MEGÚJUL A VIDEOTON IPARI PARK KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁJA

184,71 millió forint, 100 százalékos európai uniós vissza nem térítendő támogatásból 2018. januárjára megújulnak Kaposvár Videoton Ipari Parkjának útjai és közművei. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés„ elnevezésű konstrukció keretében az Izzó és a Nagygát utcák közlekedési infrastruktúráját korszerűsíti.

Kaposvár városnak, mint a Dél-Dunántúl egyik súlyponti városának évek óta törekvése, egy olyan iparterületi infrastruktúra megteremtése, amely egyrészt segíti, erősíti a helyi vállalkozások működését, másrészt vonzóvá teszi Kaposvárt olyan ipari beruházások számára, melyek a telephely szükségletet igényelnek. A város jelenleg négy iparterülettel rendelkezik (Észak-nyugati, Közép-észak- nyugati, Keleti- és Videoton ipari park), melyek egyike a jelen projekt célterülete. Az Izzó utca Kaposvár keleti iparterületének egyik meghatározó közlekedési útja.

Ez az utca a Videoton Ipari Park legfőbb gyűjtőútja. Az utca mindkét oldalán ipari, kereskedelmi telephelyek fekszenek. Kaposvár Videoton Ipari Parkja és a város Keleti Ipari Parkja közötti közúti és tömegközlekedési kapcsolat is az Izzó utcán keresztül teremtődik meg. A Videoton Ipari Park mindegyik telephelye csak az Izzó utca igénybevételével érhető el, így az utca megfelelő használhatósága (az iparterületre szállító áru- és teherforgalom számára, valamint az ott dolgozók munkahelyi és a partnerek megközelítésében, elérésében) az iparterületek továbbfejlődésének egyik sarkalatos meghatározója.

Jelen projekt során az Izzó utcában és a Nagygát úton infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg. Közműveket érintő (csapadékvíz elvezetési, közvilágítási) munkák, közút-, szegély-, és járdaépítési tevékenységek, autóbusz megálló, kapubejárók, parkolók, gyalogátkelőhely szabványosítása, közúti jelzőtáblák kihelyezése, burkolati jelek felfestése, valamint egyéb tereprendezési munkák készülnek. A munkálatok elkészülte után egyértelműen könnyebbé válik az iparterülten dolgozó cégek telephelyeinek biztonságos megközelítése, a közösségi közlekedési projektelemek fejlesztésével, a munkavállalók munkahelyükre történő eljutása, a korszerű környezet kialakításával egyértelműen javul a területen dolgozók, vagy áthaladók komfort- és biztonságérzete.

Olyan, a XXI. század elvárásainak megfelelő, vonzó iparterületi infrastruktúra készül el, mely még vonzóbbá teheti Kaposvárt olyan vállalkozások számára, melyek a Dél-Dunántúlon szándékoznak telephelyet létesíteni.

A „Kaposvár, Videoton Ipari Park gyűjtő- és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Izzó u., Nagygát u.)” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00003 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó és
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 02. 14.