ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a munkaterv szerint 2021. január 28-ra tervezett, de a veszélyhelyzet miatt össze nem hívható ülésére
   
3. változat

2021. január 27.
(szerda) 16:45
 
Napirendi pontok:

 
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről  
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
 

 
Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtásáról szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
Előterjesztés a Közgyűlés 2021. évi munkatervérőlElőterjesztés a Közgyűlés 2021. évi munkatervéről  
Előterjesztés a Közgyűlés 2021. évi munkatervéről


Bizottsági ülések:

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki BizottságMeghívó
Előterjesztések
Marketing és Turisztikai BizottságMeghívó
Előterjesztések
Népjóléti BizottságMeghívó
Előterjesztések
Köznevelési, Tudományos és Kulturális BizottságMeghívó
Előterjesztések
Ifjúsági és Sport BizottságMeghívó
Előterjesztések
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási BizottságMeghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi BizottságMeghívó
Előterjesztések