ELŐTERJESZTÉSEK  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007.06.07-i üléséreKözgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról

  - 01. sz. melléklet - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
  - 01. sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 01a sz melléklet - normatív kötött felh. támogatások
  - 01b sz melléklet - központi támogatások
  - 01c sz melléklet - átvett pénzeszközök
  - 01.c.1 melléklet - pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - Panel
  - 01d sz melléklet - egyéb bevételek
  - 01e sz melléklet - építési telek-és ingatlan értékesítés
  - 02. sz. melléklet - önállóan gazdálkodó intézmények bevétele
  - 02a sz melléklet - részben önállóan gazdálkodó intézmények bevétele
  - 02b sz melléklet - élelmezési támogatás
  - 03. sz. melléklet - önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
  - 03a sz melléklet - részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
  - 03b sz melléklet - engedélyezett létszám - önállóan gazdálkodó intézmények
  - 03c sz melléklet - engedélyezett létszám - részben önállóan gazdálkodó intézmények
  - 04. sz. melléklet - önkormányzati kiadások
  - 04a sz melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 04b sz melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 04.b.1 melléklet - közcélú munkavégzésre átcsoportosítás
  - 04c sz melléklet - pótigények
  - 05. sz. melléklet - intézmény felújítások
  - 06. sz. melléklet - lakás - nem lakás felújítások
  - 06a sz melléklet - lakás - nem lakás felújítások - panel
  - 07. sz. melléklet - út, híd, járda felújítások
  - 08. sz. melléklet - viziközmű koncessziós felújítások
  - 09. sz. melléklet - felhalmozási kiadások
  - 10. sz. melléklet - céltartalékok előirányzata
  - 11. sz. melléklet - kisebbségi önkormányzatok előirányzata (cigány, német)
  - 11. sz. melléklet - kisebbségi önkormányzatok előirányzata (lengyel, horvát)
  - 12. sz. melléklet - több éves kötelezettségvállalások
  - 13. sz. melléklet - EU támogatással megvalósuló projektek
  - 1. sz. kimutatás - 2006. évi int. pénzmaradványból előirányzat módosítás
  - 2. sz. kimutatás - hitelképesség felső határa
Független könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a rendeletek hatályosulásáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a nem iparosított (hagyományos) technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása szociális alapon történő önkormányzati támogatására létrehozott keret szabályozására

  - 1. sz. melléklet
  - 2. sz. melléklet
  - 3. sz. melléklet
Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási Tervének (Praktiker Áruház tömbje) és Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról

  - 1. sz. melléklet
  - 2-5. sz. mellékletek
Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a távhőszolgáltatási hődíj fizetési módjának megváltoztatásáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a 2007/2008. tanév előkészítéséről

  - 1. sz. melléklet
  - 2. sz. melléklet
  - 3. sz. melléklet
  - 4. sz. melléklet
  - 5. sz. melléklet
  - 6. sz. melléklet
  - 7. sz. melléklet
  - 8. sz. melléklet
  - 9. sz. melléklet
  - 10. sz. melléklet
  - 11. sz. melléklet
Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a nevelési-oktatási intézmények 2007. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatainak támogatásáról

  - feladatok
Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS utca elnevezéséről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS dr. Kiss Angyal Ernő zeneszerző emléktáblája avatásáról 2007-ben

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Csiky Gergely Színházért Alapítvány alapító okiratának módosításáról

  - Alapító okirat
Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS az olimpiai részvételi esélyes kaposvári sportolók támogatásáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a három kiemelt sportszervezet és a BITT Kaposvári Női Röplabda Klub támogatásáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS Kaposvár energetikai stratégiai tanulmányáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS út-, kerékpárút-, járdafelújításra és fejlesztésre (tervezés, építés) kötendő keretmegállapodásról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási Terve - 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet - módosításának pótigényéről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Búzavirág u. 13-14. és 32-33. szám alatti lakóépületek pincefödém hőszigetelései késedelmes kötbéréről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Vár utca és környéke területére vonatkozó településrendezési szerződés megkötéséről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a kaposvári komplex hulladék-feldolgozó tervezett területét képező ingatlanrész tulajdonjogának igényléséről szóló 64/2006. (II. 23.) önkormányzati határozat módosításáról

  - melléklet
Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Keleti Ipari Park bővítéséről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Kaposváry György utcában lévő Mercedes-szalon mellett lévő út- és parkolóépítés tulajdonosi hozzájárulásáról és az út használatáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Dési-Huber közben lévő 1007/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Honvéd u. 5. szám alatt lévő helyiségcsoport elidegenítéséről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Hajnóczy utcai Fiókkönyvtár alagsori helyiségeinek használatba vételéről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS Mézfesztivál rendezvényhez közterület-használat és elárusító sátrak térítésmentes biztosításáról

Bizottsági vélemények


TÁJÉKOZTATÓ a Szivárvány Mozi területén épült új teraszról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a dél-dunántúli önkormányzati regionális társulási megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a kaposvári többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok holdingba szervezésének lehetőségéről és hatásáról készítendő tanulmányról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Művészetek Kincsesháza kiállítóhelyein belépődíjak bevezetéséről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Jégcsarnok belépődíjainak módosításáról

Bizottsági vélemények


TÁJÉKOZTATÓ a 2006. évi közbeszerzésekről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Zárda u. 1. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatt lévő helyiségcsoport használatáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Kaposvári Építőipari Szövetkezettel kötött szerződésünkre vonatkozó tartozás-átvállaláshoz történő hozzájárulásról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Somogy parkoló átépítéséről

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Nádasdi utca végén játszótér kialakításához szükséges ingatlan vásárlásáról

Bizottsági vélemények


ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlés 2007. évi munkatervének felülvizsgálatáról

Az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság javaslatai


ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Közkincs III. Program pályázati felhívása keretében pályázat benyújtásáról


TÁJÉKOZTATÓ a 2007. évi költségvetés I-IV. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

  - 1. sz. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1. sz. melléklet - kimutatás a bevételi hátralékok alakulásáról


TÁJÉKOZTATÓ Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételéről a 2007/5 f számú közmunkaprogramban


TÁJÉKOZTATÓ a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott alapítványok és közalapítványok működéséről


JELENTÉS a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról


ELŐTERJESZTÉS a polgármester jutalmáról


ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról


ELŐTERJESZTÉS a KVG Zrt. felügyelőbizottságába ellenzéki képviselő delegálásáról


ELŐTERJESZTÉS a közoktatási társulási megállapodások módosításáról


ELŐTERJESZTÉS a Metacom '96 Bt-vel kötött megbízási szerződésről
Bizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2007. május 30.
(szerda)
1000I./T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. május 31.
(csütörtök)
1530I./T103. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2007. május 29.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. május 30.
(szerda)
1300I./T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. május 31.
(csütörtök)
1300fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2007. május 31.
(csütörtök)
1100fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. május 31.
(csütörtök)
0800I./T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. május 30.
(szerda)
1500fszt. 15. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2007. május 30.
(szerda)
1400művelődési
ház
Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2007. május 30.
(szerda)
1600művelődési
ház
Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2007. május 29.
(kedd)
1800faluház Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2007. május 29.
(kedd)
1500művelődési
ház
Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. május 31.
(csütörtök)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2007. május 31.
(csütörtök)
1700Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2007. május 29.
(kedd)
1000Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2007. május 30.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2007. május 30.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2007. május 30.
(szerda)
1600díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2007. május 30.
(szerda)
1600díszterem Meghívó