KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


Keresés
 Keresendő szövegrész  
 
Keresési beállítások Csak teljes szavak keresése
 Kis- és nagybetűk megkülönböztetése
 Ékezetes karakterek megkülönböztetése
Kesesési mezők Név
 Munkakör
 Külső
 Belső
 Szoba
 e-mail


ABC sorrendben mindenki

Adóügyi Iroda
Ellenőrzési iroda
Építéshatósági Iroda
Gazdasági Igazgatóság
ITP Döntés előkészítő csoport
Külső csatlakozások
Környezetfejlesztési Igazgatóság
Közigazgatási Igazgatóság

Közterület-felügyelet
Műszaki és Pályázati Igazgatóság
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
Szociális Iroda
Titkársági Igazgatóság
Választott Tisztségviselők
Városgondnokság


A belső számok a 82/501-501 központi számon keresztül kérhetők!

Választott Tisztségviselők
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
Polgármester
Szita Károlypolgármester501-502, 501-503504Régi I/120polgarmester@kaposvar.hu
Alpolgármesterek
Borhi Zsomboralpolgármester501-511622Régi II/219alpolgarmester@kaposvar.hu
Dér Tamásalpolgármester501-534534Régi IV/412alpolgarmester2@kaposvar.hu
 
 
Polgármesteri Hivatal
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
Jegyző
dr. Csillag Gáborjegyző501-508, 501-509508,509Régi I/114jegyzo@kaposvar.hu
Aljegyző
dr. Farkas Editaljegyző501-595595Régi I/106aljegyzo@kaposvar.hu
 
 
Polgármesteri Iroda
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Igazgató
Jenei Zoltánnéigazgató501-512512Régi I/116a.jenei@kaposvar.hu szemelyititkar@kaposvar.hu
2. Köztisztviselők
Bajusz Edinaalpolgármesteri ügyintéző501-511528Régi II/220alpolgtitk@kaposvar.hu
Battyányi Beátacivil és roma referens501-552639Új I/112civil@kaposvar.hu romareferens@kaposvar.hu
Berta Editpolgármesteri referens501-502502Régi I/119polgtitk2@kaposvar.hu
Decsi Andreapolgármesteri referens501-516851Régi I/112szervezo@kaposvar.hu
Hermann-né Horváth Zsuzsannapolgármesteri ügyintéző501-507507Régi I/117polgiroda@kaposvar.hu
Jágerné Katona Zsuzsannakulturális referens501-555642Régi I/103kultura@kaposvar.hu
Kovács Kristófvárosmárka-referens 606Régi I/111kovacs.kristof@kaposvar.hu
Benke-Laki Diánasajtóreferens 539T/110 
Lengyel Zsófiapolgármesteri referens 804Régi I/112lengyel.zsofia@kaposvar.hu rendezveny@kaposvar.hu
Mágó Armandkommunikációs tanácsadó501-539539T/110sajto@kaposvar.hu
Mogyorósiné Futó Kinganemzetközi referens501-598598Régi I/101international@kaposvar.hu
Nagy Zoltánpolgármesteri referens 714Régi I/110 
Osvalt Mónikaturisztikai referens 712Régi I/102turisztika@kaposvar.hu
Péterné Szarka Klárasport referens 640Régi I/109sport@kaposvar.hu
Szekeres-Marno Alánsajtófőnök501-539539T/110 
Információ    rezsicsokkentes@kaposvar.hu
3. Ügykezelők
Wertenbachné Móring Juditpolgármesteri titkárnő501-503503Régi I/119polgtitk@kaposvar.hu
 
