ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2004. április 2-i ülésére
V. kötet

1. Előterjesztés a 2005. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Bajzik Imre igazgató
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetését megállapító 3/2004.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a létszámcsökkentési pályázat benyújtásához szükséges önkormányzati határozatok megerősítéséről, illetve kiegészítéséről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2003. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
1. melléklet
1/a. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. Tájékoztató a 2004. évi költségvetés -II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról
Előterjesztő:Szita Károly polgármester
Közreműködik: Molnár György igazgató
1. melléklet
5. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: valamennyi igazgató
6. Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2004. I. negyedév)
Előterjesztő:dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató
7. Beszámoló a 2004. február 26-29. közötti Schi-útról