A TOP-6.8.2-16-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén projekt keretében összegyűjtésre kerültek a Paktum működési tapasztalatai, melyeket ide kattintva olvashat.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET FEJLESZTÉSÉÉRT

2017 márciusban együttműködési megállapodást írt alá a Somogy Megyei Kormányhivatal és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a munkaerő-piaci helyzet javítása, a munkahelyek megtartása és újak ösztönzése, illetve gazdaságfejlesztési tervek elkészítése érdekében.

A foglalkoztatási Paktum egyik fő célja, hogy az inaktívakat, a munka világán kívül rekedteket, a hátrányos helyzetben lévőket elérje, motiválja és visszavezesse a munka világába.

Ebben a témában tartottak szakmai együttműködési munkacsoport-találkozót március 8-án immár második alkalommal az érintett szakemberek. A megbeszélés a Kaposvár MJV Foglalkoztatási Paktum projekt keretein belül készült városi foglalkoztatási stratégia céljait figyelembe véve valósult meg. Az együttműködés során a TOP 6.9.1 „Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Cseri út”, és a TOP 6.9.1 „Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakab városrészében” projektek munkatársai és a kaposvári Foglalkoztatási Paktum Iroda, valamint a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, illetve a Szövetség a Polgárokért Alapítvány munkatársai meghatározták az egyes projektek közös pontjait, közös akciótervet dolgoztak ki, heti szintű együttműködési munkatervet fogadtak el. A cél az inaktívak felkeresése, szociális rehabilitációja, képzése, mentorálása és végül foglalkoztatásba helyezése. Ennek a munkának az eddigi tapasztalatairól történtek beszámolók, javaslatok a jelenlévő szervezetek részéről.

Első lépésként a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Honvéd utcai épületében és a Pécsi Utcai Közösségi Házban heti rendszerességgel tartottak közös ügyfélszolgálati fogadóórákat a projektek munkatársai, ahol az érdeklődők életvezetési és foglalkoztatási segítséget kaphatnak.

A 2021.június 30-ig tartó Kaposvár Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum projekt keretében 843 fő munkaerő-piaci programba történő bevonását vállalta a konzorcium.

Projekt száma, címe: TOP 6.8.2-15-KA1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum Kaposvár MJV területén.

2018. 03. 08.


Tisztelt ÁllÁskeresŐ!

A Kaposvári Foglalkoztatási Paktum azért jött létre, hogy ön felkészüljön és álláshoz juthasson. E program keretében segíteni tudunk önnek a megfelelő munkahely megtalálásában!

Miben segít a Foglalkoztatási Paktum?

Milyen munkaerő-piaci szolgáltatásokat vehet igénybe?

Amennyiben ön állást keres, kérem, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az alábbi elérhetőségeken, ahol személyesen tájékoztatjuk, mely támogatásokra jogosult:

Szövetség a Polgárokért Alapítvány, Kaposvár, Petőfi tér 4., telefon: 82/511-703, e-mail: soma@t-online.hu
vagy
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Kaposvár, Kontrássy u. 5/B

2018. 01. 25.


FoglalkoztatÁsi EgyÜttmŰkÖdÉs a gazdasÁgfejlesztÉs ÉrdekÉben

A mai munkaerő-toborzás elsősorban a meglévő munkaerő megtartását jelenti. A legnagyobb problémát ugyanis sok termelő- és szolgáltatóvállalkozásnál a magas fluktuáció okozza. Azonban az, hogy a dolgozó elhagyja a munkahelyét, egyben ok és okozat is, ami problémát és többlet költséget eredményez.

Ehhez kapcsolódóan a kiválasztás és a lemorzsolódás csökkentésére fókuszálva rendeztek december 8-án Foglalkoztatási Fórumot a városháza dísztermében. E témáról tartott hasznos, gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat is átadva előadást Biró Krisztina, a Kapos Atlas Gépgyár Kft. HR vezetője. Krisztina bemutatta, hogy a több mint 270 főt foglalkoztató vállalkozásnál is szükséges minden dolgozót személyesen ismerni, az igényeket meghallgatni, sőt megfelelően reagálni is azokra.

Paksicza Zsolt, a Jövő és Profit 2012 Kft. részéről egy jól kidolgozott, és már eredményeket mutató Lojalitás programot ajánlott a vállalkozások figyelmébe, ami kedvező adó- és járulékfizetési feltételekkel ad lehetőséget a munkáltatónak, hogy többet nyújtson a dolgozók számára.

A munkakörnyezet, munkavédelem, valamint a megfelelő munkaeszközök biztosításának fontosságáról és munkaerő-megtartó képességéről Hajdu Tibor, a HR Profi Kft. tulajdonos-vezetője számolt be.

E szakmai tapasztalatokon túl a Foglalkoztatási Paktum Iroda koordinátora, Torma Péter beszámolt az eddig elért eredményekről, többek között arról, hogy 2017 augusztusa óta 132 fő kapott munkalehetőséget a Foglalkoztatási Paktum projekt keretében.

Simics Ágnes pedig a Szövetség a Polgárokért Alapítvány által biztosított munkaerő-piaci szolgáltatásokat mutatta be, melyeket a Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén c. projekt keretében nyújtanak díjmentesen minden érdeklődő álláskeresőnek, ill. foglalkoztatónak.

