ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. április 21-i ülésére


Meghívó

Tervezett napirendi pontok:
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Előterjesztés az Önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 2/2005.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az Önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 2/2005.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés az ügyrend módosításárólElőterjesztés az ügyrend módosításáról Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek módosításárólElőterjesztés egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek módosításáról Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a piac-vásárcsarnok tömbje szabályozási tervének jóváhagyásárólElőterjesztés a piac-vásárcsarnok tömbje szabályozási tervének jóváhagyásáról Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló rendelet módosításárólElőterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható alapok kezeléséről szóló rendelet módosításáról Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 25/1999. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló többször módosított 25/1999. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 41/1994.(X.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Előterjesztés az állatok tartásáról szóló - többször módosított - 3/1993.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés az állatok tartásáról szóló - többször módosított - 3/1993.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a volt SÁÉV telep és a környező lakóterületek rehabilitációja tárgyú ROP 2.2 pályázat településfejlesztési akciótervének elfogadásárólElőterjesztés a volt SÁÉV telep és a környező lakóterületek rehabilitációja tárgyú ROP 2.2 pályázat településfejlesztési akciótervének elfogadásáról Előterjesztés pályázatok benyújtásárólElőterjesztés pályázatok benyújtásáról Előterjesztés a Kaposvár belváros rehabilitációjához kapcsolódó PEA II. pályázatrólElőterjesztés a Kaposvár belváros rehabilitációjához kapcsolódó PEA II. pályázatról Előterjesztés a Megyeház utca és Irányi Dániel utca között megvalósítandó mélyparkoló kialakításáról és a területhez kapcsolódó történelmi belváros rehabilitációs programjárólElőterjesztés a Megyeház utca és Irányi Dániel utca között megvalósítandó mélyparkoló kialakításáról és a területhez kapcsolódó történelmi belváros rehabilitációs programjáról Előterjesztés a piac és vásárcsarnok környékének rehabilitációs programjárólElőterjesztés a piac és vásárcsarnok környékének rehabilitációs programjáról Előterjesztés Kaposvár, Kisgát III. lakóterület hasznosításárólElőterjesztés Kaposvár, Kisgát III. lakóterület hasznosításáról Előterjesztés a Lonkahegyi lakóterület hasznosításárólElőterjesztés a Lonkahegyi lakóterület hasznosításáról Előterjesztés a Kaposvár, Maros utcai lakóterület értékesítésére vonatkozó 256/2004.(IX.16.) önkormányzati határozat módosításárólElőterjesztés a Kaposvár, Maros utcai lakóterület értékesítésére vonatkozó 256/2004.(IX.16.) önkormányzati határozat módosításáról Előterjesztés a Szivárvány Mozi további hasznosításáról, illetve a megállapodás módosításárólElőterjesztés a Szivárvány Mozi további hasznosításáról, illetve a megállapodás módosításáról
 
Előterjesztés kedvezményes területértékesítésről a Videoton szakemberei számáraElőterjesztés kedvezményes területértékesítésről a Videoton szakemberei számára Előterjesztés a Kaposvár, gróf Apponyi A. u. 51. sz. alatti volt óvoda épület értékesítésérólElőterjesztés a Kaposvár, gróf Apponyi A. u. 51. sz. alatti volt óvoda épület értékesítéséról Előterjesztés a Kaposvár, Teleki u. 1-3. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Teleki u. 1-3. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről Előterjesztés a Kaposvár, Kanizsai u. 56. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Kanizsai u. 56. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan homlokzat és tetőfelújításárólElőterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 6. szám alatti ingatlan homlokzat és tetőfelújításáról Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 12. fszt. 1. szám alatti bérlakás bérlakás-állományból való törléséről és értékesítésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 12. fszt. 1. szám alatti bérlakás bérlakás-állományból való törléséről és értékesítéséről Előterjesztés a Kaposvár, Petőfi u. 7-9. sz. alatt lévő ingatlan telekhatár rendezésével kapcsolatos 32/2004.(II.19.) önkormányzati határozat módosításárólElőterjesztés a Kaposvár, Petőfi u. 7-9. sz. alatt lévő ingatlan telekhatár rendezésével kapcsolatos 32/2004.(II.19.) önkormányzati határozat módosításáról Előterjesztés a Kaposvár, Béke u. 27-29. sz. társasház alapító okiratának módosításáról és terület vásárlásrólElőterjesztés a Kaposvár, Béke u. 27-29. sz. társasház alapító okiratának módosításáról és terület vásárlásról Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 53. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Kossuth L. u. 53. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről Előterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jognak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére vonatkozó kérelem visszavonásárólElőterjesztés a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 10. szám alatti ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jognak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetésére vonatkozó kérelem visszavonásáról
 
