1,1 MILLIÁRD FORINTBÓL FEJLŐDÖTT TOVÁBB KAPOSVÁR BELVÁROSA

Az építészet mindhárom alappillére: a hasznosság, a tartósság és a szépség egyaránt jellemzi a megújított belvárosi részeket – mondta L. Balogh Krisztina a Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő hatású fejlesztése című projekt kedd délelőtti zárórendezvényén. Kaposvár korábbi főépítésze a négy különböző elemet tartalmazó, 100 százalékos uniós támogatással megvalósult fejlesztés egyik felelőseként hangsúlyozta: a beruházásnak nemcsak esztétikai jelentősége, hanem komoly gazdaságélénkítő hatása is van.

– A belváros szinte egész területén találkozhatunk olyan új fejlesztési elemmel, amely a mostani program részeként valósult meg. Remélem, hogy tudunk vigyázni új értékeinkre, hiszen nekünk és a hozzánk látogatóknak szólt az egész program – mondta a Városházán tartott rendezvényen Tóth István, Kaposvár főmérnöke. A szakember L. Balogh Krisztina korábbi főépítésszel együtt mutatta be, mi minden valósult meg az 1,1 milliárd forintos beruházás nyomán.

A mostani fejlesztésnek voltak már időben távolabbi és közelebbi előzményei is, hiszen az 1980-as években a kaposvári volt az ország egyik első sétálóutcája. Az ezredfordulót követően a város főteréről is kiszorultak az autók, majd újabb néhány év elteltével az Ady Endre utca és a Noszlopy Gáspár utcát is birtokba vehették a gyalogosok.

– 2014-ben már tettünk egy kísérletet arra, hogy újragondoljunk kisebb területeket a belvárosban, így volt mire visszatekinteni a mostani összetett, négy különböző elemet tartalmazó fejlesztésnél is – mondta L. Balogh Krisztina. Az idei beruházások során azonban nemcsak az esztétikai beavatkozás volt a cél, hanem az is, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő üzletek az arculati megújulás mellett energetikailag is korszerűbb infrastruktúrával rendelkezzenek. A jobb hőszigetelés érdekében kicserélték a portálokat és a nyílászárókat, és korszerűsítették a fűtési rendszereket is, hogy az alacsonyabb költséggel üzemeltethető üzleteket kedvezőbb feltételekkel ajánlhassák a vállalkozni kívánó kaposváriaknak.

A város célként tűzte ki azt is, hogy olyan környezettudatos rehabilitáció valósuljon meg, amely a konkrét gazdaságfejlesztési lépések mellett javítja a természetes és az épített környezet minőségét is, nagyban segítve ezzel a fenntarthatóságot. Olyan zöldfelületeket, árnyékoló fasorokat alakított ki, s olyan vízáteresztő burkolatot készített több helyen is, amely igazodik a változó klimatikus viszonyokhoz. Kaposvár tehát újabb lépéseket tett a zöld város felé vezető úton.

A közterületi fejlesztések részeként új parkolók és játszóterek épültek, a sétálóutca új bútorokat és épített növényszigeteket kapott, a Kossuth téri szökőkút teljes egészében megújult. Mindezek mellett, a biztonság fokozása érdekében huszonegy közterületfigyelő kamerával bővítették a meglévő rendszert.

A projektzáró rendezvényen az érdeklődők kézbe vehették a fejlesztéseket bemutató nyolcoldalas kiadványt, illetve megtekinthették a nyilvánosságért felelős Zselici Forrás Kft. által készített összefoglaló filmet is.

A „Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
Tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu

2019. 11. 12.

TOVÁBB FEJLŐDIK KAPOSVÁR BELVÁROSA

1,1 milliárd forint, 100 százalékos, európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból 2019. tavaszának végére megújul Kaposvár belvárosának számos közterülete és 22 önkormányzati tulajdonú üzlethelyisége. A „Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő hatású fejlesztése” című projekt része Kaposvár város azon törekvésének, hogy a belváros ismét elfoglalja megillető helyét a város üzleti vérkeringésében.

A projekt hosszú távú célja egy gazdaságilag fellendülő, élettel teli, vonzó városközpont kialakítása, annak gazdasági és közösségi felelevenítése, gazdasági tereinek hasznosítása, méltó helyének biztosítása a helyi gazdaságban. A projekt három fő csapásiránnyal bír: önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek korszerűsítése, zöldterületi rekonstrukciók és közterületi fejlesztések.

A projekt fő súlypontját 22 önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség energetikai felújítása jelenti. Közel 1000 négyzetméternyi elavult, hőtechnikai szempontból pazarló portált cserélnek újra, és mintegy 2000 négyzetméteren újítanak fel üzlethelyiségeket, kiemelt figyelemmel a fűtési rendszerük korszerűsítésére.

A beruházás fontos részét képezi a zöldfelületi hálózat mennyiségi és minőségi fejlesztése, városi zöld infrastruktúra-hálózat rekonstrukciója és bővítése. Mind a vállalkozások mind pedig a fogyasztók számára is vonzóbb és inspirálóbb egy zöld területekkel tűzdelt városközpont. A beruházás során növényápolási munkákkal, az egyedek pótlásával, cseréjével, vagy bővítésével, játszóeszközök telepítésével korszerűsítenek. Megteremtik azokat a csapadékvíz gyűjtési és elvezetési az infrastruktúrákat is, melyek a fenntartás költséghatékonyságát javítják. Ez utóbbi hozzájárul Kaposvár Zöld város célkitűzéséhez is, mely a klímaváltozás negatív hatásait szeretné mérsékelni.

A zöldterületei fejlesztésekhez kapcsolódóan parkolók és járdák is megújulnak. Utcabútorokat, kerékpártárolókat helyeznek ki, de bővítik a térfigyelő rendszert is. Természetesen, nem hagyják figyelmen kívül az akadálymentesítési előírásokat sem.

A „Kaposvár történelmi városmagjának fenntartható és gazdaságélénkítő szempontú fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.3.2-15-KA1-2016-00002 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2018. 10. 08.

További információ kérhető:
Mágó Armand kommunikációs tanácsadó
Tel: 82/501-539, e-mail: sajto@kaposvar.hu