MEGÚJULT A KÖZÉP-ÉSZAKNYUGATI IPARTERÜLET INFRASTRUKTÚRÁJA

216 millió forint, 100 százalékos, európai uniós vissza nem térítendő támogatásból fejlesztették Kaposvár Közép-északnyugati iparterületének útjait és közműveit. A rendkívül nagy forgalmat bonyolító Kanizsai, Jutai és Vásártéri utak, valamint az Iparterületi bekötőút korszerűsítése része a város azon törekvéseinek, hogy egyrészt biztonságossá tegye a területen való áthaladást, másrészt tovább segítse a helyi vállalkozások működését, vonzóvá tegye Kaposvárt olyan ipari beruházások számára, melyek telephely szükségletet igényelnek.

A fejlesztéssel érintett utak (Kanizsai utca – Jutai út – Vásártéri út – Iparterületi bekötőút) Kaposvár Közép-északnyugati iparterületének meghatározó közlekedési útjai, az iparterületet (volt SÁÉV terület) ezeken az utcákon lehet megközelíteni.

A projekt során megújultak a Kanizsai, a Jutai út, a Vásártéri út és az Iparterületi bekötőút burkolatai, az utak szegélyei. Új közúti jelzőtáblákat is kihelyeztek, burkolati jeleket festettek, kiépítették a Jutai út Hajnóczy utcához közeli és a Kanizsai úti gyalogátkelőhelyek megvilágítását, a SÁÉV bekötő út közvilágítása is elkészült.

Megépült a szennyvíz-elvezetés a SÁÉV bekötő úton, illetve a Kanizsai út Két Testvér Pizzéria és a Tüskevári csomópont közötti szakaszán, egészen a Vásártéri úti befogadóig. A SÁÉV telepi bekötőúton és a hajléktalan szálló előtti útszakaszon ivóvízvezetéket is fektettek, a SÁÉV bekötő út egy szakaszán pedig csapadékvíz elvezető rendszert építettek ki.

A „Kaposvár, Közép-északnyugati iparterület gyűjtő- és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút)” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2018. 08. 31.

50 SZÁZALÉKOS KÉSZÜLTSÉGBEN A KÖZÉP-ÉSZAKNYUGATI IPARI PARK

Elérték az 50 százalékos készültséget azok az infrastrukturális fejlesztést célzó munkák, melyek a Közép-északnyugati iparterület közlekedését teszik komfortosabbá a kaposváriak számára.

A projekt négy érintett vonala a Vásártéri út, a Jutai út, a Kanizsai út, valamint a SÁÉV telepre bevezető, úgynevezett Iparterületi bekötőút.

Az előzetes ütemezésnek megfelelően elkészült a Vásártéri út projektben vállalt szakaszának, valamint a Jutai út burkolatának teljes cseréje, az útszegélyezési munkákkal és közművekkel együtt. Az Ipartelepi bekötőúton is megkezdődött a közművek – a vízvezetékek, a szennyvízcsatornák, a csapadékvíz elvezető rendszer és a közvilágítás – cseréje, ám útburkolatok felújítása itt is és a Kanizsai úton is csak 2018-ban folytatódik.

A „Kaposvár, Közép-északnyugati iparterület gyűjtő- és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút)” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 11. 03.

MEGÚJUL A KÖZÉP-ÉSZAK-NYUGATI IPARTERÜLET INFRASTRUKTÚRÁJA

216,09 millió forint, 100 százalékos európai uniós vissza nem térítendő támogatásból 2018. januárjára megújulnak Kaposvár Közép- észak-nyugati iparterületének útjai és közművei. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" elnevezésű konstrukció keretében a Kanizsai út, a Jutai út, a Vásártéri út, és az Iparterületi bekötőút közlekedési infrastruktúráját korszerűsíti.

Kaposvár városnak, mint a Dél-Dunántúl egyik súlyponti városának évek óta törekvése egy olyan iparterületi infrastruktúra megteremtése, amely egyrészt segíti, erősíti a helyi vállalkozások működését, másrészt vonzóvá teszi Kaposvárt olyan ipari beruházások számára, melyek a telephely szükségletet igényelnek.

A város jelenleg négy iparterülettel rendelkezik (Észak-nyugati, Közép-észak- nyugati, Keleti- és Videoton ipari park), melyek egyike a jelen projekt célterülete, a Közép- Észak-nyugati iparterület. A fejlesztéssel érintett utak (Kanizsai utca – Jutai út – Vásártéri út – Iparterületi bekötőút) Kaposvár közép- észak-nyugati iparterületének meghatározó közlekedési útjai, az iparterület (volt SÁÉV terület) elérését ezeken az utcákon részben a 610-es országos főútról, másrészt a 6701-es útról lehet megközelíteni.

Az iparterület közelében található a Kapos - Tüskevár nevű vasúti megálló. A közép- észak-nyugati iparterületi telephelyek mindegyike csak a tüskevári csomóponttól vezető ipartelepi bekötőút igénybevételével érhető el, így ezen útszakasz megfelelő elérése, használhatósága (az iparterületre szállító áru- és teherforgalom számára, valamint az ott dolgozók munkahelyi megközelítésében, elérésében) az iparterületek továbbfejlődésének egyik sarkalatos feltétele.

Jelen projekt során, a Kanizsai út, a Jutai út, a Vásártéri út és az Iparterületi bekötőút infrastrukturális fejlesztései valósulnak meg: közműveket érintő (vízvezeték-, és csatornaépítési, csapadékvíz elvezetési, közvilágítási) munkák, közút-, szegély-, járda felújítási tevékenységek, közúti jelzőtáblák kihelyezése, burkolati jelek felfestése, gyalogátkelőhely megvilágításának kiépítése és veszélyt jelző lámpa kihelyezése, valamint egyéb tereprendezési munkák készülnek.

A munkálatok elkészülte után egyértelműen könnyebbé válik az iparterülten dolgozó cégek telephelyeinek biztonságos megközelítése, a közösségi közlekedési projektelemek fejlesztésével a munkavállalók munkahelyükre történő eljutása, a korszerű környezet kialakításával egyértelműen javul a területen dolgozók, vagy áthaladók komfort- és biztonságérzete.

Olyan, a XXI. század elvárásainak megfelelő iparterületi infrastruktúra készül el, mely még vonzóbbá teheti Kaposvárt azon vállalkozások számára, melyek a Dél-Dunántúlon szándékoznak telephelyet létesíteni.

A „Kaposvár, Közép-északnyugati iparterület gyűjtő- és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút)” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 02. 14.