Előterjesztés a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ kistérségi feladatellátásának pénzügyi feltételeirőlElőterjesztés a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ kistérségi feladatellátásának pénzügyi feltételeiről Előterjesztés általános szerződés-tervezet összeállításáról szaktantermek bérbeadására tartós bérleti jogviszony megkötéséhez középiskolák részéreElőterjesztés általános szerződés-tervezet összeállításáról szaktantermek bérbeadására tartós bérleti jogviszony megkötéséhez középiskolák részére Előterjesztés a nevelési-oktatási intézmények normatív hozzájárulásairólElőterjesztés a nevelési-oktatási intézmények normatív hozzájárulásairól Előterjesztés a tanórán kívüli iskolai sport támogatásárólElőterjesztés a tanórán kívüli iskolai sport támogatásáról Előterjesztés emléktáblák állításárólElőterjesztés emléktáblák állításáról Előterjesztés a Németh István Általános Iskola kérelmérőlElőterjesztés a Németh István Általános Iskola kérelméről Előterjesztés a Kaposvárért Közalapítvány kuratóriuma elnökének megválasztásárólElőterjesztés a Kaposvárért Közalapítvány kuratóriuma elnökének megválasztásáról Előterjesztés a Városi Fürdő alapító okiratának módosításárólElőterjesztés a Városi Fürdő alapító okiratának módosításáról Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. 2004. évi beszámolójának és 2005. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásárólElőterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. 2004. évi beszámolójának és 2005. évi üzleti tervének elfogadásáról, a vezető tisztségviselők díjazásáról Előterjesztés a kábítószerügyi egyeztető fórumok működésének fejlesztésére 2005. évben kiírt pályázaton való részvételrőlElőterjesztés a kábítószerügyi egyeztető fórumok működésének fejlesztésére 2005. évben kiírt pályázaton való részvételről
 
Előterjesztés vállalkozóvá vált háziorvos részére személygépkocsi tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés felbontásárólElőterjesztés vállalkozóvá vált háziorvos részére személygépkocsi tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés felbontásáról Tájékoztató a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2001-2004. évig terjedő időszakban végzett munkájárólTájékoztató a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2001-2004. évig terjedő időszakban végzett munkájáról Előterjesztés az önkormányzati törzsvagyonba tartozó vízi közműveken végzendő üzemeltetői értéknövelő felújításokrólElőterjesztés az önkormányzati törzsvagyonba tartozó vízi közműveken végzendő üzemeltetői értéknövelő felújításokról Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei közbeszerzési szabályzatának módosításárólElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei közbeszerzési szabályzatának módosításáról Előterjesztés vis maior támogatás igényléséről a Városi Fürdő termál kút meghibásodásárólElőterjesztés vis maior támogatás igényléséről a Városi Fürdő termál kút meghibásodásáról Előterjesztés a Deseda tóhoz vezető összeköt út építésérőlElőterjesztés a Deseda tóhoz vezető összeköt út építéséről Előterjesztés a Körte utcai villamoshálózat lakossági hozzájárulásának visszatérítésérőlElőterjesztés a Körte utcai villamoshálózat lakossági hozzájárulásának visszatérítéséről Előterjesztés a VKM Bizottság Környezetvédelmi AlapjárólElőterjesztés a VKM Bizottság Környezetvédelmi Alapjáról Előterjesztés utca elnevezésérőlElőterjesztés utca elnevezéséről Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt helyiségek cseréjérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt helyiségek cseréjéről
 
Előterjesztés a város közigazgatási területén elhullott állatok begyűjtéséről, az állati hulladék tárolásáról és ártalmatlanításárólElőterjesztés a város közigazgatási területén elhullott állatok begyűjtéséről, az állati hulladék tárolásáról és ártalmatlanításáról Előterjesztés a Rákóczi FC részére biztosított bérlő-kiválasztási jog ügyébenElőterjesztés a Rákóczi FC részére biztosított bérlő-kiválasztási jog ügyében Előterjesztés a kincstári vagyonkörbe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának ismételt kezdeményezésérőlElőterjesztés a kincstári vagyonkörbe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának ismételt kezdeményezéséről Előterjesztés a Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozására és működtetésére benyújtott pályázatok támogatása utáni közgyűlési döntést igénylő feladatokrólElőterjesztés a Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozására és működtetésére benyújtott pályázatok támogatása utáni közgyűlési döntést igénylő feladatokról Előterjesztés a Takáts Gyula Alapítvány társalapítói támogatásának módosításárólElőterjesztés a Takáts Gyula Alapítvány társalapítói támogatásának módosításáról Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Rt autóbusz vásárlásának támogatásárólElőterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Rt autóbusz vásárlásának támogatásáról Előterjesztés üzletrész vásárlásárólElőterjesztés üzletrész vásárlásáról Előterjesztés tanulmánykötet megjelentetésének támogatásárólElőterjesztés tanulmánykötet megjelentetésének támogatásáról Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásárólElőterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztés a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2005. I. negyedév)Előterjesztés a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2005. I. negyedév)
 