Kaposvár MJV Önkormányzata, a Somogy Megyei Kormányhivatallal és a Szövetség a Polgárokért Alapítvánnyal létrehozott konzorciumban valósítja meg a Foglalkoztatási Paktum Kaposvár MJV területén című, TOP 6.8.2-15-KA1-2016-00001 számú projektjét. E projekt egyik célja a gazdasági szereplők közötti együttműködés aktivizálása, ezen együttműködés keretében a vállalkozásokat érintő munkaerő-piaci problémák kezelése. Fő cél a foglalkoztatási szint növelése.

2017. 12. 14.


Bemutatjuk a KaposvÁri FoglalkoztatÁsi Paktumot

Állást keresők oldala

Tisztelt Álláskereső!
Engedje meg, hogy egy új lehetőségre hívjam fel figyelmét: A Kaposvári Foglalkoztatási Paktum azért jött létre, hogy ön álláshoz juthasson, és megtalálja az ön számára legmegfelelőbb munkahelyet.

Kiknek nyújt segítséget a projekt?
Olyan álláskeresőknek, akik az alábbi, támogatható kör valamelyikébe tartoznak:

Miben segít a Foglalkoztatási Paktum?

Amennyiben ön állást keres, kérem, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az alábbi elérhetőségeken, ahol személyesen tájékoztatjuk, hogy mely támogatásokra jogosult:
Szövetség a Polgárokért Alapítvány, Kaposvár, Petőfi tér 4. E-mail: soma@t-online.hu
vagy a
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, Kaposvár, Kontrássy u. 5/B

Munkaerőt kereső vállalkozások oldala

Tisztelt Munkáltató!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy Kaposvár MJV Önkormányzat vezetésével foglalkoztatási együttműködés indult el, melynek célja a foglalkoztatottsági szint emelése, a hátrányos helyzetű, kaposvári álláskeresők munkahelyhez juttatása.
A Kaposvári Foglalkoztatási Paktum, Kaposvár város jelentősebb gazdasági, közigazgatási és civilszervezeteinek összefogásával jött létre és működik.

Milyen vállalkozásnak érdekes az együttműködés?

Miben segít a Foglalkoztatási Paktum?

Paktum Iroda került létrehozásra a Foglalkoztatási Paktum tevékenységeinek koordinálására, mely 2017. március 1. indulása óta, helyileg a Kaposvár, Fő u. 57. sz. alatt az 1. emeleten működik.
További tájékoztatás, illetve a munkaerőigények felvétele az alábbi helyeken lehetséges:
Kaposvár MJV Foglalkoztatási Paktum Iroda, Kaposvár, Fő u. 57. 1. em. 15. E-mail: paktumkaposvar@kvf.hu
vagy a
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, Kaposvár, Kontrássy u. 5/B

2017. 10. 10.


FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KAPOSVÁR MJV TERÜLETÉN

Fejlődésünk egyik meghatározó pillére a foglalkoztatás helyzete. A munkaerő-piaci helyzet jelenleg kedvező tendenciát mutat, de továbbra is van még tennivaló, hogy elérjük azt a célt, miszerint mindenki munkából szerzett jövedelemből élhessen, aki ezt az utat választja.
Az egy időben megjelenő munkaerő-hiány és a munkanélküliség egy speciális helyzetet teremt, amelyre a helyi jellegzetességeket figyelembe véve, aktív választ kell adni. E célt szolgálja a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Somogy Megyei Kormányhivatal és a Szövetség a Polgárokért Alapítvány által alkotott konzorcium által indított, 100%-ban Európai Uniós forrásból finanszírozott, 1,231 milliárd forint összegű projekt.

A foglalkoztatási együttműködés (paktum) legfontosabb jellemzője, hogy a helyi közszéfra, civil szféra és a gazdasági szereplők, vállalkozások közös munkájára épít. A szereplők létrehozták a Paktum szervezetet, mely tömörülés aktív, rendszeres együttműködés során a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolását igyekszik megvalósítani. A tevékenységek között szerepel egyrészt az igényekhez igazított képzés, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása az álláskereső személyek számára, másrészt a bérköltség támogatás nyújtása a foglalkoztatók számára.
A célok elérése érdekében, Együttműködési megállapodást írt alá 21 alapító tag (9 vállalkozás, 2 civil szervezet, 2 kamara, 7 közszféra szervezet és az Egyetem) amivel létre jött a Foglalkoztatási paktum szervezet. Ezt követően megkezdte munkáját a Kaposvár Foglalkoztatási Paktum Irodája is. A Paktum Iroda elsődleges feladata a munkaerő-piac szereplőinek együttműködését elősegíteni, koordinálni, a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolását támogatni.
A 2021.június 30-ig tartó projekt keretében 843 fő munkaerő-piaci programba történő bevonását vállalta a konzorcium. A projekt területi hatálya Kaposvár közigazgatási területe, ami azt jelenti, hogy e területen lakhellyel rendelkező álláskeresők és inaktív személyek kerülhetnek be a projektbe, mint célcsoporttagok.

2017. 08. 29.

 

A „Foglalkoztatási paktum Kaposvár MJV területén” elnevezésű, TOP 6.8.2-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett neve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: Somogy Megyei Kormányhivatal, "Szövetség a Polgárokért" Alapítvány Közhasznú Szervezet
Projekt címe, azonosító száma: Foglalkoztatási paktum Kaposvár MJV területén (TOP-6.8.2-15-KA1-2016-00001
Szerződött támogatás összege: 1.231.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.

További információ:
Torma Péter
Kaposvár Paktum Iroda, paktumkoordinátor
paktumkaposvar@kvf.hu