ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2008. június 5-i ülésére9. változat
2008.06.10. 16:30
Közgyűlési meghívó

Tervezett napirendi pontok:


Előterjesztés a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról
  - rendelet tervezet
  - 1.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 1.sz.melléklet 3.oldala-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
  - 1.a.sz.melléklet-normatív, kötött felhasználású támogatások
  - 1.b.sz.melléklet-központi támogatások
  - 1.c.sz.melléklet-átvett pénzeszközök
  - 1.c1.sz. melléklet-iparosított technológiával épült épületek felújításához átvett pénzeszközök
  - 1.d.sz.melléklet-egyéb bevételek
  - 1.e.sz.melléklet-építési telek és ingatlan értékesítés
  - 2.sz.melléklet-intézményi bevételek
  - 3 sz.melléklet-intézmények kiadása
  - 3.a.sz.melléklet-Engedélyezett létszám
  - 4.sz.melléklet- önkormányzati kiadások
  - 4 .sz.melléklet 13.oldal- önkormányzati kiadások részben önálló
  - 4 a melléklet- egyéb szervezetek támogatása
  - 4 b melléklet-szociálpolitikai feladatok
  - 4.b.1.sz.melléklet- közcélú munkavégzésre átcs.intézményekhez
  - 4.c .sz.melléklet-Pótigények
  - 4.c.1. sz.melléklet-kiemelt ei.közötti átcs.igények
  - 5.sz.melléklet-intézmény felújítás
  - 6 .sz.melléklet-lakás,nem lakás ingatlanok felújítása
  - 6.a sz.melléklet-iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása
  - 7.sz.melléklet-út-híd-járda felújítások
  - 8.sz.melléklet-víziközmű koncesszíós felújítások
  - 9.sz.melléklet-felhalmozási kiadások
  - 10.sz.melléklet-céltartalékok előirányzata
  - 11.sz.melléklet-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Cigány, Német)
  - 11.sz.melléklet-Kisebbségi Önkormányzatok előirányzata (Horvát, Lengyel)
  - 12.sz.melléklet_többéves kötelezettség vállalás
  - 13.sz.melléklet-Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
  - 1 .sz.kimutatás-saját bevételből mód.int.hatáskörben
  - 1.1.sz.kimutatás-int.pénzmaradv.ei.mód.
  - 2.sz.kimutatás-hitelképesség felsőhatára
  - függelékek
  - független könyvvizsgálói vélemény
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a rendeletek hatályosulásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés díjainak évközi módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és Kaposvár Építési Szabályzatának módosításáról (III. ütem)

  - TSZT melléklet III ütem
  - R KÉSZ III rendelet-módosítás
  - 1. sz. melléklet - közbenső egyeztetési anyag III
  - 2. sz. melléklet - összegzés III üt szabterv V eljárás
  - 3. sz. melléklet - Tervezői válaszok III ütem
  - 4. sz. melléklet - JKV katasztrófavédelemi Ig. III ütem
  - 5. sz. melléklet - Jkv egyeztető tárgyalás III 2008 05 07
  - 6. sz. melléklet - Záró vélemény Terv anyag III ütem V
  - 7. sz. melléklet - Jkv Sm-FH egyeztető tárgyalás 2008 05 20
  - 8. sz. melléklet - Záró vélemény III ütem
  - Tisztviselő telep övezeti vizsgálat
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az 51/2007.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a különböző iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 12/2008.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről szóló 59/1996.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló többször módosított 20/2000.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a 2008/2009. tanév előkészítéséről

  - 1. sz. melléklet - 2008. Óvodában maradt tankötelesek
  - 2. sz. melléklet - 2008. Felvételi összesített létszám
  - 2a. sz. melléklet - óvodai csoportok létszáma
  - 3. sz. melléklet - 2008. oszt. változás
  - 4. sz. melléklet - 2008. napközi
  - 5. sz. melléklet - 2008. Bárczi
  - 6. sz. melléklet - ált. isk. módosított 05.22
  - 6a. sz. melléklet - Megszüntető okiratok Bartók
  - 7. sz. melléklet
  - 8. sz. melléklet - Szempontok az óvoda és iskola és kollégium szakmai vizsgálatához
  - 9. sz. melléklet - Összegező jelentés az alábbi intézmények szakmai, törvényességi vizsgálatáról 2007
  - 10. sz. melléklet - Együttműködési megállapodás
  - 11. sz. melléklet - közoktatási szerződés iskola 2008.09.01.
Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a három kiemelt sportszervezet és a BITT KNRC támogatásáról beszámolóiról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az olimpiai részvételre esélyes kaposvári sportolók támogatásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a kaposvári műfüves labdarúgópályák létrehozásáról

Bizottsági vélemények
 

Beszámoló a Kaposvári Sportiskola 2007. évi tevékenységéről, az alapító okiratának módosításáról, képzési profiljának a cselgáncs sportággal történő bővítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés dr. Böszörményi-Nagy Géza emléktáblája avatásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Trianoni Emlékmű tervezése pályáztatásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az alapító okiratok módosításáról ( Művészetek Kincsesháza, Csiky Gergely Színház)