 
Titkársági Igazgatóság
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Törzskari iroda
dr. Gróf Reginairodavezető501-540601T/112human@kaposvar.hu
2. Köztisztviselők
dr. Bérczi Antaltestületi referens501-536536Régi I/113testulet@kaposvar.hu
dr. Kosztich Annatörvényességi referens501-541602T/102torvenyesseg@kaposvar.hu adatvedelem@kaposvar.hu
Lévainé Flórián Mariannanemzetiségi referens501-569569T/102levaine.marianna@kaposvar.hu
Nagyné Horváth Mónikanépjóléti referens501-529529Régi I/104nepjoletiref@kaposvar.hu
Szőllősiné Gyüre Gabriellaköznevelési referens501-551638Régi I/105ovoda@kaposvar.hu
Vörös Katalintitkársági ügyintéző 753T/111voros.katalin@kaposvar.hu
3. Ügykezelők
Balaskó Lajosnéjegyzői titkárnő501-508, 501-509508, 509Régi I/114jegyzo@kaposvar.hu
Béni Olgaügykezelő 746Régi I/102humanadmin@kaposvar.hu
Gácsi Irénügykezelő 748Régi I/113testulet2@kaposvar.hu
Hári Sándornéügykezelő 741T/102human3@kaposvar.hu
Táczli Rózsatitkárnő 607Régi I/115titkarsag@kaposvar.hu
4. Iktató
Barnáné Virág Ivettiktató 613Régi Als/3 
Bihary Sándornéiktató 612Régi Als/2 
Buzásné Balogh Juditiktató70/514-4792814Noszlopy 5. Fsz/10 
Fers Ferencnéiktató 611Régi Als/1iktato@kaposvar.hu
Hajcsár Anikóiktató 614Régi Als/4 
Tóth Miklósiktató 615Régi Als/5 
Tóthné Fischli Csillaiktató 614Régi Als/4 
Tőczik Leventénéiktató70/514-4902 Fő u. 52. 
Vermesné Hegedűs Tímeaiktató 615Régi Als/5 
5. Faxok, Tárgyalók, Zöldszám
Polgármesteri Tárgyaló  600Régi I/118 
Sajtó fax 501-500500Régi I/111 
Tárgyaló   T/103 
Titkársági fax 501-594 Régi I/117 
Zöldszám (ingyenes üzenetrögzítő) 80/200-427 Régi I/117 
Szerverszoba  771Új II/210 
Szociális és gyermekjóléti faxfax501-530 Noszlopy 5. fsz. 9. 
 
 
Ellenőrzési iroda
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Irodavezető
Kiss Brigittairodavezető 776Új I/113revizor@kaposvar.hu
2. Köztisztviselők
Baksa Veronikabelső ellenőr 856Új I/114revizor1@kaposvar.hu
Balogh Rékabelső ellenőr 773Új I/114balogh.reka@kaposvar.hu
Kelemenné Rédli Veronikabelső ellenőr 774Új I/110kelemenne.veronika@kaposvar.hu
 
 
Környezetfejlesztési Igazgatóság
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Igazgató
Kovács Katalinigazgató 617T/02kaposmenti@kaposvar.hu kovacskatalin@kaposmenti.hu
2. Köztisztviselők
Bagó Lászlóhulladékgazdálkodási referens501-522610T/04bago.laszlo@kaposvar.hu
Balaskó Zsolt Ferencrendszergazda 780informatikarendszergazda@kaposvar.hu
Csajka Hedvigökomenedzser 608T/106csajka.hedvig@kaposvar.hu
Domokos Gergőinformatikus 792informatikadomokos.gergo@kaposvar.hu
Henézi Imreenergetikus501-580879T/05henezi.imre@kaposvar.hu
Máli Miklósinformatikus 771informatikaintraweb@kaposvar.hu
Papp Jánosinformatikai vezető501-514514informatikainformatika@kaposvar.hu
Szőke Nikolettkörnyezetvédelmi referens 610T/04szoke.nikolett@kaposvar.hu
3. Főépítészi iroda
Fóris Viktóriavárosi főépítész501-517 T/106foris.viktoria@kaposvar.hu foepitesz@kaposvar.hu
4. Köztisztviselők
Halászné Jakab Eszterfőépítészi munkatárs 517T/106 
Varga Viktóriafőépítészi munkatárs 517T/106varga.viktoria@kaposvar.hu belvaros@kaposvar.hu
5. Ügykezelő
Vidáné Budai Georginaügykezelő 522T/03budai.georgina@kaposvar.hu
 
 
Műszaki és Pályázati Igazgatóság
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Igazgató
Szirják Imrénéigazgató501-544603Régi II/214muszak-palyazat@kaposvar.hu
2. Irodavezető
Szilágyi Editirodavezető501-518518Régi II/214muszak@kaposvar.hu
3. Köztisztviselők
Bod Gyöngyipályázati referens 769Új IV/415bod.gyongyi@kaposvar.hu
Erdélyi Napsugárberuházási ügyintéző 623Régi II/218muszaki-ig3@kaposvar.hu
Gábor-Székely Szonja Ritaberuházási ügyintéző 619Régi II/218viz@kaposvar.hu
Károly-Vincze Renátaberuházási ügyintéző 853Régi II/213muszak-2@kaposvar.hu
Jakab Andrásberuházási ügyintéző 803Régi II/218ut@kaposvar.hu jakab.andras@kaposvar.hu
Kreka Balázsnépályázati referens501-581581Új IV/415kreka.balazsne@kaposvar.hu
dr. Mach Tamáspályázatkezelési és közbeszerzési referens 849Új IV/417kozbref@kaposvar.hu
4. Ügykezelő
Gelencsér Ibolyatitkárnő501-519519Régi II/214musz-titkarsag@kaposvar.hu
5. Fax
Fax 01-52020égi II/214 
 
