Komplex tÁrsadalomfejlesztÉs a Cseri Úton

Az életkörülmények javítása, a közösségépítés, a társadalmi együttműködés segítése a célja „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” felhívásra beadott TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 azonosító számú, 80 millió forint költségű projekt 2020 áprilisában zárul Kaposváron, a Cseri úton.

A „Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Cseri úti akcióterületén” projekt a Cseri út északi oldalán, a József u. vonalától a vasútig tartó területet érinti, mely magában foglalja a Cseri út 10. szám alatti szegregátumot. Az célcsoportot a szegregátumban élő lakosok alkotják, akiknek a száma a KSH 2011. évi népszámlálás adatai szerint 57 fő volt. A cél a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése.

A projekt keretében olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek javítják az életkörülményeket, elősegítik a közösségépítést és társadalmi együttműködést. Ezekkel párhozamosan a társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, egyéni fejlesztést, iskolai felzárkózást, egészségfejlesztést, szemléletformálást, szolidáris gondolkodást elősegítő programok is megvalósulnak. A programelemek között napi, heti, havi és éves rendszerességgel elérhető szolgáltatások és rendezvények vannak, úgymint szociális segítő tevékenység, gondozási, táplálási, babatorna, fejlesztési tanácsadás a 0-3 éves korú gyermekek szüleinek, iskolaelőkészítő tanulást könnyítő program, klubfoglalkozások felnőttek, jogi tanácsadás, egészségprevenciós programok, bűnmegelőzési tábor és rendezvények, társadalmi integrációt segítő programok.

A fejlesztés megvalósításának költsége 80 000 000 forint, a projektmegvalósítás fizikai kezdete 2016.12.30., míg a tervezett fizikai befejezés időpontja 2020.04.30.

A projektet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, és Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata konzorciumi összefogásában valósul meg.

A „Komplex társadalomfejlesztés Kaposvár Cseri úti akcióterületén” elnevezésű, TOP-6.9.1-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió 100%-os támogatásával, az Európai Szociális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 09. 06.