"Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron"

Kedvezményezett neve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumvezető: Kaposvár MJV Önkormányzata

Támogatás összege: 170 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001

Projekt befejezési dátuma: 2022.03.31.

 

 

 

 

Projekt bemutatása:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, az Együd Árpád Kulturális Központ, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósítja meg a „Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron” című, TOP-6.9.2-16-KA1-2017-00001 azonosítószámú projektet, mely Kaposvár négy városrészére terjed ki Északnyugati, Donner-Rómahegyi, Kaposfüredi, Toponár-Répáspuszta-Fészerlak-Deseda városrész.

 

A projekt célja a fejlesztésbe bevont városrészek lakosságának közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése. Cél továbbá a lakosság egymás iránti felelősségtudatának növelése, az önálló cselekvési képességek növelése, a helyi konfliktusok megoldásának elősegítése, ezek által a településen élők életében minőségi változások előidézése.

A projekt részcéljai az előkészítési szakaszban zajló interjúk és közösségfejlesztési munka alapján lettek meghatározva. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés közösségi munkamód alkalmazásával történt.

A projekt programelemei:

A településrészek közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele – kiadvány formájában és online elérési úton is. Közösségi akciók, tevékenységek, események- közösségek „szomszédolása” szomszédünnep, közösségi helyismereti kiállítás, hagyományos és online civil és vállalkozói fórum.

Programok, folyamatok megvalósítása – Tudástár létrehozása, helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása, helyi néphagyományok tábora gyermekeknek, generációk közötti tudásátadás, művelődő közösségek, ismeretterjesztő előadások sorozata, egyéb kulturális programok színesítik a kínálatot.

A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése, részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése – felépített tematika és koncepció mentén történik.  A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kerül kialakításra, valamint minden akcióterületen közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg.

A projektben megfogalmazott jövőképünk nem más, mint a projekt eredményeként fejlődik a településrészek közösségének a tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, mely segíti a konfliktusok megoldását, erősíti a cselekvőképességet. Erősödik a civil aktivitás, az önkéntesség, fogalmazhatunk úgy is, hogy a helyi kötődés.

A megvalósított projekt általánosítható tapasztalatainak bemutatása: összefoglaló tanulmány