ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. január 30-i ülését megelőző ülésére

Ifjúsági és Sport Bizottság
   
 
 
Napirendi pontok:

 
1. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről  Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
 

 
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:

 
2. 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sport Bizottságának 2020. évi munkatervéről