 
ITP Döntés előkészítő csoport
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Csoportvezető
Komor Zoltáncsoportvezető 618Régi II/213muszak-1@kaposvar.hu itpdecsvez@kaposvar.hu
 
 
Városgondnokság
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Vezető
Herczeg Attilavárosgondnokság vezető526-043 Noszlopy 12. 
2. Titkárság
titkárság 526-043 Noszlopy 12.titkarsag@vgkaposvar.hu
városgondnokság faxfax526-044 Noszlopy 12. 
3. Ügyintézők
Ágoston Adriennbehajtási ügyek526-043 Noszlopy 12.agoston.adrienn@vgkaposvar.hu
Béni Attilaútügyek526-043 Noszlopy 12.beni.attila@vgkaposvar.hu
Bodó Attilahulladékkezelés (műszaki csoportvezető)526-043 Noszlopy 12.bodo.attila@vgkaposvar.hu
Gál Lászlónémunkaügyi ügyintéző (közfoglalkoztatás)526-043 Noszlopy 12.galne.zita@vgkaposvar.hu
Jandzsó Gáborcsapadékvíz526-043 Noszlopy 12.jandzso.gabor@vgkaposvar.hu
Király Istvánnémunkaügyi ügyintéző (közfoglalkoztatás)416-752 Zrínyi u. 19. 
Kovács Katalinpénztáros526-043 Noszlopy 12.kovacs.kata@vgkaposvar.hu
Pintér András   Deseda Gátőrház 
Rónai Norbertvillamosenegria526-043 Noszlopy 12.ronai.norbert@vgkaposvar.hu
4. Parkolási Csoport
Ludrikné Pulai Tímeaügyintéző310-642 Noszlopy 12.parkolo.ugyfelszolgalat@vgkaposvar.hu
Vass Sándorügyintéző310-642 Noszlopy 12.parkolo.ugyfelszolgalat@vgkaposvar.hu
 
