ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. január 30-i ülését megelőző ülésére

Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
 

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
2. 
Előterjesztés a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2020. évi munkatervéről

 
3. 
Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről