ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2004. április 2-i ülésére
M E G H Í V Ó

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

2004. április 2-én (csütörtökön) 8.00 órakor

a Városháza Dísztermében (Kossuth tér 1. I. emelet 7.) ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom és kérem pontos megjelenésétNAPIREND:

1. Beszámoló az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
2. Előterjesztés a jogharmonizációról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató
3. Kaposvár hosszútávú településfejlesztési koncepciója
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Fábián Éva városi főépítész
4. Előterjesztés a Kaposvár, Vár u.- Vásártéri u.- Bereck S. u.- Malomárok által határolt terület szabályozási tervének módosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Fábián Éva városi főépítész
5. Előterjesztés a helyi építészeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Fábián Éva városi főépítész
6. Előterjesztés a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: Hartner Rudolf Városgondnoksá-vezető
7. Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002.(VI.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: dr. Vörös Gyula megbízott igazgató
8. Előterjesztés a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló- többször módosított- 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző
9. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei közbeszerzési értékhatár alatti építési beruházásainak, árubeszerzéseinek és szolgáltatásainak ajánlatkérési eljárásáról, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendjéről
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: Bajzik Imre mb. igazgató
10. Előterjesztés egyes közalapítványokba és szervezetekbe történő delegálásról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató
11. Előterjesztés az Adóügyi Iroda érdekeltségi rendszerének és létszámának felülvizsgálatáról
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: dr. Farkas Edit aljegyző
12. Előterjesztés a Kaposmenti hulladékgazdálkodási program gesztori szerepvállalásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Bajzik Imre megbízott igazgató
13. Előterjesztés a felhagyott szilárd hulladéklerakón keletkező depóniagáz hasznosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Bajzik Imre megbízott igazgató
14. Előterjesztés a Holocaust somogyi áldozatainak emlékére felállítandó emléktábláról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Fábián Éva városi főépítész
15. Előterjesztés a nevelés-oktatási intézmények normatív, kötött felhasználású támogatásairól
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Stickel Péter igazgató
16. Előterjesztés az Együd Árpád Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Stickel Péter igazgató
17. Előterjesztés a Zichy Mihály Iparművészeti, Ruhaipari Szakképző Iskola és Kollégium Dés-Huber közben lévő műhelyeinek áthelyezéséről szóló közgyűlési határozat módosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Stickel Péter igazgató
18. Előterjesztés az 171-es letelepedési szerződést megörökítő emléktábla állításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Stickel Péter igazgató
19. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Kaposvári Ifjúsági Önkormányzat közösségi és szabadidős programjai támogatására
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató
20. Előterjesztés a város sportpolitikai koncepciójának és sporttámogatási rendszerének megújításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Stickel Péter igazgató
21. Előterjesztés nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Stickel Péter igazgató
22. Előterjesztés a kaposvári Pia-vásárcsarnok üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
23. Előterjesztés Kaposvár, Ady E. u. 4. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
24. Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 15. sz. (111/1. hrsz.) alatti ingatlan padlásterének értékesítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
25. Előterjesztés a Kaposvár, Hunyadi J. u. 5. sz. alatt lévő ingatlan elidegenítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
26. Előterjesztés a Kaposvár, Gerle utcában található 6476/3 és a 6477/3 hrs-ú út értékesítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
27. Előterjesztés a Kaposvár, Rozmaring utcában található 15218/73 hrs-ú út értékesítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
28. Előterjesztés a Kaposvár, Állomás utcai ingatlan részletfizetéssel történő értékesítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
29. Előterjesztés a Kossuth téri illemhely hasznosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
30. Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 12. sz. alatti 15/A/45. hrs-ú ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
31. Előterjesztés a nyilvános telefonállomások elhelyezéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
32. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. vezetékjog ellenértéke megtérítésének elengedése iránti kérelméről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
33. Előterjesztés a Kaposvár, Teleki u. 4. tanétterem, tanszálloda közterület használati díjáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
34. Előterjesztés a MIRA 2002 BT. vendéglátóipari előkert közterülethasználati díjának elengedéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
35. Előterjesztés a Kaposvár, Anna u. 13. sz. alatti társasház kerítés építéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
36. Előterjesztés a taszári polgári terminál és az ahhoz kapcsolódó létesítmények önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
37. Előterjesztés a kincstári vagyon körbe tartozó egyes ingatlanok önkormányzatunk részére történő ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
38. Előterjesztés a Kapos Volán Rt. önkormányzati tulajdonba vételének lehetőségéről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
39. Előterjesztés az Ady Endre utcai Déli tömbben lévő 100 hrs-ú ingatlan kisajátításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
40. Előterjesztés a Rákóczi Stadion Hársfa utca felüli parkolójának megközelítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Sárdi Péter igazgató
41. Előterjesztés a 2005. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató
42. Előterjesztés a létszámcsökkentési pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati határozatok megerősítéséről, illetve kiegészítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
43. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2003. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
44. Tájékoztató a 2004. évi költségvetés -II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
45. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: valamennyi igazgató
46. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2004. I. negyedév)
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató
47. Beszámoló a 2004. február 26-29. közötti Schi-útról
48. Előterjesztés Kaposvár város egészségügyi alapellátásának koncepciójáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Vörös Gyula megbízott igazgató
49. Előterjesztés a fogászati röntgen használatával kapcsolatos szabályzat elfogadásáról
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: dr. Vörös Gyula megbízott igazgató
50. Előterjesztés a kábítószerügyi egyeztető fórumok működésének fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Vörös Gyula megbízott igazgató
51. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete hajléktalanok ellátásával kapcsolatos terveiről, és a Kaposvár 5735/11. és az 5735/12. hrs-ú területek ingyenes használatba adásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Vörös Gyula megbízott igazgató
52. Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht 2003. évi beszámolójának és 2004. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
53. Előterjesztés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt., valamint a Kaposvári Tömegközlekedési Rt. alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
54. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: valamennyi igazgatóZÁRT ÜLÉS:

1. Előterjesztés a Nevelési Tanácsadó intézményvezetői megbízásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató
2. Előterjesztések lakásügyekben
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: dr. Vörös Gyula megbízott igazgató
3. Előterjesztés vállalkozóvá vált háziorvos részére személygépkocsi tulajdonjogának átruházásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Vörös Gyula megbízott igazgató
4. Előterjesztés Kaposvári Művészetek Kincsesháza igazgatói megbízására
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató
5. Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht javadalmazási szabályzatának elfogadásáról és az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
6. Előterjesztések hatósági határozatok elleni fellebbezésekről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
dr. Ozsváth Ferenc tanácsnok
Közreműködik: dr. Vörös Gyula megbízott igazgató
7. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak számlálásáról
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató