ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. június 26-i rendkívüli ülésére


Közgyűlési meghívó


Tervezett napirendi pontok:


ELŐTERJESZTÉS a Foglalkoztatási Támogatási Keret szabályainak felülvizsgálatáról


ELŐTERJESZTÉS a Somogy parkoló átépítéséről


ELŐTERJESZTÉS az Ady Endre u. 17. szám alatti ingatlan értékesítéséről


ELŐTERJESZTÉS a Bartók Béla u. keleti oldalán fekvő ingatlanok belterületbe vonásáról


Szóbeli ELŐTERJESZTÉS alapítványi támogatásokról


Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. ügyvezetői igazgatói megbízására vonatkozó határozat módosításáról


Bizottsági ülések:

Népjóléti Bizottság 2007. június 26.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. június 26.
(kedd)
1830I./T103. Meghívó
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. június 26.
(kedd)
1715I./T103. Meghívó
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. június 26.
(kedd)
1815fszt. 15. Meghívó