MEGÚJUL A KÖZÉP-ÉSZAK-NYUGATI IPARTERÜLET INFRASTRUKTÚRÁJA

216,09 millió forint, 100 százalékos európai uniós vissza nem térítendő támogatásból 2018. januárjára megújulnak Kaposvár Közép- észak-nyugati iparterületének útjai és közművei. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 kódszámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés„ elnevezésű konstrukció keretében a Kanizsai út, a Jutai út, a Vásártéri út, és az Iparterületi bekötőút közlekedési infrastruktúráját korszerűsíti.

Kaposvár városnak, mint a Dél-Dunántúl egyik súlyponti városának évek óta törekvése egy olyan iparterületi infrastruktúra megteremtése, amely egyrészt segíti, erősíti a helyi vállalkozások működését, másrészt vonzóvá teszi Kaposvárt olyan ipari beruházások számára, melyek a telephely szükségletet igényelnek.

A város jelenleg négy iparterülettel rendelkezik (Észak-nyugati, Közép-észak- nyugati, Keleti- és Videoton ipari park), melyek egyike a jelen projekt célterülete, a Közép- Észak-nyugati iparterület. A fejlesztéssel érintett utak (Kanizsai utca – Jutai út – Vásártéri út – Iparterületi bekötőút) Kaposvár közép- észak-nyugati iparterületének meghatározó közlekedési útjai, az iparterület (volt SÁÉV terület) elérését ezeken az utcákon részben a 610-es országos főútról, másrészt a 6701-es útról lehet megközelíteni.

Az iparterület közelében található a Kapos - Tüskevár nevű vasúti megálló. A közép- észak-nyugati iparterületi telephelyek mindegyike csak a tüskevári csomóponttól vezető ipartelepi bekötőút igénybevételével érhető el, így ezen útszakasz megfelelő elérése, használhatósága (az iparterületre szállító áru- és teherforgalom számára, valamint az ott dolgozók munkahelyi megközelítésében, elérésében) az iparterületek továbbfejlődésének egyik sarkalatos feltétele.

Jelen projekt során, a Kanizsai út, a Jutai út, a Vásártéri út és az Iparterületi bekötőút infrastrukturális fejlesztései valósulnak meg: közműveket érintő (vízvezeték-, és csatornaépítési, csapadékvíz elvezetési, közvilágítási) munkák, közút-, szegély-, járda felújítási tevékenységek, közúti jelzőtáblák kihelyezése, burkolati jelek felfestése, gyalogátkelőhely megvilágításának kiépítése és veszélyt jelző lámpa kihelyezése, valamint egyéb tereprendezési munkák készülnek.

A munkálatok elkészülte után egyértelműen könnyebbé válik az iparterülten dolgozó cégek telephelyeinek biztonságos megközelítése, a közösségi közlekedési projektelemek fejlesztésével a munkavállalók munkahelyükre történő eljutása, a korszerű környezet kialakításával egyértelműen javul a területen dolgozók, vagy áthaladók komfort- és biztonságérzete.

Olyan, a XXI. század elvárásainak megfelelő iparterületi infrastruktúra készül el, mely még vonzóbbá teheti Kaposvárt azon vállalkozások számára, melyek a Dél-Dunántúlon szándékoznak telephelyet létesíteni.

A „Kaposvár, Közép-észak-nyugati iparterület gyűjtő- és bekötőút gazdaságélénkítő infrastruktúra fejlesztése (Kanizsai u., Jutai út, Vásártéri út, Iparterületi bekötőút)” elnevezésű, TOP-6.1.5-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó és
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2017. 02. 14.