ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2005. február 24-i ülésére


Meghívó

Tervezett napirendi pontok:
Előterjesztés az Önkormányzat 2004. évi  költségvetési rendeletének módosításárólElőterjesztés az Önkormányzat 2004. évi  költségvetési rendeletének módosításáról Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési rendeletérőlElőterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési rendeletéről Pintér Lóránd képviselő egyéni képviselői indítványa tégla lakóépületek felújításárólPintér Lóránd képviselő egyéni képviselői indítványa tégla lakóépületek felújításáról Csatlakozó előterjesztés Pintér Lóránd képviselő tégla lakóépületek felújításának önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott egyéni képviselői indítványáhozCsatlakozó előterjesztés Pintér Lóránd képviselő tégla lakóépületek felújításának önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott egyéni képviselői indítványához Pintér Lóránd képviselő egyéni képviselői indítványa külföldi idegennyelvi részképzés önkormányzati támogatásárólPintér Lóránd képviselő egyéni képviselői indítványa külföldi idegennyelvi részképzés önkormányzati támogatásáról Csatlakozó előterjesztés Pintér Lóránd képviselő külföldi idegennyelvi részképzés önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott egyéni képviselői indítványáhozCsatlakozó előterjesztés Pintér Lóránd képviselő külföldi idegennyelvi részképzés önkormányzati támogatása tárgyában benyújtott egyéni képviselői indítványához Előterjesztés az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmárólElőterjesztés az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról Előterjesztés a Kaposvár-kártya bevezetéséről, a TOURINFORM Kaposvár Iroda alapító okiratának, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló - többször módosított - 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a Kaposvár-kártya bevezetéséről, a TOURINFORM Kaposvár Iroda alapító okiratának, valamint a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló - többször módosított - 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a távhőszolgáltatási hődíjak módosításárólElőterjesztés a távhőszolgáltatási hődíjak módosításáról Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 40/2004. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a talajterhelési díjról szóló 40/2004. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról rendelkező - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló - többször módosított - 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló - többször módosított - 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 12/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés a Kisgát III. városrész szabályozási tervének jóváhagyásárólElőterjesztés a Kisgát III. városrész szabályozási tervének jóváhagyásáról Előterjesztés a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló - többször módosított - 16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításárólElőterjesztés a város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló - többször módosított - 16/1991. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztés az utcanév- és városrész név megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjéről szóló 10/1991. /V. 20./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatárólElőterjesztés az utcanév- és városrész név megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév és házszámtábla elhelyezésének rendjéről szóló 10/1991. /V. 20./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előterjesztés a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel kötendő együttműködési megállapodásrólElőterjesztés a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel kötendő együttműködési megállapodásról Előterjesztés a Nagyprojektek előkészítése és a PEA 2 pályázatokrólElőterjesztés a Nagyprojektek előkészítése és a PEA 2 pályázatokról Előterjesztés a 2005. évi cél- és a 2006. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt céltámogatások lemondásárólElőterjesztés a 2005. évi cél- és a 2006. évi címzett támogatási pályázatok előkészítéséről, illetve a fel nem használt céltámogatások lemondásáról
 
