KEOP-5.3.0/A, Kaposvár világítási költségei - Kaposvár MJV közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése

Összefoglalás


Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KEOP-5.3.0/A kódszámú Épületenergetikai fejlesztések, közvilágítás korszerűsítése című felhívásra "Kaposvár világítási költségei - Kaposvár MJV közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése" címmel. A pályázatot a Közreműködő Szervezet (Energia Központ) 50 %-os támogatási intenzitás mellett 90.034.701,-Ft támogatásra érdemesnek ítélte.

Megvalósítás ideje: 2010. 10. 15 - 2011. 04. 30.
A projekt összköltsége 180.069.403,-Ft
A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2010. 10. 01.

A projekttel elérni kívánt fő cél az energiahatékonyság növelése, szem előtt tartva az ésszerű energiafelhasználást, mely elősegíti az erőművek káros anyag kibocsátásának csökkenését. Kiemelt cél a közvilágítás, mint közszolgáltatás korszerű infrastruktúrájának megteremtése, a szolgáltatásbiztonság javítása illetve szolgáltatás költség hatékony energiatakarékos biztosítása a városi szintű, közösségi energiafelhasználás csökkentésével. A város közvilágításának biztosítása az önkormányzat által ellátandó feladatok közé tartozik, amely a jelenlegi használatban levő nagy fogyasztású lámpák miatt költségszempontból jelentős terhet képvisel. A város közvilágítása jellemzően a 70-80-as években létesült a technika korabeli színvonalának megfelelően. Jelen projekt során megvalósításra kerülő fényáram szabályozás jelentős megtakarítást eredményező, viszonylag kis költséggel járó, jó megtérülési idejű beruházást jelent. A város közvilágítási hálózata 123 db transzformátor körzetből áll, jellemzően az utca topológiának megfelelően. A projekt keretében a város közvilágítását ellátó 123 db trafóállomás mindegyikéhez az adott teljesítménynek megfelelő elektromágneses átalakító rendszer (továbbiakban:EMU vagy szabályzó) kerül beépítésre. A szabályzók az elektromágneses feszültségátalakítás elvén (transzformátor-elv), feszültségingadozás nélkül működnek. Működési elvük a következő: a gázkisülés elvén működő lámpák a 230 V feszültségen bekövetkező gyújtási folyamat után 185-190 V üzemi feszültséget igényelnek. Az energiatakarékos szabályzó a gyújtási folyamat befejeztével redukálja, lépcsőzetesen beállítható értékre csökkenti, majd azon a legkevesebb 185-190 V értéken tartja a tápfeszültséget. Ennek eredményeképpen a világítási költség mintegy 10-30 %-kal csökken, a világítótestek élettartama megnő, a világítótestek hőmérséklete (70-80 C) körülbelül 20 C-kal csökken, így a foglalat a hőtől nem megy tönkre. Az energiatakarékos szabályzó lassítja az öregedési folyamatot (amely normál esetben 5000 üzemóra után bekövetkezik, amikor a fénykibocsátás gazdaságtalan lesz). A rendszer telepítése sem a világítási rendszer vezetékeinek cseréjét, sem átfogó szerelési munkákat nem igényel. A hálózat villamos topográfiája és beépített teljesítményei meghatározzák a beszerelendő elemeket. Az előzetes felmérések alapján, a beépítésüknek fizikai akadálya nincs, azok a szabványoknak megfelelően elhelyezhetőek. A beépítendő elemek fémvázas dobozba szerelt egységek, amelyek a hálózati elemek elé kerülnek elhelyezésre. A berendezések a közvilágítási naptárnak megfelelően időprogram szerint központilag vezérelve kerülnek feszültség alá naponta. A hálózat bekapcsolása után 150 másodpercig, a teljes feszültség kapcsolódik a lámpatestekre. Ez alatt az idő alatt a nátrium és higanygőz lámpák begyújtanak, majd mivel a stabil működéshez már csak kb. 35 V-tal kevesebb feszültség is elegendő, ez a feszültség kerül kapcsolásra az áramkörök megszakítása nélkül. A kb. 35 V-tal kisebb feszültség a hálózati elemeken kb. 10-30 %-kal kevesebb teljesítmény felvételt jelent, ebből adódik az energia megtakarítás. A projekt megvalósításának következményeként az éves alapenergia-hordozó megtakarítás 3.021 GJ/év. A beruházás elszámolható összköltsége 180.069.403,-Ft, ennek ismeretében az alapenergia megtakarításra vetített elszámolható költség 29,908 ezer Ft/GJ/év. A projekt megvalósításának következményeként az éves ÜHG-csökkentés mértéke 3.450 t CO2ekv/év. A beruházás elszámolható összköltsége 180.069.403,- Ft, ennek ismeretében az éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített elszámolható költség 52,195 ezerFt/tCO2ekv/év.

A fejlesztés ütemezése 4 lépésben valósul meg az alábbi ütemezés szerint:

  1. lépésben a feszültségszabályozó szekrények, áramkörök legyártása, szabályzók beszerzése 2. lépésben a telepítés, helyszíni szerelés
  2. lépés beépítés utáni fénymérés
  3. lépés mérési jegyzőkönyvek, dokumentációk összeállítása, projektzárás.