ÚJABB FEJLESZTÉSEK KAPOSVÁR SZOCIÁLIS GONDOZÁSI RENDSZERÉBEN

Befejeződtek a fejlesztések a Kaposvári Szociális Központ és a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság két - két telephelyén. Az infrastrukturális korszerűsítések és eszközbeszerzések 85,50 millió forintból, 100 százalékos vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósultak meg.

„A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése” elnevezésű, 100 százalékban uniós forrásból megvalósuló beruházás a Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11. és a Honvéd utca 9. szám alatti telephelyek infrastrukturális fejlesztését, eszközbeszerzését, továbbá a Petőfi utca 18. szám és a Honvéd utca 33/a szám alatti telephelyek eszközállományának bővítését célozta meg.

A Rippl-Rónai utca 11. szám alatti Gyöngyfa Napközi Otthon értelmi sérült személyek nappali ellátását végzi. Az ellátásra szorulók számának folyamatos növekedése, és az épület elhasználódása szükségessé tette az intézmény fejlesztését. Kicserélték a teraszok tetőfedését, akadálymentesítési munkákat végeztek, nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a fűtési rendszert, burkolatokat újítottak meg. Az eszközbeszerzés keretén belül bútorokat, informatikai eszközöket szereztek be, az udvarra mozgásfejlesztő eszközöket telepítettek.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretében működő jogi és pszichológia tanácsadása számára a Honvéd utca 9. szám alatt, egy volt üzlethelyiségből irodahelyiségeket alakítottak ki. Teljes belső infrastruktúra-felújítás történt meg a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésekkel – bútorokkal, számítástechnikával –, de kicserélték a teljes portálszerkezetet is.

A Petőfi utca 18. szám alatti Petőfi Utcai Idősek Klubja nappali jellegű ellátás keretében szociális és egészségmegőrző ellátást biztosít a rászorulók számára. Az intézmény számos tárgyi eszköze régi, elavult, nem alkalmas a színvonalas ellátás biztosításához. A projekt keretében a meglévő eszközöket, bútorokat részben újakra cserélték, emellett informatikai és elektronikai cikkeket is beszereztek.

A Honvéd u. 33/a. szám alatti telephelyen a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai számára az épület második emeletén új irodahelyiséget alakítottak ki, bútorzattal, berendezéssel, informatikai eszközökkel, kiszolgáló helyiségekkel.
A megnövekedett járási feladatkör ellátása érdekében egy második intézményi gépjárművet is beszereztek.

„A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2019. 07. 30.

MILLIÓS FEJLESZTÉSEK A SZOCIONET INTÉZMÉNYEIBEN

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fejleszti a volt SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, jelenlegi Kaposvári Szociális Központ és a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 2-2 telephelyét. Az infrastrukturális korszerűsítések és eszközbeszerzések 85,50 millió forintból, 100 százalékos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással várhatóan 2019. április végére valósulnak meg.

„A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése” elnevezésű, 100 százalékban uniós forrásból megvalósuló beruházás a Petőfi utca 18. szám és a Honvéd utca 33/a szám alatti telephelyek eszközállományának bővítését, a Rippl-Rónai utca 11. szám és a Honvéd utca 9. szám alatti telephelyek esetében pedig az eszközbeszerzés mellett azok infrastrukturális fejlesztését célozza meg.

A Honvéd u. 33/a. szám alatti telephelyen a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, úgynevezett „Járási Csoportjának” munkatársai számára egy irodahelyiséget alakítanak ki az épület második emeletén, teljes bútorzattal, berendezéssel, informatikai eszközökkel, illetve megteremtik az egyéb – szociális és higiénés – kiszolgáló helyiségek megfelelő felszereltségét is. A megnövekedett járási feladatkör ellátása érdekében beszereznek egy második intézményi gépjárművet is.

A Honvéd utca 9. szám alatti volt üzlethelyiség irodaként történő hasznosításának érdekében teljes belső felújítás, a portálszerkezet cseréje, illetve irodai bútorok beszerzése valósul meg. A felújítását követően, kihelyezett irodaként kap itt helyet a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretében működő jogi és pszichológia tanácsadás.

A Rippl-Rónai utca 11. szám alatti Gyöngyfa Napközi Otthon értelmi sérült személyek nappali ellátását végzi. Az ellátásra szorulók számának folyamatos növekedése, és az épület elhasználódása szükségessé tette az intézmény fejlesztését. A felújítás keretében a teraszok tetőfedésének cseréje és homlokzat-felújítás valósul meg, továbbá akadálymentesítési munkákat is végeznek, nyílászárókat cserélnek, korszerűsítik a fűtési rendszert, burkolatokat cserélnek, illetve újítanak fel. Az eszközbeszerzés keretén belül megvalósul a rossz állapotú bútorok cseréje, informatikai eszközállomány bővítése, udvari mozgásfejlesztő eszközök telepítése.

A Petőfi utca 18. szám alatti Petőfi Utcai Idősek Klubja nappali jellegű ellátás keretében szociális és egészségmegőrző ellátást biztosít a rászorulók számára. Az intézmény számos tárgyi eszköze régi, elavult, nem alkalmas a színvonalas ellátás biztosításához. A projekt keretében a meglévő eszközöket, bútorokat részben lecserélik, emellett informatikai és elektronikai cikkeket is beszereznek.

A fejlesztés célja, hogy növelje a rászorulók számára a magasabb minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, emberibb, komfortosabb környezetet teremtsen mind a rászorulók, mind a szociális ellátásban dolgozók számára. A projekt a szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével és a meglévő intézmények minőségi fejlesztésével hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez.

„A SzocioNet egyes telephelyeinek fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00003 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 02. 14.