Előterjesztés a 2005. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásárólElőterjesztés a 2005. évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról Előterjesztés tag delegálásáról a Kaposvári Tömegközlekedési Rt. igazgatóságábaElőterjesztés tag delegálásáról a Kaposvári Tömegközlekedési Rt. igazgatóságába


A bizottsági ülések időpontjai:
2005. április 11. (hétfő) 16.00 óra Toponári Településrészi Önkormányzat
2005. április 12. (kedd) 8.00 óra Díszterem Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság
2005. április 12. (kedd) 13.00 óra Fszt.15. Sportbizottság
2005. április 12. (kedd) 16.00 óra Füredi u. 65-67. Gyermekjóléti Szolg. Népjóléti Bizottság
2005. április 12. (kedd) 17.00 óra Töröcskei Településrészi Önkormányzat
2005. április 13. (szerda) 10.00 óra Díszterem Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2005. április 13. (szerda) 14.00 óra Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat
2005. április 13. (szerda) 15.00 óra Fszt. 15. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
2005. április 13. (szerda) 15.00 óra Díszterem KIÉT
2005. április 13. (szerda) 16.00 óra Díszterem Érdekegyeztető Fórum, Kamarák
2005. április 13. (szerda) 16.00 óra Német Kisebbségi Önkormányzat
2005. április 13. (szerda) 18.00 óra Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat
2005. április 14. (csütörtök) 8.00 óra Díszterem Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság
2005. április 14. (csütörtök) 9.00 óra Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2005. április 14. (csütörtök) 13.00 óra Fszt.15. Pénzügyi Bizottság
2005. április 14. (csütörtök) 15.00 óra Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2005. április 14. (csütörtök) 15.30 óra I/118. Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
2005. április 14. (csütörtök) 17.00 óra Horvát Kisebbségi Önkormányzat


Csak bizottságok által tárgyalt előterjesztések:

Toponári Településrészi Önkormányzat:
1. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló - többször módosított - 3/1993 (II.5.) önkormányzati rendelet módosítási javaslatáról


Oktatási Bizottság
1. Előterjesztés a Kulturális Alap 2005. évi felosztásáról
melléklet
2. Előterjesztés az Oktatási Alap 2005. évi felosztásáról
melléklet


Sport Bizottság
1. Tájékoztató a Kaposvári Tenisz Club és tenisz csarnok működéséről
2. Előterjesztés a Sport Alap felosztására beérkezett pályázatok elbírálásáról
3. Előterjesztés a 2005. évi sportszakigazgatási feladatokra elkülönitett összeg felhasználásáról
4. Előterjesztés a megyei sportszövetségek és a városi alapfokú bajnokságokat rendező sportszervezetek támogatásáról
5. Előterjesztés sportcélú rendkívüli támogatási kérelmekről


Népjóléti Bizottság
1. Tájékoztató Kaposvár város lakosságának egészségi állapotáról (2004)
2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmények szakmai programjáról és a fenntartói szakmai ellenőrzésről
3. Előterjesztés az önkormányzat 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
4. Előterjesztés a Népjóléti Bizottság által az Egészségügyi és Szociális Alap terhére 2005-ben kiírt pályázatról
5. Előterjesztés az Őszi Napfény Tábor résztvevőinek támogatásáról


Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
1. Tájékoztató Kaposvár gazdasági kapcsolatainak fejlesztési lehetőségéről testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatainak segítségével


Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
1. Előterjesztés forgalmi rend változásokról
2. Előterjesztés a VKMB Alap 2005. évi keretösszegének felosztásáról
3. Előterjesztés gyalogátkelőhely létesítéséről a Kanizsai utcában a TESCO áruház felé


Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat:
1. Tájékoztató a Kaposfüredi Tagóvoda létszámhelyzetéről, különös tekintettel a bővítésre
2. Tájékoztató a sport-szabadidőközpont megvalósításának 2005. évben történő megvalósításáról
3. Tájékoztató a Szőlőhegyi utca teherforgalmának csökkentésére tett intézkedésekről és lehetőségekről
4. Tájékoztató a bérbe adott kaposfüredi iskolai konyha működéséről
5. Tájékoztató a megváltozott közétkeztetés első negyedévi tapasztalatairól a Kaposfüredi Tagóvodában


Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság
1. Előterjesztés a Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság által kezelt alapok 2005. évi keretösszegének felosztásáról és az alapokból igényelhető támogatásra vonatkozó pályázati kiírásról
2. Előterjesztés a Cigány-, Horvát-, Lengyel- és Német Kisebbségi Önkormányzatok támogatási kérelméről
3. Előterjesztés a Lovastorna Diákolimpia elnevezésű rendezvény támogatásáról
4. Előterjesztés turisztikai előadássorozat és tanulmányutak szervezésének támogatásáról


Pénzügyi Bizottság
1. Előterjesztés Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2004. évről
2. Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ gépjármű értékesítési kérelméről