A TERVEZETT ÜTEMBEN FOLYNAK A MUNKÁK AZ ÉSZAK-NYUGATI IPARTERÜLETEN

Megkezdődtek a Raktár utca, Raktár köz és Iparos utcák közlekedési infrastruktura- fejlesztéseit célzó munkák a műszaki átadásai.


Teljesen elkészültek közműveket érintő munkákkal: korszerűsítették a víz-, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetést, a terület új közvilágítást kapott, teljesen megújult az utak burkolata, parkolókat és járdát is építettek. A közösségi közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében három új autóbuszöblöt is kialakítottak, nemsokára kihelyezik a jelzőtáblákat, illetve felfestik a burkolati jeleket is.

A munkálatok befejezése után egyértelműen könnyebbé válik az iparterülten dolgozó cégek telephelyeinek biztonságos megközelítése, a közösségi közlekedési projektelemek fejlesztésével a munkavállalók munkahelyükre történő eljutása, a korszerű környezet kialakításával javul a területen dolgozók és áthaladók komfort- és biztonság érzete.

A 348,31 millió forintos beruházás 100 százalékos európai uniós vissza nem térítendő támogatásból készül el.

A „Kaposvár, Észak-nyugati iparterület gyűjtő- és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.)” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2017. 10. 30.KORSZERŰBB KÖZLEKEDÉSI FELTÉTELEK AZ ÉSZAK-NYUGATI IPARTERÜLETEN

Javában zajlanak a kivitelezési munkálatok Kaposvár Észak-nyugati iparterületén. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 348,31 millió forint, 100 százalékos európai uniós vissza nem térítendő támogatásból újítja meg a Raktár utca, a Raktár köz és az Iparos utca közlekedési infrastruktúráját.


A beruházás által érintett területen a kivitelező elvégezte az Iparos utca aszfaltozását, megújult a vízelvezetés és elkészült a járda is. A Raktár utcában közút-, szegély-, parkoló -, és járdaépítési tevékenységek zajlanak, épülnek az autóbusz öblök- és fordulók. A munkálatokkal előreláthatólag október végéig elkészülnek.

A „Kaposvár, Észak-nyugati iparterület gyűjtő- és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Raktár u., Raktár-köz, Iparos u.)” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00001 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó és
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 07. 31.