 
Gazdasági Igazgatóság
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Igazgató
Balogh Beátaigazgató501-523523Régi II/207gazd@kaposvar.hu
2. Pénzügyi Iroda
Ráczné Varga Máriairodavezető501-526526Régi II/203gazdkolts@kaposvar.hu
Erős Györgyirodavezető helyettes501-525525Régi II/201gazdkozg@kaposvar.hu
Köztisztviselők
Baloghné Kalocsa Tündegazdasági ügyintéző 718Régi II/202kalocsa.tunde@kaposvar.hu
Bán Zoltánnégazdasági ügyintéző 605Régi II/205vgpenzugy2@kaposvar.hu
Bodó Jánosnégazdasági ügyintéző501-547629Régi II/205gazdszab@kaposvar.hu
Bodrogi Róbertnégazdasági ügyintéző 631Új IV/419gazdnorm@kaposvar.hu
Garamvölgyi Attilánégazdasági ügyintéző 632Régi II/208gazdrend@kaposvar.hu
Hortobágyi Adrienngazdasági ügyintéző 627Régi II/209gazdkonyv3@kaposvar.hu
Kele Ildikógazdasági ügyintéző 630Új IV/419intgaz@kaposvar.hu
Krukné Tóth Melindagazdasági ügyintéző 781Régi II/208krukne.melinda@kaposvar.hu
Mészáros Tamásnégazdasági ügyintéző 625Régi II/209gazdkonyv2@kaposvar.hu
Mórocz Zsuzsannagazdasági ügyintéző 626Régi II/204morocz.zsuzsanna@kaposvar.hu
Nagy Izabellagazdasági ügyintéző501-545624Régi II/210gazdszam@kaposvar.hu
Oláhné Pásztor Andreagazdasági ügyintéző501-550635Új IV/418gazdber@kaposvar.hu
Uhrin Marinagazdasági ügyintéző501-546772Régi II/202uhrin.marina@kaposvar.hu
Vinczéné Sifter Szandragazdasági ügyintéző 889Régi II/204gazdberu@kaposvar.hu
Szomolányi Attilánégazdasági ügyintéző 633Régi II/208gazdlimit@kaposvar.hu
3. Ügykezelő
Szekeres Istvánnétitkárnő501-524524Régi II/206gazd-ig@kaposvar.hu
4. Fax
Gazdasági faxfax312-416 Régi II/206 
5. Vagyongazdálkodási Iroda
 irodavezető501-588713Új IV/413vagyonjog@kaposvar.hu
6. Megbízott jogi képviselő
dr. Szijártó Attilaügyvéd 801Új IV/416ugyved@kaposvar.hu
7. Köztisztviselők
Gelencsér Ildikóvagyongazdálkodási ügyintéző501-591719Új IV/414vagyon1@kaposvar.hu
Kovács Pétervagyongazdálkodási ügyintéző 858Új IV/413vagyon5@kaposvar.hu
Németh Tiborvagyongazdálkodási ügyintéző 717Új IV/413nemeth.tibor@kaposvar.hu
Pintér Ágneslakásértékesítési ügyintéző 720Új IV/414vagyon2@kaposvar.hu
8. Ügykezelő
Fekete Tóth Krisztinaügykezelő501-534534Új IV/411vagyon4@kaposvar.hu
9. Fax
Vagyongazdálkodási fax 313-543 Új IV/411 
10. Gondnoksági Iroda
Gyönyörűné Pleck Krisztinairodavezető 537Régi Fsz/11gyonyoru.krisztina@kaposvar.hu
11. Köztisztviselők
Huszár Anettpénzügyi ügyintéző 724Régi Fsz/10huszar.anett@kaposvar.hu
Jegenyés Lászlónépénzügyi ügyintéző 728Régi Fsz/10gondnoksag9@kaposvar.hu
Nagyné Barka Zsuzsannapénzügyi ügyintéző 725Régi Fsz/10szamfejtes@kaposvar.hu
Németh Anitagondnok 722Régi Fsz/11gondnok@kaposvar.hu
Somogyi Adélpénzügyi ügyintéző 723Régi Fsz/10somogyi.adel@kaposvar.hu
Teleki Tímeaügykezelő 592Régi Fsz/10teleki.timea@kaposvar.hu
Vojvodáné Ivánfi Mónikapénztáros 727Régi Fsz/10vojvodane.monika@kaposvar.hu
12. Karbantartók
Androsics Lászlókarbantartó 733Új V 
Miovecz Istvánkarbantartó 733Új V 
Nagy Zsoltkarbantartó 733Új V 
13. Raktáros
Kuruczné Druzsin Évaraktáros 731Raktárkurucz.eva@kaposvar.hu
14. Telefonközpontos
Egri Tímeatelefonközpontos 9Régi Fsz 
15. Gépkocsivezetők
Jandzsó Jenőgépkocsivezető 732T01/fsz 
Stier Jánosgépkocsivezető 732T01/fsz 
Takács Lászlógépkocsivezető 732T01/fsz 
16. Portások
Bali Andrásportás 737Új Fsz 
Deseő Attilaportás 737Új Fsz 
Kert Róbertportás 737Új Fsz 
Kiss Tamásportás 737Új Fsz 
Petes Csabaportás 737Új Fsz 
Kovács Józsefportás 738Régi Fsz 
Nagy Attilaportás 738Régi Fsz 
Varga Lászlóportás 805Noszlopy 5. 
17. Postázók
Balázs Sándornépostázó 726Régi Als/7postazo2@kaposvar.hu
Nagy Bertapostázó 726Régi Als/7postazo1@kaposvar.hu
Ruszinkovics Jolán Dalmapostázó 726Régi Als/7 
18. Kézbesítők
Bognár Balázskézbesítő 726Régi Fsz/9 
Hanusz Jánoskézbesítő 726Régi Fsz/9 
Mátyás Sándorkézbesítő 726Régi Fsz/9 
Parrag Szabolcskézbesítő 726Régi Fsz/9 
Sárdi Zoltánkézbesítő 726Régi Fsz/9 
Sinka János Mihálykézbesítő 726Régi Fsz/9 
Vojvoda Györgykézbesítő 726Régi Fsz/9 
Zatykó Jánosnékézbesítő 726Régi Fsz/9 
19. Takarítónők
Bárdosi Krisztinatakarítónő 740Régi Als/6 
Gondon János Györgynétakarítónő 740Régi Als/6 
Horváth Krisztinatakarítónő 740Régi Als/6 
Kitlinger Zoltánnétakarítónő 740Régi Als/6 
Kula Józsefnétakarítónő 740Régi Als/6 
Molnár Zsuzsannatakarítónő 740Régi Als/6 
Nagy Zsuzsannatakarítónő 740Régi Als/6 
Orsós Krisztinatakarítónő 740Régi Als/6 
20. Udvaros
Molnár Lászlóudvaros 739Régi Als 
21. Egyéb
Gondnoksági faxfax501-592 Régi Fsz/11 
Jegyzői tárgyalótárgyalóterem 683T/103 
Teakonyhakonyha 621T/104 
 
