ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. április 11-i rendkívüli ülésére

Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:
ELŐTERJESZTÉS Beszámoló Kaposvár Megyei Jogú Város 2006. évi közbiztonságáról és a 2007. évi feladatokról
ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
    - 1. sz. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
    - 1. sz. melléklet - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
    - 2. sz. melléklet - Út-, híd-, járdafelújítások
    - 3. sz. melléklet - Felhalmozási kiadások
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatásáról (TEUT)
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, Töröcskei városrész, Simonfa, Zselickislak és Zselicszentpál települések szennyvíz-elvezetési programja 2007. évi HÖF TEKI pályázatáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS céljellegű decentralizált támogatási igény benyújtásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a VIDEOTON Elektro-Plast Kft. közműérdekeltségi hozzájárulás elengedése iránti kérelméről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Szabályozási Terve módosításának igényeiről
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közoktatási Közalapítványba történő delegálásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének támogatásáról
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
Bizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2007. április 11.
(szerda)
0915I./T103. Meghívó
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. április 11.
(szerda)
1330I./T103. Meghívó
Népjóléti Bizottság 2007. április 11.
(szerda)
0900I./T103. Meghívó
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. április 11.
(szerda)
0830I./T103. Meghívó
Pénzügyi Bizottság 2007. április 11.
(szerda)
1130I./T103. Meghívó
Sportbizottság 2007. április 11.
(szerda)
0845I./T103. Meghívó
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. április 11.
(szerda)
1000I./T103. Meghívó
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. április 11.
(szerda)
1030I./T103. Meghívó
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2007. április 11.
(szerda)
0945I./T103. Meghívó
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2007. április 11.
(szerda)
0930I./T103. Meghívó
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2007. április 11.
(szerda)
0945I./T103. Meghívó
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2007. április 11.
(szerda)
0930I./T103. Meghívó
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. április 11.
(szerda)
0830fszt. 15. Meghívó
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2007. április 11.
(szerda)
0845fszt. 15. Meghívó
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2007. április 11.
(szerda)
0900fszt. 15. Meghívó
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2007. április 11.
(szerda)
0915fszt. 15. Meghívó