen (59+...+69) (70) 334885 0 0 0 0 0 334885 67102 189
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (72) 1400 0 0 0 0 0 1400 300 1
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (85) 750 0 0 0 0 0 750 150 1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 2150 0 0 0 0 0 2150 450 2
840410-840420 ügykezelő (143) 31485 0 0 0 0 0 31485 5000 33
840510-840570 Fizikai alkalmazottak (144) 40000 0 0 0 0 0 40000 6000 50
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen (142+...+149) (150) 71485 0 0 0 0 0 71485 11000 83
Ismeretlen (151) 71485 0 0 0 0 0 71485 11000 83
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) (152) 419720 0 0 0 0 45089 464809 89052 276
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158) (159) 419720 0 0 0 0 45089 464809 89052 27635. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 464809 0 0 0 464809
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 89052 0 0 0 89052
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2150 0 0 0 2150
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 21234 0 0 0 21234
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 112436 0 0 0 112436
8. Külső személyi juttatások 0 0 10611 0 10611
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 577245 0 10611 0 587856
10. Nyitólétszám (fő) 276 0 0 0 276
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 276 0 0 0 276
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 276 0 0 0 276
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 276 0 0 0 276
16. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
18. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 037. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
551414-0136036
551414-02001300
853279-02006000
853280-0200400080. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 464809 0 0
2. Nem rendszeres szemályi juttatások 112436 0 0
3. Külső zsemélyi juttatások 10611 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 587856 0 0
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 170734 0 0
6. Munkaadói járulék 15262 0 0
7. Dologi kiadások 386714 0 0
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 58267 0 0
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 55349 0 0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. 40115 0 0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. 900 0 0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 41015 0 0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 100448 0 0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
25. Társadalom- és szocpol juttatások 737982 0 0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 1004306 0 0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) 1939100 0 0
28. Kamatkiadások 178348 0 0
29. Felujítás 310000 0 0
30. Intézményi beruházási kiadások 3255153 0 0
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 3300 0 0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 12000 0 0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 9681 0 0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 9681 0 0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 7750 0 0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) 3597884 0 0
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre 0 0 0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 25000 0 0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 33000 0 0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6750 0 0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 5841250 0 0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 12840165 0 0
54. Intézményi működési bevételek 466330 0 0
55. Kamatbevételek 10000 0 0
56. Gépjárműadó 150000 0 0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok 1781800 0 0
58. Illetékek 175000 0 0
59. SZJA 1830909 0 0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 4800 0 0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 322629 0 0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 46395 0 0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 10000 0 0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 252984 0 0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 38303 0 0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 1262 0 0
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) 302549 0 0
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 231000 0 0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 1181360 0 0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 152000 0 0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 3975 0 0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 27500 0 0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 310500 0 0
88. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 1600 0 0
91. felhalmozási bevételek (77+...+93) 1907935 0 0
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 24000 0 0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
95. Osztalékok, koncessziós díjak 157600 0 0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 248188 0 0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) 7428135 0 0
98. Önkormányzat költségvetési támogatása 4941051 0 0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) 470979 0 0
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 1912 0 0
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 214000 0 0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 259769 0 0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási 0 0 0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai 0 0 0
106. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
108. Finanszírozási kiadások (105+...+110) 473769 0 0
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei 488812 0 0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 454024 0 0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
113. hitelfelvétel külföldről 0 0 0
114. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
115. Finanszírozási bevételek (112+...+117) 942836 0 0
116. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) 470979 0 0
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) 0 0 0
118. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 0
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra 276 0 0
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0