 
Közigazgatási Igazgatóság
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
Igazgatási Iroda
1. Irodavezető
Bálizsné dr. Heizler Krisztinairodavezető501-573680Új II/218heizler.krisztina@kaposvar.hu
2. Köztisztviselők
Herner Júliaáltalános igazgatási ügyintéző 716Új II/219herner.julia@kaposvar.hu
Jónásné dr. Kiss Anettanyakönyvvezető 647Új II/212jonasne.anett@kaposvar.hu
Keményné dr. Révész Csillaáltalános igazgatási ügyintéző 650Új II/215revesz.csilla@kaposvar.hu
dr. Pozsgainé Szabó Ilonaáltalános igazgatási ügyintéző 743Új II/214pozsgaine.ilona@kaposvar.hu
Szemán Daniellaáltalános igazgatási ügyintéző 649Új II/219szeman.daniella@kaposvar.hu
Visnyei Gabriellakereskedelmi ig. ügyintéző 689Új II/216kereskedelem@kaposvar.hu
3. Köztisztviselők (anyakönyvvezetők)
Sólyom Bernadettanyakönyvvezető501-558646Új II/211anyakonyv@kaposvar.hu
Szabados Erikaanyakönyvvezető 704Új II/212 
Bezerédi-Tóth Tímeaanyakönyvvezető 637Új II/214anyakonyv@kaposvar.hu
4. Ügykezelők
Lukács Györgynétitkárnő501-557557Régi I/108kozig@kaposvar.hu
Miovecz Zoltánnéügykezelő 652Új II/218igazgatas@kaposvar.hu
Vijántné Botika Piroskaügykezelő 894Új II/214vijantne.piroska@kaposvar.hu
5. Fax
Anyakönyvi faxfax501-559648Új II/212 
 
 
Adóügyi Iroda
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Irodavezető
dr. Major Anitairodavezető501-597597Új III/313adoiroda@kaposvar.hu ado1@kaposvar.hu
2. Köztisztviselők
Fülöp Szilviagép,komm,talajterh. adó ügyintéző 707Új III/318ado4@kaposvar.hu
Fürst Évaiparűzési adó ügyintéző 681Új III/311furst.eva@kaposvar.hu
Gelencsér Pétervégrehajtó 791Új III/319gelencser.peter@kaposvar.hu
dr. Lóki Veronikaiparűzési adó ügyintéző 708Új III/310ado3@kaposvar.hu
Lóthné Csali Erzsébetiparűzési adó ügyintéző501-582700Új III/312ado5@kaposvar.hu
dr. Matula Attilaiparűzési adó ügyintéző 697Új III/310matula.attila@kaposvar.hu
dr. Mészáros-Molnár Veronikagép,komm,talajterh. adó ügyintéző 799Új III/317meszaros.veronika@kaposvar.hu
Némethné Egerszegi Dóragép,komm,talajterh. adó ügyintéző 699Új III/317nemethne.dora@kaposvar.hu
Páhi Anitagép,komm,talajterh. adó ügyintéző 709Új III/318pahi.anita@kaposvar.hu
Nagy Imreadóügyi behajtó501-585790Új III/314ado9@kaposvar.hu
Sárdi Zalángép,komm,talajterh. adó ügyintéző 745Új III/317sardi.zalan@kaposvar.hu
Sefner-Begedi Bernadettkönyvelő 693Új III/314ado8@kaposvar.hu
Sótonyi Györgynéiparűzési adó ügyintéző 698Új III/312ado2@kaposvar.hu
Széchenyiné Lőrincz Mónikaértékbecslő 791Új III/319szechenyine.monika@kaposvar.hu
3. Ügykezelő
Ambrusics Mártaügykezelő 695Új III/311adoiroda@kaposvar.hu
Szerelemné Kenesei Tímeaügykezelő 616Új III/314szerelemne.timea@kaposvar.hu
 