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a HEFOP 3.2.2. pályázat alprojektjén történő részvételről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés egyes önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt, a Kaposvár Jégcsarnok Kft, és a Kaposvár-TISZK Kht. alapító okiratának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozását segítő tanácsadó testület felállításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Bocskai utcában lévő 9555/1 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan értékesítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. szám alatt lévő helyiségcsoport hasznosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár 48-as Ifjúság u. 5. szám alatt lévő épület pinceszintjén 3,28 m2 közös tulajdonba adásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Fő u. 14. szám alatt lévő helyiségcsoport hasznosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Krúdy Gyula utca és közterületét érintő ingatlanok vásárlásáról, valamint az út kiépítéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvár, Honvéd u. 55. szám alatt lévő OTP Bank Fiók átalakításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Terve - 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet - módosításhoz szükséges igényekről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal az Önkormányzatok által 2006-2007. években biztosított humánszolgáltatásokat érintő célvizsgálatáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposvári Regionális Családsegítő Központ családsegítő szolgáltatási regionális módszertani tevékenység ellátására kiírt pályázaton való részvételről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés munkaerőgazdálkodási-rendszer bevezetéséről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés kaposvári ingatlanok adóztatásának koncepciójáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés - Hozzájárulás a rendőrök közterületi jelenlétének fokozásához

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés utca elnevezéséről

Bizottsági vélemények
 

Beszámoló a 2007. évi közbeszerzésekről

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés az Államreform Operatív Program ÁROP 1.A.2. pályázat benyújtásáról

Bizottsági vélemények
 

Előterjesztés Polgármester jutalmáról
 

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
 

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról

  - 1. sz. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
  - 2. sz. melléklet - Kimutatás a bevételi hátralékok alakulásáról - február-március
 

Előterjesztés a Közgyűlés 2008. évi munkatervének felülvizsgálatáról
 

Előterjesztés a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról
 

Előterjesztés a 2008. június 1-ről 2-re virradó éjszaka Kaposvár önkormányzati intézményében, közterületeiben bekövetkezett felhőszakadás okozta károkról
 

Előterjesztés oktatási, kulturális és sport intézmények alapító okiratának módosításáról
 

Előterjesztés alapítványi támogatásokról
 

Előterjesztés Partnerkapcsolati és Együttműködési megállapodás Kaposvár Város (Magyar Köztársaság) és Mostar Város (Bosznia-Hercegovina) között
 

Előterjesztés oktatási intézményi felújításBizottsági ülések:

A Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság rendkívüli ülése
2008. június 5-én (csütörtökön) 0930 órakor a T103. tárgyalóban
Meghívó
 
A Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülése
2008. június 5-én (csütörtökön) 0930 órakor a T103. tárgyalóban
Meghívó
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság rendkívüli ülése
2008. június 5-én (csütörtökön) 0930 órakor a T103. tárgyalóban
Meghívó
 
Európai Uniós
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2008. május 28.
(szerda)
1000T103. Meghívó
Előterjesztések
Jogi, Ügyrendi
és Összeférhetetlenségi Bizottság
2008. május 29.
(csütörtök)
1530I./118. Meghívó
Előterjesztések
Népjóléti Bizottság 2008. május 27.
(kedd)
1600Noszlopy
u. 5.
Meghívó
Előterjesztések
Oktatási, Tudományos
és Kulturális Bizottság
2008. május 27.
(kedd)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Pénzügyi Bizottság 2008. május 29.
(csütörtök)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Sportbizottság 2008. május 27.
(kedd)
1300T103. Meghívó
Előterjesztések
Vagyongazdálkodási
és Turisztikai Bizottság
2008. május 29.
(csütörtök)
0800T103. Meghívó
Előterjesztések
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Műszaki Bizottság
2008. május 28.
(szerda)
1500T103. Meghívó
Előterjesztések
Kaposfüredi
Településrészi Önkormányzat
2008. május 28.
(szerda)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Toponári
Településrészi Önkormányzat
2008. május 26.
(hétfő)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Töröcskei
Településrészi Önkormányzat
2008. május 27.
(kedd)
1800   Meghívó
Előterjesztések
Kaposszentjakabi
Településrészi Önkormányzat
2008. május 27.
(kedd)
1500   Meghívó
Előterjesztések
Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
2008. május 27.
(kedd)
0900Fő u. 63. Meghívó
Előterjesztések
Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
2008. május 29.
(csütörtök)
1700   Meghívó
Előterjesztések
Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat
2008. május 27.
(kedd)
1000   Meghívó
Előterjesztések
Német
Kisebbségi Önkormányzat
2008. május 28.
(szerda)
1600Szt.I. u.
14. fszt.
Meghívó
Előterjesztések
KIÉT 2008. május 28.
(szerda)
1500díszterem Meghívó
Érdekegyeztető Fórum 2008. május 28.
(szerda)
1600díszterem Meghívó
Gazdasági Kamarák 2008. május 28.
(szerda)
1600díszterem Meghívó