ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. szeptember 25-i ülésére5. változat
2008.10.02. 10:00
Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:


 

Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a költségvetési rendelet módosításáról

  - rendelet tervezet
  - 1. melléklet - bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1. melléklet 3.oldal - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1.a melléklet - normatív, kötött felhasználású támogatások
  - 1.b melléklet - központi támogatások
  - 1.c melléklet - Támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök
  - 1.c.1 melléklet - Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök - panel
  - 1.d melléklet - egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
  - 1.e melléklet - építési telek- és ingatlan értékesítés
  - 2. melléklet - intézmenyek bevételei
  - 2.a melléklet - élelmezés támogatása
  - 3. melléklet - intézmenyek kiadásai
  - 3.a melléklet - létszám
  - 4. melléklet - önkormányzati gazdálkodás kiadásai
  - 4.1. melléklet - önkormányzati gazdálkodás kiadásai - részben önálló
  - 4.a melléklet - egyéb szervezetek támogatása
  - 4.b melléklet - szociálpolitikai feladatok
  - 4.b.1 melléklet - közcélú munkavégzésre átcsoportosítás
  - 4.c melléklet - Pótigények
  - 4.c.1 melléklet - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények
  - 5. melléklet - Intézmény felújítások
  - 6. melléklet - Lakás -nem lakás felújítás
  - 6.a melléklet - panel
  - 7. melléklet - Út-híd-járdafelújítások
  - 8. melléklet - Víziközmű felújítások
  - 9. melléklet - Felhalmozás
  - 10. melléklet - céltartalékok
  - 11. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (cigány, német)
  - 11. melléklet - kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (horvát, lengyel)
  - 12. melléklet - kötelezettségvállalások
  - 13. melléklet - EU támogatással megvalósuló programok, projektek
  - 1. kimutatás - saját bevételből mód. intézményi hatáskörben
  - 2. kimutatás - hitelképesség felső határa
  - 1. táblázat - kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege
  - 1. táblázat - működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1.a táblázat - normatív kötött támogatás
  - 1.b táblázat - központi támogatás
  - 1.c táblázat - átvett pénzeszközök
  - 1.c.1 táblázat - panel
  - 1.d táblázat - egyéb bevételek
  - 1.e táblázat - építési telek
  - 2 táblázat - intézményi bevételek
  - 3 táblázat - intézményi kiadások
  - 3.a táblázat - létszám
  - 4 táblázat - önkormányzati kiadások
  - 4. táblázat - önkormányzati kiadások - részben önálló
  - 4.a táblázat - egyéb szervezetek támogatása
  - 4.b táblázat - szociálpolitikai kiadások
  - 5. táblázat - intézmény felújítások
  - 6. táblázat - lakás és nem lakás felújítás
  - 6.a táblázat - lakás és nem lakás felújítás - panel
  - 7. táblázat - út- híd- járdafelújítások
  - 8. táblázat - víziközmű felújítások
  - 9. táblázat - felhalmozási kiadások
  - 10. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (cigány, német)
  - 10. táblázat - Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (horvát, lengyel)
Könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés rendeletek módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II.29.) - többször módosított - önkormányzati rendeletek módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az 51/2007. (XI. 4.) önkormányzati rendelet a "Kaposvár számít rád" program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló Önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 20/2000.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának, korszerűsítésének támogatására beérkezett, feldolgozott pályázatokról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az iparosított technológiával épített lakóépületek hőfogyasztásának szabályozását célzó felújításáról, korszerűsítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a SÁVHÁZ LFP-2008-LA-2 pályázat keretén belül történő energiatakarékos felújításának támogatási igényéről szóló pályázat beadásához szükséges közgyűlés határozat meghozásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Országzászló újjáépítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. átalakulásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú víziközmű társaság alapításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. járműparkjának korszerűsítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft. alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az elhullott állat begyűjtő-átrakó telep működéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a 2008/2009. tanév előkészítésének módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének jóváhagyásáról

  - Intékedési terv
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága 2.276.000 Ft-os támogatásának felhasználásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Kinizsi lakótelepen lévő edzőcsarnok hasznosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés iskolabusz szolgáltatásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesülettel létrejövő együttműködési megállapodásról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról

  - Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv
 

Előterjesztés a Kapos Hotel városrehabilitációs projektjének keretében történő átépítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Bástya utca megközelítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezet felállításának első üteméről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az 5758 hrsz-ú és az 5894/8 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok tulajdonba adási kérelméhez kapcsolódó 83/2008.(IV.24.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Fenstherm Kft. beépítési határidő módosítási kérelméről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Jutai u. 24. sz. alatt lévő helyiségcsoport használatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár Maros utcai adásvételi és területfejlesztési szerződés határidő módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Kaposváry György utcában lévő Mercedes szalon melletti út és parkoló építési határidő módosítási kérelméről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Center Invest Kapvar Kft-vel kötött megállapodás módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. szám alatti szükséglakás hasznosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 15. számú lakóingatlan értékesítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Petőfi u. 56. szám alatti ingatlan - volt Petőfi Sándor Általános Iskola - értékesítésére érkezett pályázat elfogadásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár, Gilice utca 31. szám alatti ingatlan használatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás társulási szerződésének módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés társulási megállapodások módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződésről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2009. évi fordulóhoz való csatlakozásról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a "Kaposvár Megyei Jogú Város őszi közmunkaprogramja" címmel benyújtott pályázatról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Petőfi Utcai Bölcsőde teljeskörű akadálymentesítésére benyújtott pályázatról

Bizottsági vélemények
 

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési döntések végrehajtásáról
 

Tájékoztató a Polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörében hozott döntéseiről (2008.II. negyedév)
 

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

  - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - Bevételi hátralékok alakulása
 

Az MSZP képviselőcsoport előterjesztése az oktatási intézményfelújítási programról
 

Csatlakozó előterjesztés az MSZP képviselőcsoportjának intézmény-felújítással kapcsolatos előterjesztéséhez
 

Előterjesztés a Csiky Gergely Színházért Alapítvány kuratóriumi elnökének megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról
 

Előterjesztés alapítványi támogatásokrólBizottsági ülések:

Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2007. szeptember 17.
(szerda)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2007. szeptember 18.
(csütörtök)
1530I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2007. szeptember 16.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2007. szeptember 16.
(kedd)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2007. szeptember 18.
(csütörtök)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2007. szeptember 16.
(kedd)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2007. szeptember 18.
(csütörtök)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2007. szeptember 17.
(szerda)
1500T103. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2007. szeptember 17.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2007. szeptember 15.
(hétfő)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2007. szeptember 16.
(kedd)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2007. szeptember 16.
(kedd)
1500   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2007. szeptember 18.
(csütörtök)
0900I./118. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2007. szeptember 18.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2007. szeptember 16.
(kedd)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2007. szeptember 17.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2007. szeptember 17.
(szerda)
1515díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2007. szeptember 17.
(szerda)
1615díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2007. szeptember 17.
(szerda)
1615díszterem Meghívó