Komplex építési és bontási hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósulása, Kaposvár és térsége részére

  A projekt2004-ben Kaposvár pályázatot nyújtott be, sikerrel. A beruházás bruttó összege 472 millió. A projekt költsége 95%-os részben EU-s pályázati támogatással és 5%-os önerő biztosításával valósul meg.
A megvalósuló rendszer valamennyi építési és bontási hulladékfajtát képes feldolgozni, majd ebből az építési piac által megkövetelt minőségű építőanyagot előállítani. A hulladékot a kaposvári, Nádasdi utcában kialakított telephelyre (a kommunális hulladéklerakó után) kell szállítani, az itt felállított gépsor viszont nagyobb volumenű bontás esetén annak helyszínére is telepíthető.
Az inert hulladékok a telepre mérlegelés után kerülnek be. Ezután a feldolgozó térre deponálják, ahonnan előválogatás után a feldolgozó gépsorra kerül. Az előosztályozó rosta leválasztja a földet, amely így külön frakcióként kerülhet deponálásra. A megmaradt tiszta inert hulladékot a törési, aprítási fázisban a röpítő törő további felhasználásra alkalmas 0-60 mm szemcseméretre aprítja, melyből a mágnesezhető fémeket egy keresztáramú szeparátor gyűjti ki.
A 2 hektáros telephely építésének tervezett műszaki átadása
2006. október 30.
Tekintse meg a beruházás képeit!
Nézze meg a videót!

 

A tervezett beszállítási árak figyelembe veszik, hogy a lakosság és az egyéb beszállítók is anyagilag érdekelté váljanak abban, hogy bekapcsolódjanak a programba.

Az előállított másodnyersanyagot ideiglenes tárolás után értékesítik, amely felhasználható:
- előregyártott termékek készítéséhez
- útépítéshez, kötőanyag nélküli rétegekben
- földutak javítására
- az alacsony forgalmú utak (kőszórásos) burkolására
- közműárkok visszatöltéséhez
- építmények alapozásánál, épületek melletti
árok feltöltésére.

A megvalósuló rendszer hozzájárul ahhoz is, hogy a térségben élő hátrányos helyzetű: megfelelő iskolai és szakmai végzettség nélküli magyar vagy roma kisebbség foglalkoztatási gondjai enyhüljenek.


  2006. szeptember 1. Megtörtént a műszaki átadás

Pénteken a szakemberek jelenlétében szemtanúja lehettem egy olyan beruházás műszaki átadásának, amely a jövő útja a komplex építési és bontási hulladékok feldolgozásának, újrahasznosításának. Egyelőre a laikus szemlélődő csak azt látja, hogy a domboldal képe teljesen megváltozott, hatalmas beton placc, valamilyen anyaggal kitöltött katlan, hídmérleg és egy fekete fóliával kibélelt óriási gödör van itt. Majd ha a gépek megérkeznek, akkor értjük meg mindennek a funkcióját, mert itt bizony semmi nem készült ok nélkül.

A majdnem teljesen az Európai Unió által finanszírozott pályázatból megépülő rendszer megrendelője Kaposvár város és még hozzá társulva 32 település.

A beruházást a tiszakécskei Vakond Kft. végezte, minősített kaposvári alvállalkozókkal és beszállítókkal. Nagy Józsefet, a Kft ügyvezetőjét megszólaltatva megtudtuk, hogy a 90-es évek közepén alakult cég gyorsan fejlődött és nem sokkal azután kinőtte Tiszakécske - Kecskemét környékét. Így végeztek munkát Debrecenben, Budapesten, Tatán, s INERT telepet építettek az elmúlt két évben Szolnokon. Kézenfekvő volt számukra, hogy megpályázzák Kaposvárt is. Azonban mindig úgy gondolkodtak, hogy amit csak lehet, a helybeliek végezzenek el. Így volt szinte végig partnerük a BITT Kft.

Hogy milyen anyagból mennyit használtak fel, mennyi földet mozgattak meg, arra pontos adatot még nem tudtak adni. Hozzávetőlegesen elszállítottak 30 ezer m3 földet, simító hengereztek 15 ezer m2-t, összesen megmozgattak több mint 50 ezer m3-t. Betonból az útalapba 488 m3 , a manipuláló térbe 620 m3 került. A vízelvezető árkokat 40 x40 cm-es betonlapokkal rakták ki, ha ezt átszámítjuk m3-be, akkor 1300-nak felel meg. Füvesítve 7650 m2 lett.

