KEOP 6.1.0 / Tartsuk tisztán Kaposvárt

Összefoglaló
A környezettudatosság erősítése az önkormányzat hosszú távú programjai közé tartozik. Mindenhez nagyon jelentős fogódzót nyújt a Kaposvár-tudat, a lokális identitás. Erre már korábban is alapozhatott az önkormányzat, a felmérés és a tapasztalat is azt támasztja alá, hogy a városlakók 90 %-a aktívan is hajlandó tenni a környezetéért. Az önkormányzat erre az erős alapra építhet azzal, hogy folyamatosan programokat szervez, a célt támogató civil szervezetek elképzeléseit felkarolja, segíti. Mindemellett szükséges megszólítani a jövő nemzedékét, hiszen a környezettudatos gondolkodás lényege önmagában is a jövő záloga.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tavaly lefolytatott tisztasági kampány folytatásaként 2009-ben a "Tartsuk tisztán Kaposvárt" elnevezésű kampány megvalósításához a Környezeti és Energetikai Operatív Program fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampány lebonyolítására EU-s forrásból 4.070.000 Ft támogatást nyert. A kampány 2009. évi helyszínei elsődlegesen a kaposvári általános iskolák, a kiemelt célcsoport pedig az alsó tagozatos kisdiákok és a pedagógusok voltak, hiszen a kampány lezárását követően a pedagógusokat képessé kell tenni arra, hogy a továbbiakban is képviseljék ezt a felfogást, tanóráikba építsék be a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket, és hangsúlyozzák a környezettudatos magatartás fontosságát. Ennek érdekében 2009 márciusától kezdődően 10 kaposvári általános iskolában folytak képzések a 3. és 4. osztályos kisdiákok részére, amelyek során játékos és interaktív formában az alábbi témakörökben hallhattak előadásokat:

 • túlnépesedés
 • hulladékválság
 • vízszennyezés
 • levegőszennyezés
 • energiapazarlás
 • alapvető probléma a fenntarthatatlanság.
A pedagógusok szintén ezekben a témakörökben kaptak aktuális információt magas szinten Dr. Körmendi Sándortól.

A kampány során - nem titkolt szándékkal - nagy figyelmet próbáltunk szentelni közvetett úton a gyermekek szüleinek is. Hiszen számukra akkor észrevehető az egész akció, ha gyermekük élményekben gazdag beszámolót tart számukra, illetve ha kérdőívet, ajándékot juttatunk el hozzájuk, legyen szó újrahasznosított anyagokból készült ceruzáról, ill. a kampány logójával ellátott apróbb ajándéktárgyakról.


A program része volt egy Kossuth téren áprilisban tartott roadshow, amelyre a rossz időjárás ellenére rengeteg iskola és kisdiák ellátogatott, kifejezve elkötelezettségüket a téma iránt. Május 13-án a Toponári Általános Iskola adott helyszínt egy nagyszabású játékos vetélkedőnek, (amely egyben a program iskolások részére rendezett záróeseménye is volt), ahol a képzésen elhangzottakból szerzett ismereteikről adhattak számot az iskolákat képviselő 5 fős csapatok.

A Záró rendezvényen került sor a kampány keretében meghirdetett rajzpályázatok díjkiosztására is.

A kampány lebonyolítása során az alábbi üzeneteket kívántuk eljuttatni a célcsoportok részére:

 • kevesebb hulladéktermeléssel, több komposztálással és szelektív hulladékgyűjtéssel otthon és a munkahelyükön is hozzájárulunk környezetünk védelméhez
 • ha az élelmiszerek vásárlása során ügyelünk arra, hogy kerüljük a túlcsomagolt termékeket, hogy a minél kisebb/minél könnyebben lebomló/betétdíjas csomagolású termékeket válasszuk, hozzájárulunk a hulladékképződés megelőzéséhez és környeztünk védelméhez
 • ha az élelmiszerek vásárlása során ügyelünk arra, hogy csak annyit vásároljunk, amennyit el is fogyasztunk, hozzájárulunk a hulladék képződés megelőzéséhez, és az élelmiszeripar okozta környezetterhelés csökkentéséhez
 • a természetben eltöltött pihenés, szabadidő alatt is legyünk tekintettel a tisztaságra. Az illegális hulladékelhagyás büntetőeljárást von maga után.
 • ha a lakosság részt vesz a település fenntarthatósági programjában, elősegíti annak sikerét
 • a közösségeket közös hagyományaik és közös környezeti érdekeik tartják össze.
A program sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy az iskolák, a gyermekek és pedagógusok egyaránt rendkívül nagy lelkesedéssel vettek részt minden egyes eseményen.

Reménységgel töltött el bennünket, hogy a 8, 9 és 10 éves kisdiákok sok ismerettel rendelkeznek már a szűkebb és tágabb környezetük védelme érdekében szükséges helyes magatartás tanúsításáról és ezt a szemléletet a kampány során érezhetően még tovább tudtuk erősíteni.