BEFEJEZŐDTEK A FEJLESZTÉSEK A RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODÁBAN ÉS TAGINTÉZMÉNYEIBEN

75 millió forint 100 százalékos, európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megújult a Rét utcai Központi Óvoda, valamint annak három tagintézménye. A „Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése” elnevezésű projekt keretében megvalósuló beruházással Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az óvodás korú gyermekek színvonalasabb óvodai ellátását, és a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését kívánja segíteni.

Kaposvár Megyei Jogú Város 6 központi óvodát üzemeltet 19 telephelyen, összesen 2075 férőhellyel. Jelen pályázat a Rét Utcai Központi Óvoda infrastrukturális fejlesztését, illetve a központi óvoda és 2 tagintézménye eszközállományának fejlesztését célozta meg.

A 110 férőhellyel rendelkező Rét Utcai Központi Óvoda az 1970-es évek végén épült. Az L alaprajzú épület közepén található a tornaterem, melybe kapcsolódik a két szárnyba induló közlekedő, amely 2-2 foglalkoztatóhoz, és kiszolgáló helyiségeikhez vezet. 2015-ben az épület határoló szerkezeteinek korszerűsítése keretében megvalósult a külső nyílászárók cseréje, a homlokzat és a födém hőszigetelése. A tetőzet és a fűtési rendszer azonban elavult volt, korszerűsítésre szorult.

Jelen beruházás során megtörtént a tetőhéjalás cseréje, korszerűsítették a fűtési rendszert, akadálymentesítettek, kicserélték a tornaszoba és közlekedő folyosók padlóburkolatát, felújították a teakonyhát, a főzőkonyhába pedig szellőztető rendszert építettek be.

Örömteli hír, hogy a felújítási munkák mellett mindhárom intézmény – így a Madár utcai és a Szigetvári utcai tagintézmények is – új eszközökhöz, felszerelésekhez jutottak: elavult állapotú bútorokat cseréltek újakra, informatikai eszközöket, valamint udvari játszóeszközöket vásároltak.

A „Rét Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00007 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2018. 08. 03.