FOLYTATÓDIK A SZENTJAKABI VÁROSRÉSZ TÁRSADALOM-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A kaposszentjakabi városrészben élő roma közösség felzárkóztatása a célja annak a 100 százalékban európai uniós támogatottságú projektnek, mely keretében számos fejlesztő programmal, tanácsadással és rendezvénnyel várják a területen élő hátrányos helyzetű kaposváriakat az elkövetkező 2 évben.

A „Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakab városrészében” (TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00002) elnevezésű projektet Kaposvár önkormányzata által vezetett konzorcium indította, karöltve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a kaposvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Nem ez az első ilyen jellegű program Kaposváron, hisz 2015-ben már lezárult egy hasonló jellegű, szintén uniós forrású projekt, ahol 70 főt egyéni fejlesztési programba is bevontak, őket folyamatosan, napi közvetlen kapcsolatban együttműködve mentoráltak szociális és egészségügyi szakemberek. A program egyik leghangsúlyosabb részét akkor a képzések adták, melyek lehetőséget teremtettek a bevont emberek számára a munkaerőpiacon való megjelenésre: több, mint 50 felnőtt szerzett település-karbantartói, kisgépkezelői, parkgondozói, vagy egészségőri bizonyítványt, közülük azóta többen is elhelyezkedtek.

A mostani program során a szentjakabi városrészben élő romák egyéni tanácsadások révén újra lehetőséget kapnak majd életminőségük javítására, elősegítve ezzel a városrész társadalmi integrációját is. Évente több alkalommal tematikus rendezvény várja majd az érdeklődőket: egészségügyi-, bűnmegelőzési, társadalmi érzékenyítő, antidiszkriminációs, interkulturális területen. Sor kerül még, készségfejlesztő klubokra, bűnmegelőzési táborokra, múzeumpedagógiai foglalkozások tartására, de segítséget kapnak majd a gyermekeik tanulmányi felzárkóztatásához, lakókörnyezetük szépítéséhez, megóvásához, sőt, a kisgyermekek korai fejlesztésben is részesülhetnek.

Az elmúlt napokban – október 5-én és 6-án – nagy érdeklődés mellett lezajlott már két integrációt elősegítő program, október 10-én a Pécsi Utcai Tagiskolában bűnmegelőzési, 27-én a Pécsi Utcai Közösségi Házban egészség-prevenciós rendezvény várja az érdeklődőket.
A projekt mindösszesen 185 millió forintból, 100%-ban Európai uniós támogatással, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt címe: „Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Szentjakab városrészében”

A megvalósítás helyszíne: Kaposvár, Szentjakab városrész szegregátumát is magában foglaló akcióterület - a Pécsi u. páros oldala (a Nádasdi utca sarkától a Dankó P. utcáig), Nádasdi utca mindkét oldala (a Pécsi utcától a belterületi határig), Móricz Zs. utca mindkét oldala (a Nádasdi utcától a Hold utcáig), Nap utca, Csillag utca, Hold utca, Hajnal utca, Nyírfa utca, Bodrog utca.

A célcsoport: az akcióterületen élő – előzőekben felsorolt utcák szerinti lakosság, akiknek a száma a KSH 2011. évi népszámlálás adatai szerint 1 302 fő volt. Az akcióterület magában foglalja a szegregációs mutató alapján szegregátumként azonosított területet is, ahol 950 fő a nyilvántartott lakosság, valamint a szegregációval veszélyeztetett területet is, ahol a lakónépesség száma 352 fő.

A kedvezményezett: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projektet megvalósító konzorcium tagjai: Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A szerződött támogatás összege: 185.000.000 Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

Projektmegvalósítás kezdete (fizikai): 2017.02.14.

Tervezett fizikai befejezés: 2019.10.31.

 

2017. 10. 09.