Előterjesztés Kaposvár hosszútávú településfejlesztési koncepciójának végrehajtásárólElőterjesztés Kaposvár hosszútávú településfejlesztési koncepciójának végrehajtásáról Előterjesztés Kaposvár településszerkezeti tervének kötbérérőlElőterjesztés Kaposvár településszerkezeti tervének kötbéréről Előterjesztés a Vásárcsarnok tömbjének szabályozási tervérőlElőterjesztés a Vásárcsarnok tömbjének szabályozási tervéről Előterjesztés a Kaposvár, Izzó utcai ipari területen ingatlan értékesítésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Izzó utcai ipari területen ingatlan értékesítéséről Előterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. szám alatt lévő ingatlan elidegenítésérőlElőterjesztés a Kaposvár, Ady E. u. 8. szám alatt lévő ingatlan elidegenítéséről Előterjesztés a Vár utca déli tömbjének hasznosításárólElőterjesztés a Vár utca déli tömbjének hasznosításáról Előterjesztés a Sport Szabadidő Klub kérelméről, a 309/2004. (XI.18.) önkormányzati határozat kiegészítésérőlElőterjesztés a Sport Szabadidő Klub kérelméről, a 309/2004. (XI.18.) önkormányzati határozat kiegészítéséről Tájékoztató a volt SÁÉV-telep és a környező lakótelep rehabilitációja tárgyú pályázat előkészítésérőlTájékoztató a volt SÁÉV-telep és a környező lakótelep rehabilitációja tárgyú pályázat előkészítéséről Előterjesztés a Chrome Disco vészkijárat építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásrólElőterjesztés a Chrome Disco vészkijárat építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról Előterjesztés a Kaposvár, Kossuth tér 4. sz. alatt lévő 100/A/3 hrsz-ú udvari helyiség bontásárólElőterjesztés a Kaposvár, Kossuth tér 4. sz. alatt lévő 100/A/3 hrsz-ú udvari helyiség bontásáról
 
Előterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti - Kaposvári Kistérségi Társulás Munkaszervezete -  bérleti díjának módosításárólElőterjesztés a Kaposvár, Szántó u. 5. sz. alatti - Kaposvári Kistérségi Társulás Munkaszervezete -  bérleti díjának módosításáról Előterjesztés utca elnevezésérőlElőterjesztés utca elnevezéséről Előterjesztés a Bölcsődei Központ és a Liget Időskorúak Otthona, az Óvodai és Egészségügyi Gondnokság, az általános iskolák, a középfokú intézmények és a Klebelsberg Középiskolai Kollégium Alapító Okiratának módosításárólElőterjesztés a Bölcsődei Központ és a Liget Időskorúak Otthona, az Óvodai és Egészségügyi Gondnokság, az általános iskolák, a középfokú intézmények és a Klebelsberg Középiskolai Kollégium Alapító Okiratának módosításáról Előterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák, iskolák és kollégiumok házirendjének elfogadásárólElőterjesztés a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák, iskolák és kollégiumok házirendjének elfogadásáról Előterjesztés közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításárólElőterjesztés közművelődési megállapodások felülvizsgálatáról és módosításáról Előterjesztés a kaposvári élsportolók egyetemi tanulmányainak támogatásárólElőterjesztés a kaposvári élsportolók egyetemi tanulmányainak támogatásáról Előterjesztés nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatásárólElőterjesztés nemzetközi mérkőzéseken való részvétel támogatásáról Előterjesztés a Munkástanács emléktáblájának állításárólElőterjesztés a Munkástanács emléktáblájának állításáról Előterjesztés a kommunizmus áldozatainak emlékére elhelyezendő emléktáblárólElőterjesztés a kommunizmus áldozatainak emlékére elhelyezendő emléktábláról Előterjesztés Kaposvár és Kapronca Interreg III A pályázatrólElőterjesztés Kaposvár és Kapronca Interreg III A pályázatról
 
Előterjesztés élményfüfdő létesítése céljára ingatlan bérbeadási pályázat kiírásárólElőterjesztés élményfüfdő létesítése céljára ingatlan bérbeadási pályázat kiírásáról Előterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. és a Régió Média Network Kft. közötti együttműködési megállapodásrólElőterjesztés a Kapos Televízió és Rádió Kht. és a Régió Média Network Kft. közötti együttműködési megállapodásról Előterjesztés az SzMSz módosításárólElőterjesztés az SzMSz módosításáról Előterjesztés a polgármester helyettesítéséről kistérségi ülésekenElőterjesztés a polgármester helyettesítéséről kistérségi üléseken 3/2005. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat3/2005. (II. 17.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2004. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményérőlTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2004. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről Tájékoztató a 2004. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásárólTájékoztató a 2004. évi költségvetés I-XII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2004. IV. negyedév)Tájékoztató a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (2004. IV. negyedév) Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásárólJelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról MÁV válaszlevél a Németh István Általános Iskolának helyt adó ingatlanMÁV válaszlevél a Németh István Általános Iskolának helyt adó ingatlan
 
Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnökének válaszlevele a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet módosítása ügyébenAz Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnökének válaszlevele a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet módosítása ügyében Tájékoztató a sajtóból nyilvánosságra került esemény kivizsgálásának eredményérőlTájékoztató a sajtóból nyilvánosságra került esemény kivizsgálásának eredményéről Előterjesztés a négyves várospolitikai koncepció végrehajtásának helyzetérőlElőterjesztés a négyves várospolitikai koncepció végrehajtásának helyzetéről Előterjesztés alapítványi támogatásokrólElőterjesztés alapítványi támogatásokról
CSAK BIZOTTSÁGOK ÁLTAL TÁRGYALT ELŐTERJESZTÉSEK:

Oktatási Bizottság:
1. A bizottság 2005. évi munkaterve
2. Az Oktatási Alapból támogatásra javasolt területekről és a pályáztatás ütemezéséről
3. A Kulturális Alapból támogatásra javasolt területekről és a pályáztatás ütemezéséről

Sportbizottság:
1. A bizottság 2005. évi munkaterve
2. A 2004. évi magyar bajnokok,világ- és Európa-bajnoki helyezettek elismeréséről és rendkívüli kérelmekről

Népjóléti Bizottság:
1. A bizottság 2005. évi munkaterve
3. A szociális intézmények szakmai programjáról

Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága:
1. A bizottság 2005. évi munkaterve
2. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Bizottság és a Dél Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2005 évi tervezett programjáról

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság:
1. A bizottság 2005. évi munkaterve
2. Forgalmi rend változásokról

Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság:
1. A bizottság 2005. évi munkaterve
2. A Kaposvár, Füredi u. 24. szám alatt lévő ingatlan elidegenítéséről
3. A Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság 41/2004. (IX. 9.) határozata 2. pontjának visszavonásáról

Pénzügyi Bizottság:
1. A bizottság 2005. évi munkaterve
2. A Csiky Gergely Színház gépjármű-értékesítési kérelméről

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság:
1. A bizottság 2005. évi munkaterve
2. A Polgármester és az Alpolgármester illetményéről, valamint költségátalányáról


Bizottsági ülések időpontjai:
2005. február 14. (hétfő) 16.00 óra   Toponári Településrészi Önkormányzat
2005. február 15. (kedd) 8.00 óra Díszterem Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság
2005. február 15. (kedd) 11.00 óra   Szentjakabi Településrészi Önkormányzat
2005. február 15. (kedd) 13.00 óra Fszt.15. Sportbizottság
2005. február 15. (kedd) 16.00 óra Dédász Népjóléti Bizottság
2005. február 15. (kedd) 17.00 óra   Töröcskei Településrészi Önkormányzat
2005. február 16. (szerda) 10.00 óra Díszterem Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
2005. február 16. (szerda) 15.00 óra Fszt. 15. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság
2005. február 16. (szerda) 15.00 óra Díszterem KIÉT
2005. február 16. (szerda) 16.00 óra Díszterem Érdekegyeztető Fórum, Kamarák
2005. február 16. (szerda) 16.00 óra   Német Kisebbségi Önkormányzat
2005. február 16. (szerda) 18.00 óra   Kaposfüredi Településrészi Önkormányzat
2005. február 17. (csütörtök) 8.00 óra Díszterem Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság
2005. február 17. (csütörtök) 9.00 óra   Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2005. február 17. (csütörtök) 13.00 óra Fszt.15. Pénzügyi Bizottság
2005. február 17. (csütörtök) 15.00 óra   Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2005. február 17. (csütörtök) 15.30 óra Dédász Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
2005. február 17. (csütörtök) 17.00 óra   Horvát Kisebbségi Önkormányzat