Ezekkel a számokkal nem az volt a szándékom, hogy untassam a tisztelt olvasót, csak ott állva a hatalmas tér közepén, egyszerűen kíváncsi voltam a mi mennyire, s gondoltam, ezt megosztom másokkal is.

Tekintse meg a beruházás képeit!
Nézze meg a videót!

Jó ötletek hangzottak el az üzemeltetésre

December 22-én a „Komplex építési és bontási hulladékgazdálkodási rendszer Kaposvár és térsége részére” projekt kommunikációja egy szakmai fórummal fejezte be az évet, amelyen részt vettek az érintett települések polgármesteri hivatalainak valamint az építőipari vállalkozásoknak a képviselői. A telep építését és működését bemutató képeket élőszóval magyarázta Horváth Zoltán, a kaposvári hivatal környezetvédelmi referense. Ezután több kérdés és hozzászólás hangzott el, amelyekből néhányat említenék.
Petes Tamás a KVG Zrt. kommunikációs igazgatója azt emelte ki hozzászólásában, hogy nem elég megalkotni a jó helyi rendeleteket, de a betartatásukat kellő szigorral kell végrehajtani. Az INERT telep működését pedig akkor látja gazdaságosnak, ha bekerül oda az a mennyiségű hulladék, amire tervezett, s a lerakási díj a beszállított mennyiség függvénye lesz.
Boda Anikó építési vállalkozó szerint, a telep bemutatása kisgyermekkortól fontos, hogy a jövő nemzedékének már más gondolkodásmódja alakuljon ki, majd megkérdezte, hogy a beszállított anyaggal egy időben elhozható-e olyan mennyiségű újra hasznosítható hulladék, mint amit bevittek?
Kalmár Tibor, azt tartaná jónak, ha a telep üzemeltetője egy olyan szolgáltatást nyújtana, hogy az építtetőnek ne kelljen foglalkozni az INERT hulladékkal.
- A próbaüzem alatt lévő telep üzemeltetője még nincs meg, – válaszolt a felvetésre Horváth Zoltán – de szerinte az üzemeltető csak annyit tud tenni, hogy több konténert szállít ki a helyszínre, amelyeket hulladék fajtánként feliratoz.
Sági István szerint, úgy lehetne érdekeltté tenni a beszállítókat, ha ők szétbontják fajtánként az inert hulladékot, akkor az üzemeltető ingyen elszállítja, s az értékesítésből lenne meg a haszna.
A SRTABAG képviselője a pécsi gyakorlatot tartotta jónak, mely szerint ott az üzemeltető fizet a beszállított aszfaltért, majd azután érdeklődött, hogy van-e már ára a készterméknek?

Úgy hiszem az építőipari cégek az üzemeltetéssel kapcsolatban fontos kéréseket feszegettek, amelyekre érdemes oda figyelni a majdani üzemeltetőnek.

Tekintse meg a fórum képeit!
Nézze meg a videót!

A telep üzemel

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. március 19-én az építési-bontási hulladéklerakó üzemeltetésére, közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötött a KVG Zrt-vel. Az üzemeltető kiválasztását követően mind a lakosság, mind a vállalkozások beszállíthatják az építésből, bontásból származó hulladékukat.


Azután Jakab Ferenc műszaki ellenőrtől megtudtam miért is készült mindez így? Az első kapun, ha bejön vagy távozik egy építési, bontási hulladékot szállító teherautó, a 30-40 tonnás hídmérlegen halad keresztül. A mellette lévő kis házban a számítógép rögzíti a mért adatot. A behozott hulladék a 3100 m2-es betonfelületre kerül, amit szaknyelven manipuláló térnek neveznek. Az anyagot itt szétválogatják, majd átkerül a törő-zúzó géphez, ami oda való. Négy, kalodának nevezett helyre szállítják az újrahasznosítható anyagot, ami megmarad, az megy a lerakó térre. Ez a tér 46 ezer m2 nagyságú és több évre megoldja a társult települések építési hulladékának elhelyezését.

Azután csak ámultam, amikor a környezet védelme érdekében tett műszaki adatokat hallottam. A lerakó tér 80 cm-es különböző rétegei között drénhálózatot fektettek le a csapadékvíz elvezetésére, a csurgalék vizet 135m3-es szigetelt medence gyűjti össze, de innen csak mintavétel után, tiszta minőségben kerülhet a Nádas patakba.

Egy szó, mint száz sok ilyen beruházást kívánok gyermekeink, unokáink védelméért.

Hegedűs Erika

 

 

©2006 www.kaposvar.hu