ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2006. május 15-i rendkívüli ülésére


Közgyűlési meghívó


Tervezett napirendi pontok:
ELŐTERJESZTÉS az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 17/2001. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, és Kaposvár Megyei Jogú Város lakóépület felújítási programjáról
- 1. melléklet: Lakóépület felújítási program
- 2. melléklet: Iparosított technológiával épült lakások
- 3. melléklet: Épülettípusok megoszlása lakótelepenként és településenként
- 4. melléklet: Rendelet tervezet
- 5. melléklet: Pályázati felhívás
- 6. melléklet: Elbírálás szempontjai
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS az Ady E. u déli tömbjében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról
- 1. melléklet: Térképvázlat
- 2. melléklet: Táblázat
Bizottsági vélemények
ELŐTERJESZTÉS a Kaposvár, 67/1 hrsz. alatti közterületen megépítésre kerülő gáz nyomóvezeték építése miatti kártalanítás elengedéséről
Bizottsági vélemények


Bizottsági ülések:
1.2006. május 11.
(csütörtök)
09 00fszt. 15. Városfejlesztési,
Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
Meghívó
2.2006. május 11.
(csütörtök)
09 30fszt. 15. Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
Meghívó
3.2006. május 11.
(csütörtök)
09 45fszt. 15. Pénzügyi Bizottság Meghívó
4.2006. május 11.
(csütörtök)
10 15fszt. 15. Jogi, Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottság
Meghívó