EGÉSZSÉGESEBB, KOMFORTOSABB KÖRÜLMÉNYEK VÁRJÁK A SZOCIÁLIS GONDOZÁS SZEREPLŐIT

144,5 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatásból teljesen megújult a SzocioNet Kaposvár, Béke u. 47. szám alatt található épülete. A beruházásnak köszönhetően korszerűbb, komfortosabb környezetben gyakorolhatják hivatásukat a szociális ellátás területén dolgozók, szebb, emberibb körülmények várják a rászorultakat.

A Béke utca 47. szám alatti épület az egyik legfontosabb színtere Kaposvár szociális ellátó rendszerének: ez bázisa a Kaposvári Szociális Gondozási Központ azon szakápolóinak, akik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban és az otthoni ápolásban dolgoznak, de itt folyik a szociális étkeztetés is.

Az épület ad otthont a szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatásokat ellátó INDIT Közalapítványnak, valamint a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani és Szociális Szolgáltató Központnak is.

Az elmúlt években az épületen már végeztek kisebb-nagyobb fejlesztéseket, azonban csak jelen projekt keretében valósult meg nagyobb volumenű korszerűsítés. A beruházás során a tetőt hő- és vízszigetelő rendszerrel látták el, kicserélték az elavult külső nyílászárókat, két akadálymentes vizesblokkot alakítottak ki, korszerűsítették a fűtési rendszert.

A projekt keretén belül eszközbeszerzések is történtek: új bútorokat szereztek be, bővítették az elektronikai- és informatikai eszközállományt, illetve egy személygépkocsit is beszereztek, ez a szociális ellátást hivatott majd szolgálni.

„A Béke utca 47. szám alatti épület felújítása” elnevezésű, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2019. 07. 30.

MAGASABB MINŐSÉGŰ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK A RÁSZORULÓKNAK

144,5 millió forintos 100 %-ban vissza nem térítendő európai uniós támogatással várhatóan 2019 április 30-ra teljesen megújul a Béke u. 47. szám alatt található épület. A beruházásnak köszönhetően Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a rászorulók magasabb minőségű egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz jutnak majd, egészségesebb, komfortosabb környezetben.

A Kaposvár, Béke utca 47. szám alatti épület egy részében jelenleg a Kaposvári Szociális Központ Szociális Gondozási Központ működik, továbbá helyet ad az INDIT Közalapítvány szenvedélybetegek részére nyújtott szolgáltatásainak, valamint a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központjának és Szociális Szolgáltató Központjának.

A Kaposvári Szociális Központ alapszolgáltatásai a következők: szociális étkeztetés adminisztratív feladatainak ügyintézése munkahelyi bázist jelent a házi- és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, valamint az otthoni ápolásban dolgozó szakápolók és szociális munkások számára, színtere a szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek közösségi ellátásának.

A beruházás egyik iránya az épület infrastruktúrájának fejlesztése: kicserélik az elavult, külső nyílászárókat, a tetőt hő- és vízszigetelő rendszerrel látják el, részlegesen akadály- mentesítenek, részleges vizesblokk- és parkoló-felújítások történnek, korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, illetve 3 helyiséget hűtési rendszerrel is felszerelnek. A projekt keretén belül ugyanakkor eszközbeszerzések is történnek: kicserélik a leromlott állapotú bútorokat, bővítik az elektronikai- és informatikai eszköz-állományt, illetve beszereznek 2 személygépkocsit, melyek a szociális ellátást hivatottak szolgálni.

A fentiekben leírt fejlesztés konkrét célja, hogy növelje a rászorulók számára a magasabb minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, emberibb, komfortosabb környezetet teremtsen mind a rászorulók, mind a szociális ellátásban dolgozók számára, a szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével és a meglévő intézmények minőségi fejlesztésével hozzájáruljon a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. A tervezett alapellátási fejlesztés hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához, és az elérhetőség javításához.

„A Béke utca 47. szám alatti épület felújítása” elnevezésű, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2020.09.17.