 
Építéshatósági Iroda
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Irodavezető
Csáki Emeseirodavezető 596Új I/118csaki.emese@kaposvar.hu
2. Köztisztviselők (kaposvári)
Gausné Futó Mariannaépítéshatósági ügyintéző 687Új I/115futo.marianna@kaposvar.hu
Gál Alexandra Kittiépítéshatósági ügyintéző 684Új I/115gal.kitti@kaposvar.hu
Nagy-Kulcsár Eszterépítéshatósági ügyintéző 685Új I/116kulcsar.eszter@kaposvar.hu
Köztisztviselők (városkörnyéki)
Puskás Bélaépítéshatósági ügyintéző 688Új I/117puskas.bela@kaposvar.hu
3. Ügykezelő
 
 
Közterület-felügyelet
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Irodavezető
Kis Szabolcsirodavezető  Kontrássy 8.kozterf@kaposvar.hu
2. Köztisztviselők
Abonyi-Tóth Endreközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Berta Richárdközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Béres Ritaközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Csók Ádám Gáborközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Gál Róbertközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Halász Tibor Lászlóközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Kanász Gáborközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Kovács Krisztiánközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Lipp Károly Norbertközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Müller Györgyközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
ifj. Salamon Bálintközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Rudolf Sándorközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
Sümegi Ferencközterület felügyelő  Kontrássy 8. 
3. Ügykezelő
Hegedüs Zoltánnéügykezelő410-652, 413-425 Kontrássy 8. 
Faxfax413-425 Kontrássy 8. 
Ügyeleti telefonügyeleti telefon30/916-3538 Kontrássy 8. 
 
 
Szociális Iroda
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
1. Szociális Iroda
Sovány Tamás Tiborné Varga Anitairodavezető20/238-6037 Fő u. 52.szocirvez@kaposvar.hu
2. Köztisztviselők
Bilkei Anitaügyintéző70/514-4785 Fő u. 52.foglalkoztatas2@kaposvar.hu
Csonka Gáborné Kadaravek Bernadettügyintéző30/554-3165 Fő u. 52.csonka.gaborne@kaposvar.hu
Dobos Csillaügyintéző70/514-4672 Fő u. 52.eselyegyenloseg@kaposvar.hu szoc6@kaposvar.hu
Farkas Balázsügyintéző70/514-4643 Fő u. 52.gyamugy3@kaposvar.hu
Igmándy Kláraügyintéző70/514-4629 Fő u. 52.igmandy.klara@kaposvar.hu
Kígyósiné Péter Tímeaügyintéző70/514-4815 Fő u. 52.szoc1@kaposvar.hu
Navracsics Zsófiaügyintéző70/514-4834 Fő u. 52.navracsics.zsofia@kaposvar.hu
Puskás Andreaügyintéző70/514-4841 Fő u. 52.puskas.andrea@kaposvar.hu
Sipos Anitaügyintéző70/514-4880 Fő u. 52.gyamugy2@kaposvar.hu
Somlai Juditügyintéző70/514-4884 Fő u. 52.foglalkoztatas3@kaposvar.hu
Szarka Viktóriaügyintéző70/514-4894 Fő u. 52.szarka.viktoria@kaposvar.hu
Szántóné Kmeticsák Kornélia Barbaraügyintéző  Fő u. 52.szantone.kornelia@kaposvar.hu
dr. Törzsökné Csap Klaudiaügyintéző30/451-6395 Fő u. 52.torzsokne.klaudia@kaposvar.hu
3. Ügykezelők
Bíró Adriennügykezelő70/514-4724 Fő u. 52. 
Bíróné Takács Andreaügykezelő70/514-4695 Fő u. 52.szociroda@kaposvar.hu
 
 
Külső csatlakozások
 
NévMunkakörKülső*BelsőCíme-mail
Desedai Gátőrház
Desedai gátőrház 416-958 Deseda 
Pártok Háza
Pártok háza porta 319-840 Szent I. 14. 
Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság
Sziberné Fehér Évavezető422-192 48-as Ifjúság útja 62-68.szibereva@gmail.com
Pintér Andreagazdasági vezető511-738  gondnoksag@cbn.hu
Munkaügy 511-737   
Gazdasági vezető 422-192   
Könyvelés 410-786   
Pénztár 410-550   
Műszaki ügyintéző 410-605   
Pénzügy 417-030   
FAX 410-582   
Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai D. M. Egyesület
Máyerné Bocska Ágnesirodavezető512-921, 512-922 Fő u. 8.kaposvar@tourinform.hu
Faxfax320-404 Fő u. 8. 
* - a külső telefonvonalak alapértelmezett körzete a 82. (06-82/xxx-xxx)