ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. december 20-i rendkívüli üléséreKözgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:

 

Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001.(XII.6.) önkormányzati rendelet, valamint a lakásrendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a távhőszolgáltatási díjak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Tervéről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a kaposvári 67/2. hrsz-ú Budai N. A. utcai üzletház területkorrekciójáról és a 67/1. hrsz-ú ingatlanon lévő parkolók üzemeltetési szerződéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés LAKOMA BÁR Kft. részére hitelfedezet bizosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Deseda tó körüli túraútvonal és létesítményeinek megvalósításához szükséges területek tulajdonjogának megszerzéséről

Bizottsági vélemények


Bizottsági ülések:

Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. december 20.
(csütörtök)
1700T103. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2007. december 20.
(csütörtök)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. december 20.
(csütörtök)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. december 20.
(csütörtök)
1700T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. december 20.
(csütörtök)
0900T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. december 20.
(csütörtök)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. december 19.
(szerda)
0900Fő u. 63. Előterjesztések