KORSZERŰSÍTIK A TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODÁT ÉS TAGINTÉZMÉNYEIT

63,5 millió forint 100 százalékos, európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból 2018. nyarának végére megújul a Tar Csatár Központi Óvoda, valamint 2 tagintézménye. A TOP-6.2.1-15-KA1 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtott TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 azonosítószámú, a „Tar Csatár Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése” elnevezésű konstrukció keretében megvalósuló beruházással Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését kívánja segíteni.

Kaposvár Megyei Jogú Város 6 központi óvodát üzemeltet 19 telephelyen összesen 2075 férőhellyel. Jelen pályázat a kaposvári a Tar Csatár Utcai Központi Óvoda és annak Szántó Utcai Tagóvodája infrastrukturális felújítását célozza meg. Örömteli hír, hogy a felújítási munkák mellett mind a három intézmény – így a Szentjakabi Tagóvoda is – új eszközökhöz, felszerelésekhez jut.

A 110 férőhellyel rendelkező, Pécsi u. 1. szám alatt található 1920-as években épült központi óvoda utcafronti része közel 100 éves, melyet 1984-ben, északi irányban két szárnnyal kibővítettek. Az épületen – részben saját forrásból már végeztek energetikai korszerűsítéseket: nyílászárókat cseréltek, hőszigetelték a homlokzatot, és kicserélték a kazánokat. A járdák azonban töredezettek, balesetveszélyesek, a kerítés felújításra szorul. Az intézmény bejárata sem akadálymentesített, a saját beruházásban megvalósított rámpa csak a babakocsival érkezők közlekedését segíti. A mostani projekt keretében folytatják a nyílászárók cseréjét: új ablakokat kap a tetőtéri tornaszoba. Korszerűsítik az utcafronti épület erősáramú hálózatát, akadálymentesítik a bejáratot, a főzőkonyhába szellőztető rendszert építenek be. Természetesen nem marad ki az udvar sem a fejlesztésből, sőt, az utcafronti kerítést is felújítják. A korszerűsítési munkákon túl eszközbeszerzések is történnek: kicserélik a csoportszobák fektetőit, illetve olyan kisméretű udvari játékokat is beszereznek, melyek az egyre nagyobb számba megjelenő 2,5 éves gyermekek játékául is szolgálnak majd.

Infrastrukturális fejlesztések a Szántó utca 15/a szám alatti tagóvodában is történnek. A 110 gyermek befogadására alkalmas, lakóépületekkel határolt tömbbelsőben elhelyezkedő épület hőtechnikai szempontból nem megfelelő, fűtési rendszere elavult. Az elmúlt években mindössze a csoportszobákhoz tartozó nyílászárókat cserélték ki, az intézmény akadálymentes megközelítése sem biztosított. A felújítás tervezetten a következő tevékenységeket foglalja magában: kicserélik a korszerűtlen nyílászárókat, hőszigetelik a homlokzatot és a födémet, korszerűsítik a fűtési rendszert, akadálymentesítik a bejáratot. Eszközbeszerzés keretén belül megvalósul a fektetők és az udvari játékok részleges cseréje.

A Szentjakabi Tagóvoda férőhelyeinek száma 137. Három éve, 2014-ben az épület nagyszabású felújításon esett át, emiatt itt csak eszközbeszerzések történnek: kicserélik a régi fektetőket, informatikai eszközöket szereznek be, illetve a játszóudvarok is új, a gyermekek életkorának megfelelő játékokat kapnak.

A „Tar-Csatár Utcai Központi Óvodának és tagintézményeinek fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.2.1-15-KA1-2016-00005 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó és
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 02. 14.