KORSZERŰSÍTIK A LIGET IDŐSKORÚAK OTTHONÁT

60,00 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatással 2019 tavaszára megújul a korábban SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézményhez tartozó, jelenleg a Kaposvári Szociális Központ Vak Bottyán utca 1. szám alatti telephelye. Az építési és korszerűsítési munkák kényelmesebb, korszerűbb és egészségesebb környezetet teremtenek a nappali ellátást igénybe vevő rászorultak számára.

A Kaposvári Szociális Központ 9 telephelyen működik, melyből 8 telephelyen szociális alapellátást biztosít, 1 telephelyen szociális szakellátást nyújt. Az intézmény fenntartója a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás.

A Vak Bottyán utca 1. szám alatti telephelyen lévő épületben működik az időskorúak otthona 60 férőhellyel, és az idősek nappali ellátását biztosító szolgáltatás, 20 férőhellyel. Az épületen belül működő idősek nappali ellátása nem rendelkezik az idős otthon lakóitól elkülöníthető közösségi, pihenésre alkalmas helyiséggel, a szabadidős programok, valamint a szocioterápiás és egyéb foglalkozások tartására sincs alkalmas helyiség, ezért a programok szervezésében az otthon lakóinak napirendjéhez kell igazodni. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a probléma megoldás érdekében új épületrészt épít, mely egy - 20 személy közösségi együttlétére alkalmas - társalgót, 1 pihenőszobát, illemhelyeket és zuhanyzókat, továbbá öltözőt foglal magába. A projekten belül beszerzésre kerülnek továbbá az idősek szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló berendezési és használati tárgyak is, valamint parkolóhelyek és térvilágítás kerülnek kiépítésre.
A fejlesztés célja, hogy növelje a rászorulók számára a magasabb minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, emberibb, komfortosabb környezetet teremtsen mind a rászorulók, mind a szociális ellátásban dolgozók számára. A szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével és a meglévő intézmények minőségi fejlesztésével hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez.

„A SzocioNet Vak Bottyán utca 1. szám alatti telephelyének fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.6.2-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 02. 14.